Naujausios žinios

Du viename

Straipsnis buvo išspausdintas  balandžio 19 d. laikraščio „Širvis“ 16-ame šių metų numeryje.

Miestelio valdovės kadencija jau įpusėjo, o ašai tik dabar pradedu suprasti, kodėl ji patapo mūsų išrinktąja. Ogi todėl, mielieji mano, kad josios išradingumas tiesiog beribis, į jokius rėmus neįtalpinamas ir netgi, drįsčiau tvirtinti, ne visų ir ne visada suprantamas. Bet ašai viską suprantu ir išradingas iniciatyvas visapusiškai palaikau.

Iki šiolei maniausi esantis ir patsai išradingas, tad ir pasiūlymų ne vieną pateikiau, bet dabar nunarinu žemai savo plikai žilą makaulę ir pripažįstu: valdovė išradingumu toli mane perspjauna ir jokie patarimai jai nereikalingi, nė nesivarginkit patarinėdami. Bet jei taip, tai ką tada veikia visas pulkas patarėjų? Visgi, matyt, patarimų reikia, tik ne iš kiekvieno jie priimami.

Atrodo, pasisekė man jus suintriguoti ir norite sužinoti, kas sukėlė manąjį susižavėjimą ir, nebijau to pripažinti, pavydą? Taigi, žinoma, naujoji valdovės gerų darbų ataskaita. Menu tųjų, ankstesniųjų, valdovų ataskaitas: plonos, neišvaizdžios, kokia viena asociali (tfu, persiprašau, asociatyvinė) nuotraukėlė viršelį puošia – ir viskas. Per porą minučių perskaitei, padėjai į šoną ir pamiršai. O dabar… Na, dabar irgi skaitymo nedaug, netgi, sakyčiau, daug mažiau nei tada būdavo. Užtat vizualinė pusė kokia! Kokios nuotraukos ir kiek jų daug! Ne valdoviškoji ataskaita, o tiesiog menų salono katalogas. Tokį reikia namo parsinešus „sekcijon“ pasidėti ir svečiams duoti pavartyti, prieš tai, žinoma, liepus rankas nusiplauti, kad žymių nepaliktų. Reiks apibėgti viešąsias miestelio erdves, pasirankioti daugiau tų ataskaitų albumų – turėsiu ką į miestelį atvykstantiems svečiams dovanoti, bus jiems vadovas pasivaikščiojimams, nė palydovų nereikės. Na, jei dar būtų miestelio planas pridėtas, išties būtų tobula, bet ir taip labai gerai.

Štai, mielieji, patys įsitikinot, kokia įžvalgi ir išradinga yra mūsų valdovė skaidriausioji. Drąsiai galima sakyti – gudriausioji. Tokį leidinį drėbtelėjo – du viename: ir valdoviškų darbų ataskaita, ir kartu informacinis albumas „Pažinkime mūsų miestelį“.

Ne per seniausiai girdėjau virkaujant, kad nebėra miestelyje turizmo informacijos centro. Kam mums tasai centras, jei turime savąją valdovę, kuri dešimt tokių centrų atstoja. O kokios nuotraukos tąjį albumą – ataskaitą iliustruoja! Štai rašo: „Prieš“. Nuotrauka tokia, kad tai gali būti ir „prieš mūsų erą“, ir „prieš Pirmąjį pasaulinį karą“, ir „prieš naujosios valdžios atėjimą“. Daugelio vaizduojamų vietų neatpažįstu – matyt, dar nebuvau gimęs, kai tas nuotraukas darė. Žodžiu, muziejinė retenybė ir ne kitaip.

Tiesa nuotraukoms „Po“ turėčiau vieną kitą pastabėlę: po valdovės „po“, jau nekenktų dar vienas „po“. Juk jau yra ir suskilusio naujojo asfalto, ir išsiklaipiusių trinkelių, ir dar kai ko. Nebijokime tiesos, drąsiai dalinkimės trūkumais, miestelėnai ir svečiai turi suprasti: ne visada valdžia visagalė, kartais projektai, vadinami ilgaamžiais, ima ir tampa trumpalaikiais. Nieko čia tokio, bus nauja kadencija, bus ir trūkumų taisymas bei šalinimas.

Nepaliaudamas žavėtis valdovės sumanumu ir išradingumu, kreipiuosi viešai į „Širvio“ redaktorę: „Gerbiamoji, skaičiau, kad jūsų leidinys vykdo projektą „Jauni ir kūrybingi“. Prašau, maldauju, galų gale tiesiog reikalauju – valdovės kūrybingumas turi tapti projekto dalimi. Tai neabejotina ir nediskutuotina. Jei artimiausiu laiku to nebus padaryta – nutrauksiu bendradarbiavimą su jūsų leidiniu ir tada beliks jums graužtis nagus. Lauksiu išsamaus pasakojimo apie tai, kaip gimė leidinio „du viename“ idėja ir ar neplanuojama daugiau tokių leidinių. (Kad yra tokių darbuotojų, esame girdėję).“

Taigi, mielieji, dalinkitės įspūdžiais ir jūs: kur matėte ataskaitą, kaip ji jums patiko, ko tikitės sulaukti kitais metais? Po savaitės diskusijas pratęsime. Iki pasimatymo!

Jūsų ataskaitos ir valdovės pakerėtas Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*