Naujausios žinios

Būsimų pirmokų mokytojus parinks burtais

Redakcija pastaruoju metu sulaukia skambučių įvairiomis temomis. Viena iš jų – būsimų pirmokų mokytojų pasirinkimas. Vieni skambinančiųjų piktinosi, kad mokytojus renkasi kaip prekes. „Kaip reikia jaustis mokytojui, dėl kurio nuo penkių ryto eilėje tėvai nestovi. Nemanau, kad yra koks skirtumas tarp jų. Visi jie dirba pagal tą pačią programą, tais pačiais metodais. Kodėl susiformavo tokia praktika dėl vieno ar kito mokytojo grumtis eilėje jau iš nakties?“. Kitas būsimo pirmoko vienas iš tėvelių pasipiktinęs aiškino, kad nusprendė lankyti priešmokyklinę grupę Širvintų pradinėje mokykloje vien todėl, kad turėtų pirmenybę pasirinkti pirmos klasės mokytoją. „Deja, šiemet viskas apversta aukštyn kojomis. Ir aš manau, kad to priežastis – vienos iš gražiosios ketveriukės svarbios asmenybės rajone vaikas eis į pirmą klasę“, – pasakojo ji telefonu.

Šios mamos manymu, pasirinktas būdas burtų keliu skirti pirmokų mokytojus jau suformuotoms klasėms yra sugalvotas tik šiems metams ir tik dėl šios svarbios asmenybės. Juk šioji norėdama pasirinkti mokytoją nestovės nuo keturių ryto eilėje, ne lygis. Todėl burtų keliu bus parinkta ta mokytoja, kokios tai klasei pageidauja garbingoji būsimo pirmoko mama.

Kiek žmonių, tiek nuomonių. Manau, gerai, kad jos išsakomos, ir gerai, kad yra kam jas išklausyti. „Širvis“ savo ruožtu dėl šios situacijos kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei į pačią Širvintų pradinę mokyklą prašydamas pakomentuoti situaciją.

„Vadovaujantis LR Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 2, 3, 4 ir 7 punktais, švietimo įstaigos vadovas nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą bei rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis bei kartu su mokyklos taryba sprendžia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus.

Tėvai mokyklos taryboje gali išreikšti savo nuomonę dėl mokytojų skyrimo tvarkos, tartis ir kartu su vadovu spręsti šiuos klausimus. Tačiau kiekvienas tėvas negali rinktis jam patinkančio mokytojo, kuris galėtų mokyti jų vaikus, nes mokytojo skyrimas yra vadovo teisė ir pareiga. Kokiu būdu mokytojai yra skiriami mokyklos vadovas susitaria su mokytojais. Tai gali būti reglamentuota ir vidaus tvarkos taisyklėse.

Tėvai stovėti eilėse dėl mokytojo skyrimo neturi. Meras, kaip Savivaldybės vadovas, pagal LR Vietos savivaldos įstatymo 20 str. 11 punktą, kontroliuoja ir prižiūri švietimo įstaigų vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus. Mokinių priėmimas, sutarčių sudarymas ir mokytojų darbo santykiai yra mokyklos vadovo funkcija“, – situaciją dėl būsimų pirmokų mokytojų skyrimo aiškina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Širvintų pradinės mokyklos direktorė Irena Sližauskienė komentuoja, kad

„Širvintų pradinėje mokykloje niekada nebuvo ir nėra „mokytojų skyrimo tvarkos“. Tam nėra jokio teisinio pagrindo. Mokyklos direktorius savo įsakymu reglamentuoja tik mokinių paskirstymą į klases, kurį atlieka Širvintų pradinės mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą komisija.

Kadangi ne vienerius metus tėvai galėjo pasirinkti būsimą savo vaiko mokytoją, tai susidarydavo tėvų eilės prašymams paduoti. Šitas eiles „padarydavo“ patys tėvai, nors aš kiekvienais metais prašydavau tėvų (susirinkimų metu) nestovėti eilėse, nes visi vaikai į Širvintų pradinę mokyklą yra priimami.

Šiais metais, kad vėl išvengtume nereikalingų, betikslių eilių, visų būsimų pirmokų tėvų susirinkimo metu, kuriame dalyvavo didelis skaičius tėvų, buvo priimtas sprendimas – burtų keliu išrinkti mokytojus ir juos priskirti suformuotoms mokinių klasėms. Tą nusprendė balsuodami patys tėvai. Vaikų lopšelio-darželio „Boružėlė“ („Saulutės“ darželio) būsimų pirmokų tėvai buvo pakviesti atskirai ir patys, atsižvelgdami į vaikų draugystes, paskirstė savo būsimus mokinukus į klases. Taip pat buvo atsižvelgta ir į berniukų– mergaičių skaičių būsimose klasėse.

Džiaugiamės tuo, kad mokinių skaičius mūsų rajone didėja ir visi telpa mokykloje. Laukiame visų mokinukų, jų tėvelių, senelių, močiučių su gera nuotaika Rugsėjo 1 dieną Širvintų pradinėje mokykloje!“

O redakcija savo ruožtu  artėjančių vasaros atostogų proga linki saugios, sveikos bei turiningos vasaros ne tik būsimiems pirmokėliams bei jų tėveliams, bet visiems mažiesiems bei jauniesiems širvintiškiams.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*