Naujausios žinios

Dekanas kun. L. Klimas šventė jubiliejų

Valda Patinskienė

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 10 d. laikraščio „Širvis“ 1-ame šių metų numeryje

Širvintų parapijos tikintiesiems ir svečiams Trijų karalių išvakarės – neeilinė diena. Žmonės pėsti ir važiuoti skubėjo į Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Čia buvo minimas dekano Leono Klimo tarnystės Dievui dvidešimtpenkmetis ir žemiškojo gyvenimo gražus jubiliejus – penkiasdešimtmetis. Už Dievo stalo susirinko dekano L. Klimo kolegos kunigai. Pasveikinti dekano atvyko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Vyskupas Arūnas Poniškaitis, dekano Leono seminarijos kurso draugas, sakė pamokslą. Pasirodo, ir svečias mini sidabrinį kunigystės jubiliejų. Vyskupas Arūnas prisiminė mokslo metus, praleistus Kauno kunigų seminarijoje, paminėjo, koks stropus, darbštus buvo seminaristas Leonas: visada egzaminus laikydavo vienas iš pirmųjų. O kokiu dekanu tapo Leonas Klimas, žino visi Širvintų parapijos tikintieji.

Sveikindami dėkojo Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui už tai, kad į Širvintų kraštą, garsėjantį pirmąja Lietuvos sostine – Kernave, lietuvių ir lenkų kovomis už lietuvybę, į kraštą, kur už lietuvybės puosėlėjimą buvo nužudytas kunigas Kazimieras Lajauskas, į kraštą, iš kurio kilo daug šviesuolių: tokių kaip rašytojas, diplomatas, visuomenės veikėjas Ignas Šeinius-Jurkūnas, kompozitorius Jonas Dambrauskas, knygnešys Karolis Baužys, tautodailininkas Ipolitas Užkurnys, į kraštą kur savo kūrybinę veiklą pradėjo kunigas rašytojas Antanas Baranauskas, darbavosi signataras kun. A. Petrulis, atkėlė dekaną Leoną Klimą. Per ganytojiškus metus Širvintose dekanas užsitarnavo parapijiečių pagarbą, meilę, pasitikėjimą.

Prisijungdami prie sveikinusiųjų geriausių linkėjimų, sveikiname gerbiamąjį dekaną Leoną Klimą ir linkime geros sveikatos, Dievo palaimos ir dar ilgus metus tarnauti Širvintų parapijos žmonėms.

Nuotraukos Valdos Patinskienės

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*