Naujausios žinios

BŪKITE ATSARGŪS SU PIROTECHNIKA!

Laukiamiausių žiemos švenčių be fejerverkų nebeįsivaizduojame, tačiau neretai jie sukelia ne tik džiaugsmą, bet ir nelaimes. Neapdairiai elgiantis su pirotechnika, gali nukentėti ir turtas, ir sveikata. Pirotechnika pavojinga visiems, ypač, vaikams bei augintiniams, o sužalojimai gydomi itin sunkiai. Tačiau išvengti nemalonumų įmanoma, tereikia per šventes elgtis atsakingai. 

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnės primena įstatymų nuostatas, kuriose apribojamas pirotechnikos priemonių naudojimas. Atsižvelgiant į pavojingumo laipsnį, nustatytą įstatymuose, pirotechnikos priemones įsigyti draudžiama vaikams iki 14 metų, o kai kurias pirotechnikos priemones – nuo 16 ar 18 metų. Yra tokių pirotechnikos priemonių, kurias naudoti ir įsigyti gali tik profesionalūs pirotechnikai.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 21 str. nustatyta, kad:

– F1 kategorijos fejerverkus (fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose) gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.

– F2 kategorijos fejerverkus (fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke) gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.

– F3 kategorijos fejerverkus (fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijos), T1 (priemonės, skirto naudoti scenoje ir keliančios mažą pavojų) ir P1 (priemonės, išskyrus fejerverkus ir teatrines pirotechnikos priemones, keliančios mažą pavojų) kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

foto

PIRKITE TIK IŠ PATIKIMŲ PARDAVĖJŲ! VISADA ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!

Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta ar platinama civilinė pirotechnikos priemonė, išskyrus transporto priemonių pirotechnikos priemones, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba matomai, aiškiai ir nenutrinamai įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju, registruotas prekės pavadinimas (ženklas), tipas, registracijos numeris, civilinės pirotechnikos priemonės, partijos ar serijos numeris, kategorija, pirotechninio mišinio bendra masė, amžius, nuo kurio galima įsigyti atitinkamą pirotechnikos priemonę, gaminio naudojimo instrukcija, mažiausias saugus atstumas iki pirotechnikos priemonės ją naudojant (jeigu priemonė skirta naudoti tik lauke ar gaminio konstrukciniai ypatumai nustato tokią būtinybę), pagaminimo metai. Papildomai civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas gali būti pavaizduotas grafiškai. Ant kiekvieno tiekiamo rinkai fejerverko, jei jis skirtas naudoti tik lauke ar skirtas pirotechnikams, nurodoma: „Naudoti tik lauke“ ar „Naudoti tik pirotechnikams“.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatyme nustatyti pirotechnikos priemonių naudojimo draudimai – DRAUDŽIAMA:

– platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;

– naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

– jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

Neatsakingas elgesys gali ne tik pakenkti turtui ar sveikatai. Už civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo tvarkos pažeidimus gresia administracinė atsakomybė ir piniginės baudos.

– už Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimą gresia bauda nuo 14 iki 60 eurų;

– naudojant nenustatytu laiku ar pernelyg triukšmingus fejerverkus gresia baudą nuo 20 iki 80 eurų, pakartotinai nusižengus – baudą nuo 80 iki 300 eurų.

– nesilaikymas saugaus elgesio su fejerverkais taisyklių, dėl kurių gali kilti gaisras ar sprogimas, užtraukia baudą nuo 20 iki 70 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 580 eurų.

Už administracinius nusižengimus asmenys atsako nuo 16 metų, tačiau atsakomybė už vaikų iki 16 metų padarytus administracinius nusižengimus gali kilti ir tėvams bauda  iki 100 eurų.

Jei fejerverkai neiššauna, nevalia eiti prie jų mažiausiai 10–15 minučių arba tiek laiko, kiek parašyta instrukcijoje. Taip pat, draudžiama neiššovusį pirotechnikos gaminį ardyti ar bandyti uždegti iš naujo. Rekomenduojama neužsidegusį ar neiššovusį gaminį dėl saugumo panardinti į vandenį (sniegą), vėliau supakuoti maišelyje ir išmesti į šiukšlių konteinerį.

Vis dar problema šventiniu laikotarpiu – kvailiojantys vaikai, padegtas petardas kišantys vienas kitam į striukės gobtuvą, kišenę ar mėtantys praeiviams po kojomis. Senyvam žmogui pokštelėjusi petarda gali baigtis ir mirtimi.

Atminkite, kad šaltosios ugnelės, dar vadinamos „Bengališkos“, taip pat nėra tokios „nekaltos“, kaip gali pasirodyti. Pavojų sukelia kai paugliai įsigudrina jas mėtyti. Užkritusi ant žmogaus ji nudegina labai smarkiai, nors ir vadinama šaltąja ugnele. Šiuos pirotechnikos gaminius reikėtų laikyti atokiau baldų, užuolaidų, nes liepsna gali padegti audinius. Nepatariama duoti mažiems vaikams, nes vaikai neretai ugneles bando užpūsti, o taip iš ties paprasta nusideginti veidą.  Būkite atsargūs su įkaitusia bengališkos ugnelės viela! Ugnelei užgesus jos temperatūra gali būti 650 laip.C , gresia rankų ir pirštų sužalojimai (nudegimai), todėl reikia saugiai atvėsinti, pvz. naudojant vazą su vandeniu.

Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo, yra labai pavojingi ir sunkiai gydomi, būna itin skaudžios pasekmės – nutraukiamos galūnės, susižalojamos akys, veidas, kitos kūno vietos.

suzalojimai

Taip pat svarbu nepamiršti, kad dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo taip pat gali kilti ir gaisrai. Įlėkę į balkoną pirotechnikos gaminiai sukelia gaisrą, jie gali išdaužti būsto ar automobilio langą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikia rekomendacijas kaip saugiai naudotis pirotechnikos gaminiais: https://pagd.lrv.lt/lt/ugniagesiai-pataria/kaip-saugiai-elgtissu-pirotechnikos-priemonemis

Įvykus nelaimei skambinkite 112

Linkime saugių švenčių!

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato

Širvintų rajono policijos komisariato informacija

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*