Naujausios žinios

Alytės Skeberienės pretenzija

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

Spausdiname Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės Alytės Skeberienės Pretenziją. Dokumentas buvo išsiųstas visoms Širvintų rajono žiniasklaidos priemonėms, kad su informacija galėtų susipažinti daugelis rajono gyventojų.

PRETENZIJA

„Širvintų krašto“ redakcijai
Juozui B.
Širvintos
2019 m. liepos 10 d.

UAB „Danielita“ leidžiamame laikraštyje „Širvintų kraštas“ 2019 m. liepos 2 d. 1-ame puslapyje buvo publikuotas trečiojo asmens Juozo B. straipsnis „Rajono taryba – cirkas, į kurį net bilieto nereikia“ (toliau – Straipsnis). Mano turima Širvintų rajono tarybos posėdžių garso įrašo medžiaga leidžia įrodyti, kad Jūsų [laikraštyje „Širvintų kraštas“ – red. pastaba] Straipsnyje buvo nurodyta neteisinga, melaginga ir iškraipyta informacija.
Straipsnyje nurodoma, kad „…tarybos narė Alytė Skeberienė posėdžio metu išsišoka su pasiūlymu savivaldybei atpiginti vandenį gyventojams“. Iš garso įrašų puikiai girdėti, kad savivaldybei atpiginti vandenį aš nei siūliau, nei ketinau tą daryti. Posėdžio metu buvo pristatytas sprendimo projektas dėl UAB „Širvintų vandenys“ valstybinės žemės nuomos mokesčio bei pranešta, kad gautas raštas, kurio prašoma atleisti nuo šio mokesčio, kuris sudaro 9 859 eurus. Tokį prašymą suprasčiau, jei tai nors kiek įtakotų šalto vandens kainas mūsų rajone. Deja, tikrai nesame tie, kurie už vandenį mokame mažiausiai. Tai įdomu tada, kodėl tokias nuolaidas turime daryti. Uždaviau klausimą, ar UAB „Širvintų vandenys“ remia renginius ir ar turi neapmokėtų skolų iš UAB „Širvintų šiluma“. Gavusi atsakymą, replikavau, kad jei susirinktų visas skolas, o tokiu būdu ir pasipildytų savo biudžetą, tai mums, galbūt, netektų mokėti tokių aukštų kainų už šaltą vandenį.
Kitoje Jūsų Straipsnio dalyje Jūs kalbate apie mano paklausimą dėl savivaldybės darbuotojų algų padidėjimo ir kandžiai komentuojate apie tai, kad įstatymus reikia vykdyti. Informuoju, kad aš niekuomet nepasisakiau už tai, kad įstatymai nebūtų vykdomi. Prieš posėdį nagrinėjant gautus dokumentus atkreipiau dėmesį, kad didėja išlaidos Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams – 2018 m. buvo skirta 1 608,6 tūkst.eurų, o 2019 m. skirta 1 913,7 tūkst. eurų. Pareigybių skaičius nesikeitė. Todėl ir kilo elementarus klausimas, ar ši padidėjusi suma teks VISIEMS darbuotojams proporcingai, ar tik „išrinktieji“ pajus algų padidėjimo malonumus.
Dar noriu jums priminti, kad Lietuvoje gerbiamos visos profesijos: ir zootechnikai, ir veterinarai, ir kioskelių pardavėjos. Neišskiriamos ir kirpėjos ar saldainių fabrikų popierėlių vyniotojos. O ir dėl išsilavinimo Jūs be reikalo būgštaujate. Mano įgytas ir vidurinio, ir aukštojo mokslo, ir magistro diplomas nėra nei nupirktas, nei kokiu kitu neteisėtu ar apgaulingu būdu įgytas. Ir žinios apie tai tikrai nėra dingę iš mokymo įstaigų archyvų.
Tikiuosi, kad Jums yra žinoma, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas.
Savo teises, garbę ir orumą žadu ir toliau ginti įstatymų man numatyta teise, o su juos pažeidusiais teks susitikti teisme. Todėl, ateityje prašau skelbti tik tiesą atitinkančią informaciją, neiškraipant faktų ar duomenų.
Lauksiu Jūsų [laikraščio „Širvintų kraštas – red. pastaba] viešų atsiprašymų tos pačios visuomenės informavimo priemonės puslapiuose.

Pagarbiai
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Alytė Skeberienė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*