Naujausios žinios

Ar tikrai viskas aišku ir skaidru?

Straipsnis buvo išspausdintas birželio 6 d. laikraščio „Širvis“ 22-ame šių metų numeryje.

Ne pirmus metus rajone veikia Nevyriausybinių organizacijų taryba. Kaip neabejinga pilietė domiuosi įvairiomis komisijomis, tarybomis, apskritai visuomeninėmis organizacijomis, kur galėčiau išreikšti savo galimybes ir vizijas. Panagrinėjau siūlomos naujosios tarybos sudėtį ir ji man pasirodė keistoka.

Kas yra nevyriausybinė organizacija (NV)? Tai laisva piliečių valia įkurta organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenei ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valdant valstybę. Ar asmuo, dirbantis savivaldybės investicijų skyriuje, tikrai yra nevyriausybinės organizacijos atstovas? Ar čia lemia kiti privalumai: ištikimybė valdantiesiems ir priklausymas rajono merės partijai? Gal taip, o gal ir ne, kas dabar tai paaiškins… Savivaldybės specialistų čia yra ir daugiau. Bendras jų požymis – narystė „teisingoje“ partijoje.

Tikrai neimsiu tvirtinti, kad taryboje nereikia atstovo iš Neįgaliųjų draugijos ar populiaraus ir veiklaus sporto klubo. Abiem rankomis balsuoju už gyventojų bendruomenių atstovus. Tik vėlgi jie pasirinkti, švelniai tariant, keistokai. Dideliam bendruomenių būriui atstovauja dviejų, jauniausių bendruomenių pirmininkės. Taip, jų veikla pakankamai aktyvi, bet yra visa eilė aktyvių bendruomenių, kurių gyvavimo amžius ir nuveiktų darbų skaičius žymiai lenkia tas „jaunikles“. Bet jų rankose bene stipriausias šios valdymo kadencijos koziris – ištikimybė merei ir narystė jos partijoje. Jei gerai prisimenu, tai didžioji dauguma kandidatų į NV tarybos narius yra naujosios partijos rajono skyriaus pirmininkės pavaduotojos, arba eina joje kitas atsakingas pareigas. Taip atrodo, kad tai yra didelis kandidatų privalumas. Bet jei esi veiklus ir kupinas jėgų ir noro dirbti, tačiau neturi laimės priklausyti „dvarui“, tavo paslaugų tikrai nereikia?

Turbūt labiausiai sąraše nustebino viena kandidatūra. Tiksliau, ne pati kandidatūra, bet organizacija, kuriai ji atstovauja. Kaip jau minėjau rašinio pradžioje, seku ir domiuosi visuomeninių organizacijų veikla, bet apie Širvintų senjorų klubą išgirdau pirmą kartą. Dar nesu senjorė ir tikrai neturiu ketinimų stoti į minėtą klubą, juo labiau, kad neteko girdėti nei apie jį patį, nei apie jo vykdomą veiklą. Kažkoks labai jau užsislaptinęs, turbūt pogrindyje veikiantis tasai klubas. Senjorų poreikiams puikiai tarnauja aktyvi ir veikli „Bočių“ organizacija. Mano manymu, jų atstovui ir derėtų būti NV taryboje.

Tikriausiai nei bendruomenės, nei kitos visuomeninės organizacijos neatsisakytų deleguoti į tarybą savo atstovų ir dirbti joje visų rajono gyventojų labui. Tik niekas jų nuomonės neklausė. Kažkas už visus nusprendė, paruošė valdžią tenkinantį kandidatūrų sąrašą, už kurį reikiamu metu bus nubalsuota „taip, kaip reikia“. Ir jokių čia jums bereikalingų svarstymų, rinkimų ir balsavimų. Viskas nuspręsta ir pateikta ant lėkštutės. Ar tikrai nusipelnėme tokio požiūrio ir elgesio?

Tikrai nemenkinu nei vienos kandidatūros ir tikiu, kad jų darbas bus našus ir produktyvus. Tiesiog norėtųsi, kad nebūtų žaidžiama į „vienus vartus“ ir rinkimai, kaip priklauso, vyktų demokratiškai ir atvirai. O ir tas nuolatinis merės priminimas – „nepamirškit, kas čia svarbiausias ir vadovauja paradui“ – pradeda nebepatikti net ir didžiausiems jos gerbėjams. Mes ją gerbiam kaip rajono vadovę, bet norim pagarbos ir iš jos pusės. Norime, kad viskas vyktų ne pagal kažkieno dūdelę, o taip, kaip priklauso pagal esminius demokratijos principus. Tiesiog norime būti išgirsti ir teisingai suprasti. Iš anksto už tai dėkojame.

Jonė Lieponė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*