Naujausios žinios

Apie galimybę auginti kiaules Afrikinio kiaulių maro užkrėstose teritorijose

Nuotrauka iš alkas.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinė maisto veterinarijos tarnyba informuoja, kad norint laikyti kiaules ar steigti naujas kiaulių laikymo vietas Afrikinio kiaulių maro užkrėstoje teritorijoje, kiaulių laikytojai privalo įrengti kiaulių laikymo vietas taip, kad jos pilnai atitiktų Biologinio saugumo priemonių reikalavimus (toliau – Reikalavimai)

Gyventojai, norintys laikyti kiaules, turi įsirengti kiaulių laikymo vietas atitnkančias Reikalavimus ir teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikti laisvos formos prašymą dėl leidimo laikyti kiaules. Prašyme reikalinga nurodyti kiaulių laikytojo pavadinimą ir kontaktinius duomenis, pagal Reikalavimus įrengtos kiaulių laikymo vietos adresą, numatomą laikyti kiaulių skaičių ir laikymo paskirtį. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai įvertinę pateiktą prašymą, susisieks su pareiškėju, suderins kiaulių laikymo vietos patikrinimo laiką, nuvyks į vietą ir įvertins ar kiaulių laikymo vieta atitinka Reikalavimus kaip kiaulių laikytojas supranta Reikalavimų nuostatas ir numatęs jų laikytis.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad naujai įsigyjant ar perkeliant (pvz., perkant, parduodant) kiaules ar paršelius į kitą laikymo vietą (bandą), privaloma laikytis šių reikalavimų:

– paršeliai turi būti paženklinti į vieną ausį segamu įsagu su bandos, iš kurios išgabenami, numeriu;

– paršelius įsigyjantis asmuo, prieš perkeliant gyvūnus, turi gauti gyvūnų sveikatos būklę patvirtinantį veterinarijos pažymėjimą, kurį išduoda tokį įvertinimą atlikęs veterinarijos gydytojas;

– kiaules parduodantis ūkinių gyvūnų laikytojas privalo užpildyti ir paršelių pirkėjui pateikti nustatytos formos pranešimą apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-2 formą) ir Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį;

– duomenys apie išvežimą ir / ar atvežimą turi būti registruojami Ūkinių gyvūnų registre per 7 kalendorines dienas po įvykio (t. y. po kiaulių įsigijimo / išvežimo);

– gyvūnus gabenti turi veterinarinį patvirtinimą turintis gyvulių vežėjas.

Derėtų nepamiršti ir to, kad visi kiaulių laikytojai kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmąjį mėnesį Ūkinių gyvūnų registre privalo nurodyti laikomų kiaulių skaičių. Visus veiksmus Ūkinių gyvūnų registre turi teisę atlikti ūkinių gyvūnų laikytojas (jeigu jam suteikta prieiga prie Ūkinių gyvūnų registro), ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugas teikiantis specialistas, privatus įgaliotasis veterinarijos gydytojas arba teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos atsakingas specialistas.

Kilus abejonių dėl planuojamų įsigyti paršelių tinkamo suženklinimo ir sveikatos būklės įvertinimo, ūkinių gyvūnų laikytojas gali pasikonsultuoti su teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistais.

Primename, kad nesilaikant ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, Biologinio saugumo reikalavimų, augintojams gali grėsti įspėjimas, piniginė bauda. Be to, jei įsigytos netinkamai paženklintos ar be gyvūnų sveikatos būklę patvirtinančio veterinarijos pažymėjimo ar veterinarijos sertifikato kiaulės, ūkiui bus taikomi gyvūnų judėjimų apribojimai, kurių metu bus draudžiama išvežti gyvūnus iš jų laikymo vietos ar įvežti į laikymo vietą iki bus pašalinti nustatyti trūkumai, arba nurodyta per nustatytą terminą paskersti ar nugaišinti gyvūnų sveikatos, ženklinimo ir registravimo reikalavimų neatitinkančias kiaules.

1 Comment on Apie galimybę auginti kiaules Afrikinio kiaulių maro užkrėstose teritorijose

  1. Kada bus galima laikyt kiaules lauke .

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*