Naujausios žinios

Automobilių braižytojams gresia baudos

Širvintų miesto gyventoja prieš kelias savaites interneto platybėse pasidalino nuotraukomis, kaip namo kieme, esančiame šalia policijos komisariato, buvo subraižyti jos asmeninio automobilio šonai. Tokių svetimo turto sugadinimų yra pasitaikę ir anksčiau, bet, matyt, nebaudžiami piktadariai tiek suįžūlėjo, kad savo „išdaigas“ pradėjo krėsti net po policijos langais.

„Širvio“ redakcija, norėdama sužinoti, kokia atsakomybė laukia tokių piktadarių; ar daug širvintiškių kreipiasi į policiją dėl tokiu būdu sugadintų automobilių? Gal turi tikslų skaičių per metus; kiek pavyksta komisariatui išsiaiškinti pažeidėjų (galima procentine išraiška arba sveikais skaičiais) ir jų nubausti, kreipėsi į Širvintų rajono policijos komisariatą.

„…Informuojame, kad 2018 m. pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 115 straipsnį „Tyčinis turto sunaikinimas ar sugadinimas“ buvo pradėta 12 administracinio nusižengimo teisenų, surašyti 5 protokolai (iš jų dėl apgadintų automobilių pradėtos 4 teisenos, nustatyti du pažeidėjai.). 2019 m. iki birželio 1 d. pradėtos 8 administracinio nusižengimo teisenos, surašyti 3 protokolai (iš jų dėl apgadintų automobilių ANK teisenų nepradėta). Administracinė atsakomybė numatyta, pagal ANK 115 str. „Tyčinis turto sunaikinimas ar sugadinimas, kai nukentėjusiajam padaryta žala neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

Visais atvejais dėl tyčinio turto sunaikinimo ar sugadinimo turi būti nukentėjusio asmens skundas registruotas policijoje, tuomet pradedama administracinio nusižengimo teisena, siekiant nustatyti asmenį, padariusį administracinį nusižengimą. Nepavykus nustatyti administracinį nusižengimą, padariusio asmens teisena tęsiama iki sueis administracinės nuobaudos skyrimo terminas (vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsniu, administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos), jei bus nustatyta naujų tyrimui reikšmingų aplinkybių ar administracinį nusižengimą padaręs asmuo, atliekamas tolesnis administracinio nusižengimo tyrimas.

Jei per nustatytą dvejų metų nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos terminą administracinį nusižengimą padaręs asmuo nebus nustatytas, suėjus senaties terminui, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 591 straipsnio „Aplinkybės, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena negalima“ 7 dalimi, pradėta administracinio nusižengimo bylos teisena bus nutraukta.

2018 m. buvo pradėti 8 ikiteisminiai tyrimai, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 str. „Turto sunaikinimas ar sugadinimas“, kai nukentėjusiajam padaryta žala viršija tris bazinių bausmių ir nuobaudų dydžius. Šiais 2019 m. yra pradėti 8 ikiteisminiai tyrimai. Už šio straipsnio numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Policijos komisariatas, siekdamas užkirsti kelią galimoms nusikalstamoms veikoms ar teisės pažeidimams ateityje, primena ir pataria Jums susipažinti su Lietuvos policijos skiltyje „Policija pataria“ esančia informacija (nuoroda http://policija.lrv.lt/lt/policija-pataria).

Širvintų mieste yra 12 veikiančių vaizdo kamerų, užtikrinančių saugią aplinką, priklausančių Širvintų savivaldybei. Numatyta įrengti dar 1 vaizdo kamerą Širvintų miesto centre, Igno Šeiniaus gatvėje. Raginame gyventojus ir patiems imtis papildomų patikimų apsaugos būdų, užtikrinant savo turto saugumą: apšvieskite teritoriją, įsirenkite vaizdo stebėjimo kamerą ir įsirengus kviečiame ją registruoti portale www.epolicija.lt. Taip kursite saugią aplinką, užtikrinsite savo ir kitų visuomenės narių saugumą. Padėsite policijai efektyviau ir greičiau ištirti nusikaltimus ar teisės pažeidimus. Daugiau patarimų, kaip saugoti savo turtą rasite adresu www.saugausavoturta.lt.

Taip pat pranešame, kad policijos pareigūnai pagal savo kompetenciją visada suteiks Jums informaciją, konsultuos ir patars visais klausimais, susijusiais su Jūsų saugumu, užtikrins viešąją tvarką ir Jūsų turto saugumą. Raginame gyventojus burtis ir kurti „Saugios kaimynystės“ grupes. Įsigilinę ir supratę vieni kitų problemas ir poreikius bendruomenė, policija ir savivalda padeda ir dirba kartu mažindami nusikalstamumą. Kilus klausimams, siūlytume kreiptis į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnę  Gintą Čepienę, el. p. ginta.cepiene@policija.lt.

Patikiname, kad Širvintų rajono policijos komisariatas, atsižvelgdamas į esamas galimybes imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas Jūsų ir visuomenės teisėtų interesų gynimas nuo nusikalstamų kėsinimųsi, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių.

Taip pat informuojame, kad nusikalstamumo statistiką galite rasti internete Informacijos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos adresu https://www.ird.lt/. Apie teisės pažeidimą ar nusikalstamą veiką galima pranešti pasinaudojus Policijos elektroninių paslaugų sistema ePolicija.lt (nuoroda: https://www.epolicija.lt/).

Jeigu pastebėjote įtartinus automobilius ar įtartinus asmenis, nedvejokite, nedelsdami praneškite policijai bendruoju pagalbos telefonu 112“, – rašoma Širvintų policijos komisariato atsakyme į redakcijos paklausimą.

1 Comment on Automobilių braižytojams gresia baudos

  1. Kas gręsia asmeniui utilizavus svetimą skolintą automobilį, kai automobilis yra su galiojančia technine apžiūra ir Kasko draudimu?

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*