Naujausios žinios

DERMĖS balsai skambėjo Merkinėje

Merkinės ir DERMĖS choristai

Į nuostabų Dainavos kraštą Lietuvos didžiųjų kunigaikščių takais, pasveikinti Merkinės krašto žmones birželio 2 d. į koncertinę kelionę leidosi Širvintų mišrus choras DERMĖ.

Ankstų rytą išlydėti mūsų sraunios ir vingiuotos, smulkutės Širvintos, kaip ir dera DERMEI, į Merkinę vežėme ypatingų lauktuvių: tai, kuo gyvename, kuo džiaugiamės ir kuo svajojame – savo dainas ir savo balsus.

Prie išdidžiai miestelio centre stūksančios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios mus pasitiko jau pažįstami mišraus choro „Merkinė“ nariai. Mūsų kolektyvų keliai susiėjo dar pernai, DERMEI Širvintose surengus chorų šventę paminėti krašto dainos „Širvinta“ 50-metį. Merkinės choras, kaip ir DERMĖ – tikri entuziastai, dauguma jų į tėviškę repeticijoms sugrįžta iš Vilniaus, Kauno ir kitų miestų. O ši išvyka ir bendras koncertas tapo gražios draugystės ir kultūrinio bendradarbiavimo tęsiniu.

Šv. Mišiose, skirtose paminėti Šeštinių šventę ir Tėvo dieną, kartu su Merkinės choru giedojome sakralines giesmes. Po pamaldų gausiai susirinkusiems Merkinės krašto žmonėms dovanojome koncertą: pakiliais B. Brazdžionio, Just. Marcinkevičiaus, J. Sabaliausko, K. Sajos žodžiais sukurtos kompozitorių D. Polikaičio, G.Savinienės, G. Kuprevičiaus, R. Martinkėno dainos abejingų nepaliko – žibančios klausytojų akys, ypatinga atmosfera užliejo bažnyčią ir paruošė publiką kulminacijai. Jos pradžia tapo paslaptinga obelų žiedais ir lakštingalų balsais atliepianti jungtinė Širvintų ir Merkinės chorų daina „Lakštingalų pilis“ (ž. R. Skučaitės, muz. L. Abariaus), kuriai dirigavo „Merkinės“ vadovas Kęstutis Breidokas. Koncertą užbaigė V. Kernagio „Baltas paukštis“, atliktas diriguojant mūsų vadovei Jurgai Sarpauskienei. Renginio vedėjai Sonatai Žilinskienei padeklamavus Justino Marcinkevičiaus eiles „Poezijos vaikystė“, palinkėjome, kad tas baltas paukštis dar ne kartą sujungtų mūsų chorų balsus ir dovanotų džiaugsmą mūsų klausytojams.

Esame dėkingi Merkinės chorui, Merkinės parapijos klebonui Robertui Rumšui už šiltą priėmimą. Nuoširdus ačiū Merkinės muziejaus vadovui Mindaugui Černiauskui už įdomią ekskursiją, žaviai pateiktą be galo turtingą Merkinės krašto istoriją, jos legendas, pasakojimą apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos tikrąją meilę ir netikėtą mirtį Merkinėje bei muziejaus ekspozicijos pristatymą.

Džiaugiamės pasigrožėję čiurlioniškomis tolių spalvomis, nuostabia gamta. Nemuno ir Merkio santakai nuo Merkinės piliakalnio skambėjo mūsų „Eina garsas“, o nuo aukštojo apžvalgos bokšto – „Kur giria žaliuoja“. Viešnagės pabaigoje užsukome ir į Merkinės piramidę. O į  Širvintas sugrįžome kupini įspūdžių ir gerų jausmų.

Choro narė Aušrinė MILIUKAITĖ-JANOVSKIENĖ

Nuotraukos choro DERMĖ

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*