Naujausios žinios

Bagaslaviškyje Šv. Jono Krikštytojo atlaidai senobiškai

bty

PORTALUI.LOGO

Vakar nuūžė Joninių šurmulys, užgeso Joninių laužai, nuplaukė upėmis vainikėliai, o Bagaslaviškyje sekmadienio vidurdienį kaip tik pats sujudimas. Čia šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišias laikė mūsų kraštietis kunigas Algis Ananis. Be vargonų giedojo maldos ir liaudiško giedojimo grupė „Karunka“, atlikusi istorinę ir kultūrinę vertę turinčias kantičkines giesmes. Besiklausant šio giedojimo, galima buvo pasijusti lyg XIX a. pabaigoje. Liaudiškos melodijos, besikeičiančios intonacijos, artimos įprastam lietuvio muzikiniam žodynui, aukštaitiška tarmė, poetinis šventraštinis tekstas neleido mintims nukeliauti į kasdienybę. Užbūrė dvylikastygių kanklių melodijos.

Pasibaigus šv. Mišioms, kunigas vikaras Povilas Slaminis nuoširdžiai padėkojo kunigui svečiui Algiui Ananiui už turiningą pamokslą, svečiams „Karunkos“ giedoriams, visai Bagaslaviškio ir aplinkinių kaimų bendruomenei, gyvojo rožinio draugijos narėms ir jos vadovei Elenai Pakalnienei, visiems, prisidėjusiems prie pasiruošimo atlaidams darbų. Savo ruožtu Edita Rutkauskienė padėkojo kunigui vikarui už nuolatinį rūpestį parapijiečiais, padėkojo atlaiduose dalyvavusiems kunigo vikaro tėvams, pasveikino Jonus, Janinas ir Jonukus. Jų kažkada būta per dvidešimt, šiuo metu šis, buvęs labai populiarus vardas, rečiau suteikiamas vaikams. Parapijiečiams sveikinimo žodį tarė ir „Karunkos“ atstovė, pakvietusi visus į šventorių pasivaišinti jų atsivežtomis vynuogėmis, kurios simbolizuoja Viešpaties vynuogyną, buvo numatyta padainuoti šventoriuje, tačiau labai lauktas ir reikalingas lietutis neleido užtrukti, ragino klausyti kunigo vikaro Povilo kvietimo rinktis į mokyklos patalpas suruoštai agapei. O čia stalai lūžo nuo gausių vaišių. Ir ko tik čia nebuvo. Stalai lūžo nuo gausybės puikiai serviruoto maisto, o jaunieji muzikantai, vadovaujami K. Petreikio, linksmino gausiai susirinkusius smagiomis polkomis, valsais.

Gražiai atšvęsti šv. Jono Krikštytojo atlaidai, smagiai pasilinksminta. Belieka tik padėkoti kūrybingiems ir išmaniems bagaslaviškiečiams ir jų ganytojui kunigui, kad ne tik suburia bendruomenę, bet ir atgaivina senąsias lietuviškų religinių apeigų tradicijas ir kantičkinį giedojimą.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*