Naujausios žinios

Choro „DERMĖ“ dovana – įspūdingas koncertas

Andželika Bagočiūnienė

V. Sarpausko nuotrauka

Straipsnis buvo išspausdintas  gegužės 24 d. laikraščio „Širvis“ 21-ame šių metų numeryje.

Darnūs balsai, darnūs judesiai, darni apranga, darniai suorganizuotas įspūdingas koncertas, kurį širvintiškiai bei svečiai, atvykę iš kitų rajonų, Širvintų kultūros centro salėje turėjo galimybę nemokamai stebėti. Koncertas puiki dovana, kurią savo 5-erių metų jubiliejaus proga dovanojo Širvintų mišrus choras „DERMĖ“. Puikus įgarsinimas (garso operatorius Vytautas Jakimavičius) ir neįprastas šiai salei apšvietimas (UAB „Baltimedija“ Vilius) nuteikė įspūdingam reginiui bei užburiantiems muzikos garsams. Neatvykusiems beliks tik apgailestauti.

Jau penkerius metus šio „Choro meno vadovė ir dirigentė – Jurga Sarpauskienė, chormeisteris – Gintaras Pauliukonis, koncertmeisterė Dalia Šakenytė ir gražus būrys žmonių, kuriuos jungia entuziazmas, noras būti kartu, išgirsti savo balsą bendrame balsų skambesyje, pajusti vidinę darną ir dermę…“ – taip chorą pristatė žavūs renginio vedėjai Daiva Kuklienė ir Arnoldas Bytautas.

Choristų apie 40. Per tokį trumpą laiką choro „DERMĖ“ atliekami kūriniai sklido Italijoje, Vatikane, Danijoje, Lenkijoje, daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, bažnyčiose ir katedrose. Kūrinius darniai atliko kartu su operos solistais Virgilijumi Noreika, Rasa Juzukonyte, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos styginių kvartetu, varinių pučiamųjų kvintetu, Kauno choru „Diemedis“, Danijos kolektyvais „Bakens“ choru ir Danijos Albertslundo muzikos mokyklos simfoniniu orkestru. Choro repertuare – 115 klasikinės, liaudies, džiazo ir šiuolaikinės muzikos kūrinių bei religinių giesmių. 5 metų kelyje – 55 renginiai, koncertai, išvykos.

Jubiliejinio koncerto metu skambėjo aranžuotos lietuvių liaudies dainos, lietuvių ir užsienio autorių kūriniai. Didelę dalį choro „DERMĖ“ repertuaro sudaro sakralinė muzika bei giesmės, kurias choras atliko ne vieno Lietuvos rajono bažnyčiose ir net užsienio šalių bazilikose. Žiūrovus salėje pakerėjo Choro atlikta pakili giesmė „Gloria“, kurios pavadinimas iš lotynų kalbos išvertus reiškia – „Garbė“.

Chorą pasveikinti atvyko ir savo kūrybos eiles perskaitė dainų „Gromatėlę parašiau“, „Ridigdo“, „Kur tas kelelis“, „Elektrėnų žiburiai“ autorius poetas Stasys Žlibinas. „Rauda pjūklai, virsta ąžuolai. Lietuva į užsienius išeina. Rauda pjūklai, girios ir keliai graudžią graudžią mūsų bočių dainą…“ – pirmąjį eilėraštį apie ąžuolą poetas dedikavo choro vadovei Jurgai Sarpauskienei.

Susirinkusius į koncertą užbūrė operos solistės Rasos Juzukonytės atliekamos dainos bei arfos (Miglė Sakavičiūtė) ir violončelės (Marius Sakavičius) garsai. Dainos „Bambino“ priedainį muzikantai įtraukė pritarti visą žiūrovų salę.

Choro „DERMĖ“ 5-erių metų jubiliejaus koncertą praturtino žinomas kompozitorius, atlikėjas, aranžuotojas Andrius Kulikauskas. Pirmąją dainą autorius skyrė visoms mamoms, močiutėms ir promočiutėms, paskutinioji nuskambėjo daina „Ateina Dievas“, kuri 2015 m. skambėjo LRT projekte „Dainų daina“. Kartu su choru „DERMĖ“ kompozitorius atliko dainą „Aitvaras“. Susirinkusieji į šventinį koncertą turėjo galimybę išgirsti choro atliekamą A. Kulikausko dainą „Gintarai“, kuri tame pačiame projekte užėmė antrąją vietą.

Renginys vyko gegužės 19-ąją. Tą dieną gimė vienas iš lietuviškosios dainuojamosios poezijos pradininkų Vytautas Kernagis. Pagerbdamas visus išėjusius anapilin choras atliko V. Kernagio dainą „Baltas paukštis“. Kone pilnutėlė salė atsistojusi plojo chorui bei jį scenoje muzikiniais kūriniais sveikinusiems draugams.

Sveikinimo žodį tarė choro prezidentė Ramunė Pauliukonienė. Su gražiu gimtadieniu chorą „DERMĖ“ pasveikinti atvyko Seimo narys Petras Čimbaras, kuris taip pat buvo įpareigotas perduoti Seimo primininko V. Pranskiečio sveikinimą ir dovanas. „Daina – dvasinės kultūros atrama, taurių jausmų ir idealų reiškėja. Sklisdama iš jūsų širdžių, ji aukština jautrumą, draugystę, ištikimybę, šeimos namų, Tėvynės meilę…“ – šiais žodžiais 5-erių metų sukakties proga sveikino Seimo primininkas profesorius Viktoras Pranskietis.

Į sceną buvo kviečiama Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, kurios sveikinimus perdavė pavaduotoja I. Vasiliauskienė. Choro pasveikinti iš Danijos atvyko Albertslundo muzikos mokyklos vadovas Morten Praem. Sveikinimą dainuodami įteikė Choro draugai Kauno mišrus choras „Diemedis“. Nuogąstaudamas dėl to, kad toks Lietuvos ir Širvintų perlas neturi patalpų repeticijoms, sveikinimus ir linkėjimus iš Kupiškio atvežė ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius. Nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus išsakė ir Širvintų rajono ūkininkai, verslininkai bei choro rėmėjai. Gėlių jūra ir sveikinimai chorui skriejo nuo kolegų Kultūros centro choro „Navis“, darbo kolegų, giminių, artimųjų bei draugų.

Choras „DERMĖ“ drauge su soliste Rasa Juzukonyte akomponuojant Daliai Šakenytei koncertą užbaigė daina „Lai skambės daina“.

Linkime skambėti choro „DERMĖ“ dainoms nesuskaičiuojamą galybę metų!

Nuotraukų autoriusVirginijus Sarpauskas 

1 Comment on Choro „DERMĖ“ dovana – įspūdingas koncertas

  1. Nuostabus kolektyvas linkiu Chorui „DERMĖ“ „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*