Naujausios žinios

Valdžia parodė tikrąjį savo veidą

„Širvio“ redakcija publikuoja Rimantės Raščiuvienės laišką visuomenei:

„Negi gali taip būti ? Pasirodo, kad gali

Gerbiamieji skaitytojai, šiuo straipsniu nesiekiu nieko įžeisti ar pažeminti. Tai yra mano nuomonė, kuria noriu pasidalinti ir su Jumis.

Gyvenimas greta žvyrkelio ir nuolatinis važinėjimas jais, didelio džiaugsmo nekeltų turbūt nė vienam. O kokią neigiamą įtaką aplinkai, eismo saugumui, žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei daro žvyrkeliai dėl jų dulkėjimo? Tai labai aktuali problema Kiauklių ir Naidų kaimų gyventojams. Kiauklių kaimo bendruomenė ne sykį dėl žvyrkelio Nr. 4311 Šešuolėliai II–Kiaukliai asfaltavimo rašė raštus, prašymus, rinko parašus Seimo nariams, Širvintų rajono savivaldybės vadovams, kitoms institucijoms. 2015 m. pradžioje kiaukliškius ir aplinkinių kaimų žmones pasiekė žinia, jog iki 2016 m. pabaigos per Naidų gyvenvietę ir Kiauklių gyvenvietėje nuo bažnyčios link kapinių žvyrkelis bus išasfaltuotas. Žinia nudžiugino ir visi su nekantrumu laukiame. Kiaukliečių ir naidiečių prašymą dėl viso žvyro dangos kelio Šešuolėliai II–Kiaukliai asfaltavimo  išgirdo Lietuvos Respublikos Seimo narys Eduardas Šablinskas. Ir štai, prieš pat Naujuosius metus kiaukliečius pasiekė džiugi žinia siųsta iš gerbiamojo Seimo nario, kad bus asfaltuojamos ne tik šio žvyrkelio atkarpos, bet visas kelias nuo Šešuolėlių II iki pat Kiauklių kaimo. Kiauklių kaimo bendruomenė (Seimo nario iniciatyva) naidiškius, kiaukliškius pakvietė į susitikimą, kurio metu visi drauge turėjome nuspręsti, kur labiausiai reikalingi kelio ženklai ir greičio ribojimo kalneliai. Susitikimas įvyko 2016 m. sausio 20 d. Į susitikimą atvyko Seimo narys Eduardas Šablinskas ir Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovai, atėjo gausus būrys gyventojų. Sulaukėme ir nekviestų svečių. Netikėtu ir pavėluotu atvykimu, o ypač savo kalbomis ir savo elgesiu, susirinkusiuosius nustebino Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ir gerokai pavėlavusi rajono merė. It viesulai į Kultūros namus įgriuvusi rajono valdžia, susirinkusiųjų neinformavusi, kad viską įrašinėja, sukėlė chaosą, ėmė fotografuoti, nutraukė svečio iš Kelių direkcijos kalbą ir su pykčiu kreipėsi į gyventojus, kaip be jų (rajono vadovių) žinios drįsome susitikti su svečiais ir ką čia veikiame, apie kokius kelius kalbame, kaip kaimo bendruomenė be jų žinios išdrįso raštus rašyti ir su jais Savivaldybės vadovių nesupažindino. Seimo narys bandė paaiškinti, ko atvyko į kaimą, tačiau rajono vadovės jo neklausė ir  toliau  tęsė savo monologą. Pasijutome taip, tarsi būtume kokie nusikaltėliai, kenkėjai, antrarūšiai Širvintų krašto gyventojai, kurie nieko nemoka ir negali daryti be rajono valdžios žinios. Noriu priminti, kad gyvename demokratinėje valstybėje ir siekiame ne sau asmeninės naudos. Mes tik norime turėti asfaltuotą kelią, o kai reikia, mes mokame ir galime būti stiprūs ir draugiški. Išdrįsau ir  paprašiau Administracijos direktorės ginčus tęsti jos kabinete ir atsiprašyti svečių už tokį Savivaldybės vadovų elgesį. Suskubau svečius informuoti, kad Širvintų rajono savivaldybės vadovės  galimai nekenčia Kiauklių kaimo gyventojų ir manau, kad gali trukdyti tiesiant kelią. Palinkėjau kantrybės ir ištvermės. Dauguma susirinkusiųjų mano pasisakymą palydėjo plojimais. Mums bekalbant apie kelio ženklus, į salę įpuolė gerokai pavėlavusi ir pati ,,rajono galva“ – merė. Ji atėjusi mus perspėjo, kad pokalbiai yra įrašomi, nes Širvintų rajono savivaldybės vadovai daug dirba žmonių gerovei, o kiti tik trukdo ir šmeižia. Įvertinę susidariusią situaciją, bendruomenės svečiai ─ Seimo narys, Kelių direkcijos atstovai – atsistojo ir išėjo iš salės. Taip ir atsisveikinome neaptarę kelio ženklų statymo vietų, nes, mano nuomone, atvykusi valdžia savo kalbomis ir apgailėtinu elgesiu mums to padaryti neleido. Žmonių susiėjimas nesibaigė. Administracijos direktorė toliau reikalavo paaiškinti, kodėl Kiauklių kaimo gyventojai mano, kad Širvintų rajono savivaldybės vadovai nekenčia kiaukliškių. Ir vėl suskubau aiškinti, kodėl mums tokia nuomonė susidarė. O nuomonė susidarė iš publikacijų  laikraštyje „Širvintų kraštas“, kuris, manyčiau, ir priklauso Darbo partijai, tačiau merė pasisakymą nutraukė, neleido kalbėti ir išsakyti savo nuomonės. Manau, kad vadovėms visai ir nerūpi žmonių nuomonė. Apie išklausymą ir žmogaus supratimą, pagarbą nėra ką ir bepridurti. Merė vis reiškė nepasitenkinimą, aimanavo, kad aplink kenkėjai, žmonės užsiimantys šmeižtu ir šantažais, trukdo dirbti. Kažin kodėl suskubo informuoti, kad laikraščio „Širvintų kraštas“ akcijos priklauso jai? Pasak merės, tik „Širvintų kraštas“ pateikia visą tiesą apie nuveiktus darbus ir yra išlaikomas ne iš mokesčių mokėtojų pinigų. Kaip mes prisiskaitome neatitinkančių tiesos faktų iš laikraščių „Krašto naujienos“ ir „Širvis“, kuriuose dirba galbūt neaiškios kilmės  žurnalistai ir galimai apiplėšia mokesčių mokėtojus, nes yra išlaikomi būtent jų. Dabar mes supratome, kad galimai yra tik viena nuomonė ir viena tiesa, kurią skleidžia „Širvintų kraštas“, ir kad mes turbūt neturime teisės skaityti kitų laikraščių ir išklausyti kitų nuomonių. Susidariau nuomonę, kad mes neturime teisės be rajono valdžios žinios įžengti į naujus, modernius Kultūros namus, pasikviesti ar priimti svečių. Netgi kaimo žmogus yra neapsišvietęs ir bukas? Dar turbūt įsivaizduoja, kad ir kvailas. Merė guodėsi, kad sunku dirbti, tačiau ją žmonės išrinko ir su jos vykdoma politika teks sutikti, ir kitų nuomonių turbūt negali būti. Pasak merės, Širvintų rajono vadovai dabar daug dirba atidavinėdami buvusios valdžios paskolas. Va ir visai neseniai grąžino 1,8 ml. skolos, nes buvusi valdžia prasiskolino. Sužinojome, kad buvusi Administracijos vadovė E. Davidavičienė vienai Kauno įmonei UAB „GP Auto“ be niekur nieko pervedė apie 256 tūkst. litų (gal ir ne taip supratau pasakytą sumą, gali būti ji ir netiksli, nes merės kalbos neįrašinėjau) ir kad ši medžiaga perduota prokuratūrai. Oi, kiek mes visko dar girdėjome.

Tačiau mums, susibūrime dalyvavusiems žmonėms, neleido nei klausimų vadovams užduoti, nei savo nuomonės išreikšti, nuolat įžūliai pertraukinėjo. Aš per savo gyvenimą pirmą kartą sutikau vadovus tokius piktus, niekinančius kaimo žmones ir tokio žemo kultūros lygio. Merei noriu pasakyti, kad mes gerbiame gyventojų pasirinkimą išrinkti ją mere, tačiau įbauginami nesileisime. Kiauklių kaimo bendruomenė ─ nevyriausybinė organizacija, siekianti savo kraštui ir jo žmonėms gerovės, turi teisę veikti merės nekontroliuojama ir veiks. Kultūros namai ne jūsų asmeninė nuosavybė, nes jie buvo renovuojami bendruomenės poreikiams ir iš Europos Sąjungos lėšų ir buvusios valdžios dėka. Todėl organizuosime susitikimus, kviesimės svečius ir nebūtinai Jums pageidaujamus, nes mes norime girdėti ir opozicijos nuomonę, negalvokite, kad mes tokie buki ir nieko nesuprantame. Jeigu mes būsime ignoruojami ir negalėsime naudotis Kultūros centro Kiauklių filialo patalpomis, aš manau, kad būsime priversti kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą, Centrinę projektų valdymo agentūrą, kurios skyrė lėšas renovacijai ir pritaikymui Kiauklių bendruomenės poreikiams, ir penkerius metus negalėsite keisti veiklos.

Savo laišką siunčiu visiems trims leidiniams, nes gerbiu  ir kitaip galvojančius. O leidiniai, ar publikuodami, ar atmesdami, mano laišką, parodys savo požiūrį į rajono žmonių nuomonę.“

Seimo nario E. Šablinsko ir Savivaldybės vadovių komentaras

Seimo narys Eduardas Šablinskas (Lietuvos socialdemokratų partija) „Širviui“  telefonu patvirtino, kad 2016 m. sausio 20 d. Kiauklių kaimo bendruomenės kvietimu vyko į Kiauklius ir į Naidus kartu su Lietuvos kelių direkcijos atstovais išklausyti gyventojų nuomonės apie jų gyvenvietėse reikalingus kelio ženklus ar greitį ribojančius kalnelius. Susirinko daug bendruomenės narių. Seimo narys paaiškino, kad po kelių apžiūros juos pasikvietė į Kiauklių kultūros namus apžiūrėti, kaip jie gražiai sutvarkyti ir pasikalbėti gyventojams rūpimais klausimais, kuriais į Seimo narį E. Šablinską bendruomenė kreipėsi tiek prie senosios, tiek prie šios valdžios. E. Šablinsko teigimu, Savivaldybės atstovų nė viena pusė į susitikimą nekvietė. Svečiams bei kiaukliškiams besikalbant, neprisistačiusi įėjo moteris, po to paaiškėjo, kad tai buvo Širvintų rajono administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, o vėliau ir pati merė Ž. Pinskuvienė. Jos pradėjo priekaištauti susirinkusiems, kad be jų žinios vyksta pokalbis. Seimo narys E. Šablinskas teigė, kad dėl Kiauklių kaimo bendruomenės išsakytų problemų: dėl apšvietimo, dėl ežero krantinės netvarkos ir lieptelio nesaugumo, jis kreipės į naujai inauguruotą vadovę, kuri į Seimo nario kreipimąsi atsakė, kad, jei jis duos pinigų, viską sutvarkys. „Užuot padėkoję kaimo bendruomenei už rodomą rūpestį savo vietovei ir kad mes operatyviai padedame atlikti jiems priklausantį darbą, Savivaldybės vadovės pasielgė netaktiškai ir, mano nuomone, neetiškai priekaištaudamos, kad susirinkimas vyksta be jų žinios. – pasakojo E. Šablinskas – Kadangi tiek aš, tiek Kelių direkcijos atstovai pasijutome nejaukiai, išvykome nepasibaigus susirinkimui.“

„Širvio“ redakcija telefonu bandė susiskambinti su mere Ž. Pinskuviene ir Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene. Sekretorė nė su viena nesujungė motyvuodama, kad vadovės užsiėmusios ir kalba su žmonėmis bei pažadėjo, kad jos  perskambins. Nesulaukę skambučio prieš darbo pabaigą, vėl skambinome. Niekas nepakėlė ragelio.

11 Comments on Valdžia parodė tikrąjį savo veidą

 1. Gal ir įdomu, bet neskaičiau. Sunku skaityti tokias paklodes. Darykite tarpus, pastraipas. Netingėkite, jei jai nusprendėte dirbti žmonėms.

 2. Stasy,paskaitykite,nepatingėkite,tikrai įdomu :) pvz.aš skaičiau ir panašu,kad tiesos yra.

 3. Tikiu, kad idomu. Bandau skaityti:)

 4. Svieto pabaiga su ta boba. Bet nenustebino. Nustebino Šablinskas. Visgi gerai, kad žmonės pradeda garsiai kalbėti. Pinskuvienės nebepakeisi. Tai jau tokia neklystančių, kitus menkinančių žmonių veislė. Bet esu beveik tikras, kad Širvintų valdymas taps Pinskuvienės politinių sunset. Po tokios politikos keliai VISUR bus jai uždaryti. Viskas sugrįžta. O blogis – dvigubai.

 5. Visgi kaip sakoma,nepakeičiamų nėra,yra tik nepakeisti.

 6. Cirkų cirkai. Tos moterėlės jau nebežino kaip ir besielgt. Išties joms neblogai būtų pasitikrint psichiką. Na, sveiko proto žmonės taip nesidrasko

 7. Sutinku. Normalūs žmonės taip nesielgia.

 8. ačiū, kad nebijote informuoti. Su tokiu elgesiu esu susidurusi. Tik nieko negalėjau padaryti. Gaila, kad prieš ką sakydamos vadovės nepagalvoja, ar tikrai tai daro rinkėjų ir gyventojų naudai. Nesinori net būti tokiame miestelyje, kuriame nėra demokratijos, o yra tik vieta tiesa- rajono vadovės.

 9. Ne Jus viena susidūrėte.

 10. Žaviuosi kiaukliškiais už jų iniciatyvumą, mokėjimą be vietinės valdžios pagalbos spręsti savo problemas ir drąsą susidūrus su naujai iškeptos valdžios chamiškumu. Gal atsirado koks gudruolis, kuris tas jų sapaliones įrašė? Etikos komisija seniai jų laukia. Laikas pradėti mokytis ir viską žinančioms.

 11. Linkiu, kad Širvintų krašto žmonės po truputį suprastų, kad propaganda ir melu grįsta dabartinės merės politika yra trumparegiška, savanaudiška ir nedemokratiška. Liūdna, kai kaimų bibliotekų darbuotojų etatai mažinami, o miestelio puošybai – gėlių vazonams ir kičinėms Kalėdų dekoracijoms – išleidžiami didžiuliai pinigai. Svarbiausia yra nebijoti ir kalbėti viešai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*