Naujausios žinios

Atšaukta 38 Eur Savivaldybės parama globėjams

Andželika Bagočiūnienė

Sausio 28 d. vyko Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu pripažintas netekusiu galios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr.1-254 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

„Už“ balsavo 11 daugumos tarybos narių,

„Prieš“ – 5 opozicijos nariai,

„Susilaikė“ – 3 tarybos nariai.

Merės teigimu, iš globėjų niekas pinigų neatima, tokia pat suma bus mokama „tik iš kitos kišenės“. Tarybos dauguma nusprendė, kad nuo 2016 m. sausio 1 d.  pridedamas valstybinis 38 eurų tikslinis priedas visiems vaikų globėjams Lietuvoje yra per didelis, kad dar prie jo tokia pat suma prisidėtų ir Savivaldybė.

Sausio 27 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė lankė Alytaus rajoną, kuriame Tarybos nariai pasvarstę, kad šis 38 eurų valstybinis tikslinis priedas yra toks menkas, kad sugebėjo rasti Savivaldybės biudžete lėšų ir globėjams. Kiekvienam globojamam šeimoje vaikui iš Savivaldybės lėšų skyrė dar po 300 eurų priedą, kuris bus mokamas kiekvieną mėnesį.

Daugiau apie Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdį, ir kur mūsų rajono Savivaldybė netaupo, skaitykite laikraščio „Širvis“ vasario 3 dienos numeryje.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*