Naujausios žinios

3. Laiškai iš Šonpilio

Šaltinis: www.ziniuradijas.lt

Sveiki,

Ir vėl tuo nuobodžiu, absoliučiai bereikšmiu žodžiu pradedu jums laišką. Kartais pamanau, kad Lietuvai dabar pagelbėtų spaudos draudimo metas, buvęs prieš daugiau kaip šimtmetį. Baigėsi ar ne 1905 m.? Tie visi linksmybių aprašymai, šventės ir pagirios, ir vis – kas geriau, kas garsiau… Ir lieka galvoje chaosas… Kai kas sako – gruodis ir sausis – girti mėnesiai. Begalinis marketingo beprotybė. Tai neturi nieko bendro su švente, metų virsmu, brūkšniu: apie nueito laiko, darbų, planų pabaigą ir kitų pradžią… Mintys šiam laiškui buvo gražiai sudėliotos, lyg agurkėliai statinėj, beliko prieskonių, sūrymo užpilti… A, dar traukia prie rūgštelės? Da, pagirios nesibaigė?…

Šiąnakt viską galvoje sujaukė 4 valandų laida per vieną (ne Lietuvos televiziją) apie Ukrainos kalėjimuose kankinamus žmones… Ne vienetus, ne dešimtis… Atleiskit, sunku bus rašyti, kai stovi vaizdai: į gendančių kūnų duobę įmetamas žmogus, kad… dėl ko – nesuvokiu, vėl ištraukiamas ir kankinamas toliau… Paguldoma sudaužyta nėščia moteris ir leisgyviam vyrukui liepia ją prievartauti… Atleiskit, daugiau apie tai nė žodžio… Tegu praskaidrėja galva…

…Per visą šventinio šurmulio laikotarpį nežiūrėjau jokios europinės televizijos. Retsykiais įsijungdavau… arabus. Mes gi ne vieni pasaulyje. Juolab, globalistų plane visa Europa turi lengvai patamsėti. O ir tėtušis, t. y. tata Landsbergis, jau prieš kokį dešimtmetį šnopštė: „…ir nėr čia ko krūpčioti(!), globalizmas vis tiek bus!…“ Ja, ja, mein Fiurer, jawohl… Beje, neseniai iš vokiškos žiniasklaidos nugirdau, – įvyko teroro aktas prieš vietos žydus, miestelio pavadinimas – Landsberg. Ir vėl mano mintys nubėgo ne ten, kur reikia… Tipo, pasąmonės srautas… Tuos srautus rašytojas Saulius Šaltenis „Respublikoje“ taikliai pavadino procesu, panašiu į palaidus vidurius… Taigi, kaip mus „baltuosius“ mato kitas, daug gausesnis, kitaip mąstantis, kitoks pasaulis su tūkstantmečio valstybingumo istorija… Nors trumpam žvilgterkim į jų vadovų akis… Išminties gelmė… Ir kaip jie žiūri į tokią Ukrainą – darinį, sulipdytą Lenino, Stalino potvarkiais, su Chruščiovo 1954 m. perduotu Krymu, (net CK neatsiklausus), apie žmones – tuo labiau… Arabų pasaulis vis rodo Lenkiją… Kodėl? Seniai buvau sugalvojus net str. pav. „Lenkija – ES Trojos arklys“…  Na, kumelė… Kaip jums linksmiau…

…O sako, per naujametinius šnekalus į dar likusios Lietuvos žmones, kreipėsi net 3 mūsų Prezidentai… Kuris tikras? O gal jau miražas?
…Eina du pagėrę, griuvinėja, vienas murma : „Duok man mano ranką, imk tau tavo ranką…“ O draugelis, užvertęs galvą: „O, žėk, žvaigždelių pilnas dangus, o mėnulis – kur ne kur…” Neliūdėkit, „kolegos“, kad mūsų žmonių sumažėjo, užtat prezidentų priviso… Ir ką tu mums padarysi! Visus išlaikom! Galim ir Kristiną, kitas mergeles… Ir kožnas tas prezidentas stovėjo ir kažką šnekėjo prie savo „locnos“ eglutės. Geriau būtų prie Širvintų miesto eglės – naujametinio stebuklo… Tokio grožio, sutikit, nebuvo niekur… Gaila, nemačiau naktį… Pasirinkau naktinius žygius mirusių kaimų keliais… Mano užgaidų pildymas yra limituojamas…

Na, nors vieną racionalesnę mintį turiu jums parašyti. Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas prof. dr. Ainius Lašas apie NATO šalių narių įsipareigojimus – skirti 2 proc. nuo bendro vidaus produkto (BVP). VISOS šalys neperkopė minimalaus procento… „Nesuprantu, kodėl Lietuvos partijos pasirašė sutartį skirti daugiau – 2,5 procento nuo BVP. Manau, tai perteklinis susitarimas. Pusė procento – dideli pinigai. [kiek milijonų? – N. B] Jie galėjo būti panaudoti sritims, kurioms labai reikia papildomo finansavimo. Ar ne svarbiau, kad TURĖTUME KĄ GINTI – kad mūsų žmonės neišsibėgiotų? Jei išsibėgios – nebus ko ginti.“ Ar teisus mokslininkas? Tos tradicinės 2 partijos (man jos kaip suaugęs dvikamienis, blogos energetikos medis) neleido, kad patektų į Seimą mažesnės, pažangesnės partijos. Trūko 1 (VIENO) balso!

Netrūksta tik prezidentų…

Šonpilis
2020-01-19
Vidurnaktis – patys velniai…
Nijolė Ona B.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*