Naujausios žinios

Elnias devyniaragis grąžins mums saulelę (2 vaizdo įrašai)

„Oi atabėga bistrus alnelis / Lėliu Kalėda, Kalėda. / Bistrus alnelis devyniaragis / Lėliu Kalėda, Kalėda. / Ant devinto rago kavolėliai kalė / Lėliu Kalėda, Kalėda.“

Sutikau ir aš elnią devyniaragį Kernavėje. Jo raguose apvaliame vainike degė ugnelė. Stovėjo jis jaunų eglaičių miške. Kai jis išeis iš miškelio, tai ir sulauksime Kalėdų. Tuo mūsų protėviai tikėjo ir pro langus elnio devyniaragio žvalgydavosi.

Kernaviškiai susirinko praleisti tamsųjį advento šeštadienio vakarą kartu, kad laukimas neprailgtų. Giedodamas advento laikotarpiui būdingą giesmę, visus būrin kvietė Kernavės folkloro ansamblis „Medgrinda“. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė laikinai pavaduojanti seniūną Birutė Jankauskienė. Žaidimus vedė Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja, „Medgrindos“ ansamblio vadovė Kristina Stankevičienė.

Žaidimuose aktyviai dalyvavo vaikai ir jaunimas. Žaidė panašius žaidimus į lietuvių liaudies senuosius žaidimus „Vilkas ir žąsys“, tik čia vorele sustojusių, už žąsino pasislėpusių žąsiukų vilkas neišgaudė visų, o pakako jam pagauti tik vieną užsižiopsojusį ir nuo vorelės atsiskyrusį žąsiuką, ir žaidimas buvo žaidžiamas iš naujo. Žaidžiamuose aidimuose medžiotojas suko ratus aplink sustojusius ir apsupusius antytę žmones bei žvejai tinklą metė ir žuveles gaudė. Oi džiaugėsi ir krykštavo vaikai, kai pavykdavo nuo gaudytojų pasprukti. Smagu buvo ir žaidžiantiems ir stebintiems.

Bežaidžiant ir senelio Kalėdos neprailgo laukti. O šis į Kernavę atskubėjo ne pėsčias. Atitempė jo rogutes haskių veislės šunų kinkinys. Jis taip staiga pasirodė gausiai susirinkusių į šventę būryje, kad vaikai pamanė, jog jis atskrido ir nusileido prie papuoštos eglutės.

Pirmas senelio Kalėdos darbas buvo suvadovauti eglutės įžiebimui. Su lig skaičiumi trys be jokio triukšmo ir pompastikos įsižiebė Kernavės eglutė. Papuošta rankų darbo žaisliukais ji priminė, kad Kalėdos ir yra va tokios paprastos, mielos ir ramios, kaip toji įžiebta Kernavės eglutė.

Na, o kaipgi senelis Kalėda be saldainių, juk labiausiai jų ir laukė susirinkę vaikai. Norėdami jų gauti kuo didesnę saują, vaikai apsupo senelį ir deklamavo jam eilėraščius, dainavo daineles, o kas į ausį ir paslaptį šnabždėjo. Nė vienas neliko nepavaišintas ar nepakalbintas.

ADVENTINIAI ŽAIDIMAI (vaizdo įrašas)

ADVENTINĖS DAINOS IR ŠOKIAI (vaizdo įrašas)

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*