Naujausios žinios

„Alfa“ kursai vyko ir Širvintose

Laura Kirtiklienė

Straipsnis buvo išspausdintas  gegužės 24 d. laikraščio „Širvis“ 21-ame šių metų numeryje.

Sausio vidury pirmą kartą Širvintų parapijoje prasidėjo „Alfa“ kursai. Tūlam kyla klausimas, kas tie kursai. Kuo jie ypatingi, ar nebus kokios sektos darbas. Turiu nuraminti, kad šie kursai legalūs ir pritaikyti krikščionims, beieškantiems Dievo savo gyvenime ir norintiems praturtinti tikėjimo žinias, bendrystę. Be to, iniciatyva organizuoti šiuos kursus nepaprastai sėkmingai pasklido po įvairius Lietuvos miestus, atsiliepdama į nemenką jaunų ir suaugusių žmonių poreikį susipažinti su krikščionybės pagrindais. Juos sudaro 10 užsiėmimų, taip pat skiriamas vienas savaitgalis, Šv. Dvasios slėpiniui apmąstyti. Į pirmą kartą rengiamus kursus nedaug atsiliepė parapijiečių. Kalbinome ir ketvirtokų, besiruošiančių Pirmajai šv. Komunijai, tėvus, parapijos, rajono gyventojus. Kas norėjo, tas atėjo. Ir prasidėjo… Nežinantieji, kaip vyksta šie kursai, buvo nustebinti. Mat kai kalbame apie kursus, paprastai įsivaizduojame paskaitas ar mokymus, iš kurių galime semtis žinių, šiuo atveju apie tikėjimą. Be abejo, kursas atsako į pagrindinius klausimus apie tikėjimą: kas yra Jėzus, kodėl jis mirė ir t. t. Tačiau, kurso esmė yra ne tiek žinios, kiek mėginimas sau atsakyti, o ką aš darau su tomis žiniomis? Kai pasisavinu žinias, kaip jos keičia mano gyvenimą? Todėl svarbiausia kurso dalis yra nebe mokymas o diskusija, kuri vyksta po to, grupelėmis, ir per kurią kiekvienas gali laisvai išreikšti savo nuomonę, kelti klausimus, tiek teorinius, tiek ir praktinius. Galų gale gali pats geriau suprasti, kuo jis tiki.

Alfa kursų kilmė

„Alfa“ kursas prasidėjo Didžiojoje Britanijoje, centriniame Londono rajone, Bromptone, Švenčiausiosios Trejybės anglikonų bažnyčioje XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje. Pirminis kurso tikslas buvo neformalioje aplinkoje naujiesiems krikščionims pateikti pagrindinius krikščionybės principus. 1990 m. buvęs teisininkas Nicky Gumbelis perėmė kurso vedimą. Jis pastebėjo, kad toks kursas galėtų būti naudingas nelankantiems bažnyčios žmonėms, ir adaptavo medžiagą šiai klausytojų grupei. Po 1990 m. „Alfa“ kursas ėmė sparčiai plisti Didžiojoje Britanijoje ir už jos ribų. Vis daugiau bažnyčių ir bendruomenių atrado šio kurso vertę perteikiant esmines krikščionybės tiesas neformalioje aplinkoje.

Šiuo metu 166 šalyse kasmet vyksta daugiau nei 55 500 kursų. „Alfa“ kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek tiems, kurie praktikuoja krikščioniškąjį tikėjimą. „Alfa“ kursas Lietuvoje daugiausiai vyksta katalikų bažnyčiose, yra remiamas ir palaikomas vyskupų. Kai kuriose parapijose šiame kurse dalyvauja žmonės, kurie ruošiasi sakramentams.

Kaip vyksta „Alfa“ kursai

Kursas trunka 10 savaičių. Susitikdavome kartą per savaitę, ketvirtadienio vakarais. Užsiėmimai trukdavo po dvi valandas: pirmąją valandą pagiedodavome ir klausydavomės lektoriaus paskaitos, išgerdavome arbatos, o antrąją – diskutuodavome grupelėse lektoriaus išdėstytą temą ir baigdavome susitikimą malda. Po šešto susitikimo vieną dieną praleidome Aukštadvaryje (kitose parapijose yra skiriamas visas savaitgalis) rekolekcijų namuose diskutuodami apie Šv. Dvasios slėpinį. Kurso pabaigoje, balandžio 20 d., vyko atviras šventinis vakaras kurso dalyviams, trečiokų tėveliams ir svečiams. Temos nėra paslaptis ir jos būtų tokios: Kas yra Jėzus? Kodėl Jėzus mirė? Kaip įmanoma tikėti? Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją? Kodėl ir kaip aš meldžiuosi? Kas yra Šventoji Dvasia? Ką veikia Šventoji Dvasia? Kaip galiu būti pripildytas Šventąja Dvasia? Kaip galiu pasipriešinti blogiui? Kaip Dievas mus veda? Kodėl ir kaip turėčiau papasakoti kitiems? Ar Dievas gydo šiandien? O kaip su Bažnyčia?

Kaip minėjau, tai yra „Alfa“ kursas – pradžia. Mes susipažįstame su krikščionybės pamatais.

Su kokiais iššūkiais susidūrėme ir kokia kursų nauda

Iš pradžių sulaukėme pasipriešinimo iš vaikų tėvelių: kodėl jie turi lankyti „Alfa“ kursus. Kursai nebuvo privalomi. Tiesiog kvietėme tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai šv. Komunijai, kad jie galėtų savo vaikams atsakyti į kai kuriuos tikėjimo klausimus, kad vaikai matytų, jog tėvams irgi svarbu, ką jie mokosi, kad ruošiasi susitikimui su Jėzumi. Be to, nemažai žmonių ieško nuoseklumo savo gyvenime, jie nori, kad jų gyvenimas, jų darbas, jų santykiai su kitais atitiktų jų įsitikinimus. Jie puikiai supranta gyvenimo unikalumą ir vientisumą. Pasak Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolyne gyvenančio kunigo Marcą-Antoine Bechetoille OP, tikėjimo žvilgsniu, tai yra iš tikrųjų tiesos troškimas, tiesos ieškojimas. Ieškant gyvenimo tiesos, yra labai normalu kad vaikystės katekizmas pasirodo nebepajėgus išspręsti tų klausimų, o kartasi tarsi net visai nereikalingas, nes ten tarsi viskas iš anksto aišku, įkalinamas protas tam tikrose dogmose.

„Alfa“ kursas gali būti puiki proga atrasti, kad tikras tikėjimas nėra lyg gerai išmokta pamoka, o iš tiesų atitinka tiesos, nuoširdumo, nuoseklumo reikalavimus. Kad tie reikalavimai yra net labai sveiki kriterijai norint įvertinti savo tikėjimą. Taip pat kursas leidžia suprasti, kad įgyti daugiau žinių apie savo tikėjimą nereiškia apsunkinti savo sąžinę naujomis taisyklėmis, bet atvirkščiai, kuo daugiau supratimo turėsime apie tikėjimo tiesas, tuo laisviau galime jose susiorientuoti. Jeigu tikėjimas atrodo tarsi labirintas, verta turėti bent žemėlapį, kad neįsirėžtume į sieną! Baigusiųjų kursą atsiliepimai „Aš esu augusi sovietiniais laikais. Nei tuo metu buvo galima eiti į bažnyčią, nei kalbėti apie tikėjimą. Nors mano šeima buvo tikinti, tačiau apie patį tikėjimą labai mažai žinojau. Kursas praturtino mano žinias ir siūlau visiems jį išklausyti,“ – atsiimdama „Alfa“ kurso baigimo pažymėjimą kalbėjo Valda. Ketvirtoko mama Andželika pasiryžo lankyti kursus todėl, kad galėtų atsakyti į vaiko užduodamus tikėjimo klausimus. „Džiaugiuosi, kad atėjau į šį kursą. Suradau bendraminčių,“ – atviravo Feliksas. „Kurso metu, atsakiau sau, kas man yra Jėzus,
kaip tikėjimas keičia mano gyvenimą,“ – dalijosi savo mintimis savanorė Kristina. Iš tiesų kurso dalyviai sulaukė labai įdomių lektorių, tokių kaip: kun. K. Dvareckas, Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras, mons. kun. A. Jurevičius, kun. A. Akelaitis, kun. E. Kazlauskas, kun. S. Kristapavičius, kun. P. Slaminis, Želvos gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė L. Monkevičienė, kun. Ž. Treinys iš Utenos, diakonas R. Švenčionis iš Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos. „Buvome pamaloninti kokybiškomis paskaitomis ir kvalifi – kuotais lektoriais,“ – džiaugėsi savanorė Daiva. Ypatingai kurso dalyvius sujaudino savanorių Nomedos ir Violetos tikėjimo liudijimai. Vienas iš „Alfa“ kurso dalyvių paklaustas, kodėl lankė kursus ir juose liko atsakė: „Kartą įtikėjęs, jau negali į pasaulį žvelgti kitaip. Žmogus yra Dievo šventovė ir krikščionybė sako, kad meilė auga, kai ja daliniesi, kad esame Dievo dalininkai ir aktyvūs veikėjai kuriant Dievo karalystę. Jėzaus raginimai skelbti Dievo karalystę gal kai kam skamba beprotiškai, nesuprantamai, bet tikiu, kad yra skaitytojų, kurie supranta apie ką čia kalbu. Žmogiškasis argumentas – tai kada sutinki džiaugsmą, pilnatvę, norisi juo dalintis su kitais žmonėmis. Norisi, kad ir kitiems būtų gera, atrastų džiaugsmą, viltį tiek kasdienybėje, tiek kančioje. Kai prisimeni, koks suspaustas buvo tavo gyvenimas, ir žinai, galbūt, sprendimo raktą, tai kas tu toks esi, kad slėptum nuo kitų? Nė vienas iš mūsų neateiname į „Alfą“ kursą, kaip švari lenta ar šventasis.“

Nuo spalio mėnesio startuos naujas kursas, kviečiame! Informacija www.sirvintuparapija.lt

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*