Naujausios žinios

Dėkojame už pagalbą ir nuoširdžią atjautą netekus mylimo žmogaus

mazojisirdele.lt
Gyvenimas -negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų
į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir Artimiausius iš visų.
Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų mylimą vyrą, tėvelį, senelį, brolį – Algimą Čivilį.
Už velioniui parodytą pagarbą ir pagalbą, už paguodos žodžius ir buvimą šalia šią sunkią valandą dėkojame Všį „Širvintų ligoninės“ administracijai, gydytojams, bendradarbiams – slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus kolektyvui, Vilniaus UAB ,,APUS“ kolektyvui, V. ir V. Pažusiams, O. Guobienei, J. Vaitonienei, kun. A. Černai, giesmininkams, restorano ,,Putinas“ darbuotojoms, Z.Petkevičienės laidojimo namams, draugams, visiems giminems ir artimiesiems, gerbiamiems kaimo ir namo kaimynams, klasės draugams, bičiuliams ir pažįstamiems.
Tegul ilsisi ramybėje, likdamas mūsų visų širdyse.
Liūdi žmona, dukros Vita ir Rima su šeimomis, brolis ir sesuo.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*