Naujausios žinios

Asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Balandžio 20 d. įvyko asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime bendruomenės pirmininkė A. Skeberienė pristatė savo ataskaitą. Taip pat ataskaitą pateikė ir bendruomenės finansininkė bei revizorė. Visos ataskaitos buvo patvirtintos.

Savo ataskaitoje A. Skeberienė pasidžiaugė ir bendruomenės aktyvui bei nariams padėkojo už išties nemažą nuveiktų per 5-erius metus darbų kraitę. Šiais metais gegužės mėnesį bendruomenė švęs 5-erių metų gimtadienį. Per ataskaitinį laikotarpį taip pat nuveikta daug darbų, kurie pirmininkės ataskaitoje buvo sugrupuoti į atskiras sritis. Buvo aptarti ir nuotraukomis skaidrėse iliustruoti bendruomenės darbai, projektai bei veikos socialinėje, kultūros, sporto, aplinkosaugos srityse; pasidžiaugta mokymų, seminarų, forumų, konferencijų nauda; aptarti bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai su kitomis bendruomenėmis, organizacijomis, įstaigomis. Daug smagių prisiminimų sukėlė nuotraukos iš tradicijomis jau tapusių kasmetinių renginių, kelionių, išvykų. Taip pat buvo aptartos ir problemos, miesto reikalai, bendravimo su Savivaldybe klausimai, dalyvavimas skėtinėse organizacijose.

Per ataskaitinį 3 metų laikotarpį prisidėta, dalyvauta ar suorganizuota apie 150 renginių. Svarbesniems įvykiams pažymėti buvo paruošti visų metų kalendoriai, kuriuose skirtingomis spalvomis buvo apvesti susitikimai, susirinkimai, renginiai, mokymai. Ir čia pažymėti tik svarbesni renginiai. „Jei kalendorių dar nuspalvintume susitikimais, pasitarimais dėl šių renginių, neapibrauktų vietų liktų dar mažiau, nes įvairių susitikimų, pasitarimų, „Kūmučių“ bei „Džentelmenų“ klubo, karinio-istorinio parko bei savanorių įamžinimo klausimų, projektų darbo grupių aptarimų per ataskaitinį laikotarpį buvo daugiau kaip 60, dalyvauta 34 seminaruose, mokymuose, suvažiavimuose, konferencijose, forumuose. Tai tokie tie tikrai įspūdingi skaičiai ir toks kiekis laiko skirtas bendruomeniniams reikalams,“ – kalbėjo pirmininkė A. Skeberienė.

Susirinkimo metu trečiai kadencijai bendruomenės pirmininke buvo perrinkta A. Skeberienė. Jos pavaduotoju perrinktas Č. Bakasėnas. Toliau savo pareigas bendruomenėje tęs ir finansininkė bei revizorė. Pasikeitė bendruomenės valdybos sudėtis.

Bendruomenė ir toliau žada tęsti savo tradicijas, organizuoti renginius bei sportinę veiklą, aktyviai dalyvauti miesto bei rajono gyvenime, tęsti savo socialines akcijas. Į savo komandą mielai priimsime ir Jus. O apie mūsų darbus bei laisvalaikį geriausiai byloja nuotraukos.

Asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ informacija

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*