Naujausios žinios

Feisbuko platybėse užvirė diskusija

Straipsnis buvo išspausdintas spalio 31 d. ir lapkričio 7 d. laikraščio „Širvis“ 42 ir 43-ame šių metų numeriuose.

Živilės Pinskuvienės feisbuko paskyroje pasirodė žinutė skambiu pavadinimu „Kokias aukso gyslas į savo kišenes tekino Širvintų merai V. Šimonėlis ir K. Pakalnis. Turite apie tai žinoti. Valome dulkes nuo archyvų 3“. Žinutė netrumpa. Joje rašoma:

„(…) 2001-ieji metai. Širvintų „valstiečių“, su pačiu Vytu Šimonėliu priešakyje, įsijautimo monarchais aukso amžius. Sprendimas išnuomoti Širvintų mieste (Totorių g.) esančią užtvanką – valstybės turtą, valdomą Savivaldybės. Sudaroma nuomos sutartis su UAB „Elminda“, kuri kasmet turi sumokėti 28 000 Lt nuomos mokestį. Nuomos sutartis pasirašome nesuvokiamai ilgam laikotarpiui – 50 metų. Suprantama, kad vandens tėkmės jėgos pagalba gaunama elektra – tikra pinigų gaminimo mašina. Todėl šalia išdygsta jau privatus elektrinės pastatas. Ir… kaip netikėta! Įmonė bankrutuoja. O vykdant bankroto bylą, 2008 m. privati elektrinė parduodama UAB „GP Auto“ – turbūt ne vienam širvintiškiui jau girdėtai įmonei.

Istorija paini. 2008 m. rajonui vadovauja liberalcentristas, tikras verslininkas Kęstutis Pakalnis. 2008 m. pabaigoje vyksta įdomūs dalykai – tuometinis Administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Purvaneckas (dabar su K. Pakalniu einantis kartu) gruodžio 2 d. nutraukia nuomos sutartį su bankrutuojančia UAB „Elminda“. O jau kitą dieną pats tuometinis Administracijos direktorius Pranas Kamienas pasirašo nuomos sutartį jau su UAB „GP Auto“ – įmone, nupirkusia privačią elektrinę.

Ateina 2009 m. Meras liberalcentristas K. Pakalnis palaimina dar daugiau kontraversiškų, mano manymu, stipriai korupcija atsiduodančių sprendimų.

Sutartis su UAB „GP Auto“ 2009 m. gegužės 11 d. nutraukiama. Parašą po nutraukimu padeda „valstietė“ Elena Davidavičienė.

O jau tų pačių metų gruodžio 8 d., Savivaldybei vadovaujant merui K. Pakalniui, pasirašoma nauja sutartis. Su ta pačia įmone, dėl to paties objekto. Be jokio konkurso, be jokių teisinių procedūrų užtvankos nuomos sutartis su UAB „GP Auto“ perrašoma 42 metų laikotarpiui!!! Kai tuo tarpu įstatymai leidžia tokias sutartis pasirašyti tik su viešo konkurso būdu atrinktu nuomininku ir ne ilgiau nei 10 metų (…).

Nuo tų pačių 2009 metų UAB „GP Auto“ nebemokėjo nuomos mokesčio. Neremontavo ir apleido išnuomotą valstybės turtą, nors elektrinė visą tą laiką veikė ir pinigai verslininkams į kišenę krito tikrai nemaži. O tuometinis meras liberalcentristas K. Pakalnis, visai šaliai skęstant gilioje finansinėje krizėje, į tai visiškai nekreipė (ar nenorėjo kreipti) dėmesio!

Tik 2012 m., praėjus 3 metams, pagaliau buvo kreiptasi į teismą su 161 271,52 Lt ieškiniu. Teismas šią sumą sumažino, bet ieškinį patenkino ir UAB „GP Auto“ priteisė sumokėti 97 300,63 Lt.

Netrukus į sceną jau vėl įžengė Širvintų „valstiečiai“. Šį kartą solo pasirodymą surengė V. Šimonėlio statytinė Administracijos direktorė Elena Davidavičienė, atverdama Savivaldybės biudžeto skrynią ir dosniai atseikėjusi užtvankos remontui (KURĮ PAGAL NUOMOS SUTARTĮ PRIVALĖJO ATLIKTI NUOMININKAS) nei daug nei mažai – 160 724,56 Eur!!! (…)

Pagaliau 2015-05-19 – ta data, kai mūsų komanda, būdama tvirtos pozicijos, pasiekė bent kokio teisingumo. Buvo priimta teismo nutartis, kuria patvirtintas UAB „GP Auto“ įsiskolinimas Savivaldybei už nemokėtą nuomos mokestį ir atliktą remontą. Ir tik 2017 m. gruodį pagaliau mums pavyko nutraukti merų „valstiečio“ V. Šimonėlio ir paskui liberalcentristo K. Pakalnio palaimintą 50 metų trukmės nuomos sutartį su pasitikėjimu nekeliančiais privatininkais…“ [Red. pastaba: visą žinutę galite perskaityti feisbuko paskyroje Živilė Pinskuvienė)

Į šią žinutę netruko sureaguoti merės Ž. Pinskuvienės tekste ne kartą minima buvusi Administracijos direktorė Elena Davidavičienė. Komentare ji rašo:

„Oi, tos dulkės nuo archyvų… Panašu, taip „uždulkino“ merei akis, kad mato visiškai iškreiptą vaizdą. O gal Savivaldybės administracija nepateikia jai visų dokumentų? Nes jei „nupūstų dulkes“ nuo visų archyvų, susijusių su tuo rašinėliu, tai pamatytų, kad:

1. Įrenginio, t.y. užtvankos konkursą, kurį laimėjo „Elminda“, skelbė Vilniaus apskrities viršininko administracija su tuo metu jai pavaldžiu Žemės ūkio skyriumi.

2. Kai „Elminda“ bankrutavo, visas šios įmonės teises ir įsipareigojimus, t. y. sutartį, perėmė UAB „GP Auto“.

3. Užtvankos remontą Savivaldybė savo lėšomis vykdė dėl to, kad įrenginys buvo avarinės būklės, kurią įvertinę Aplinkos ministerijos, kitų atsakingų institucijų ekspertai nustatė ekstremalų įvykį, Savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją – nesuremontavus įrenginio, miesto gyventojams, gyvenantiems paupio zonoje, grėsė potvyniai, o tai didžiuliai nuostoliai.

4. Po remonto Savivaldybės administracija kreipėsi į teismą dėl patirtų išlaidų atlyginimo, kadangi savininkai nesutiko geranoriškai jų padengti. Po teismų maratono galutinė nutartis dėl ieškinio patenkinimo priimta pačioje šios kadencijos pradžioje, tad merės nuopelnų tame – grynas nulis. O apskritai teisminiai ginčai su šia įmone vyko jau nuo 2010 metų.

5. Visa tai pagrįsta dokumentais, kurie yra (bent jau turėtų būti) Savivaldybės administracijoje, ir būtų labai gražu, jei kas nors padėtų merei nupūsti dulkes ir nuo jų.

Beje, jei kam tikrai įdomu ir tikrai rūpi, pakaktų truputį paguglinti – įrašius pavadinimą „ GP Auto“, visa informacija, teismai ir jų nutartys kaip ant delno.“

Tai visgi, ar visus dokumentus Savivaldybės administracija pateikė merei Ž. Pinskuvienei ir ką apie tai mano buvę merai šiuo metu Širvintų rajono savivaldybės tarybos narai Vytas Šimonėlis ir Kęstutis Pakalnis mes pasidomėsime. Be to, apgailestaujame, kad „Širvio“ redakciją pasiekė tik pirmoji Savivaldybės informacinio pranešimo „Valome dulkes nuo archyvų“ dalis. Kitų dalių Savivaldybė nesiteikė paviešinti rajono žiniasklaidos priemonėse, išskyrus laikraštyje „Širvintų kraštas“, kurio 100 proc. akcijų, 2012 m. Kultūros ministerijos duomenimis, valdo merės dukra Daniela Pinskutė.

V. Šimonėlis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos narys, 1997–2000 m., 2000– 2003 m. ir 2003–2006 m. Širvintų rajono savivaldybės meras:

„Komentaras trumpas. Būdamas meru, negalėjau pasirašyti sutarties ir išnuomoti turto, kuris Savivaldybei nepriklausė. Turtą parduoti, išnuomoti gali tik tada, kai turi turto nuosavybės teises arba valdai turtą turėdamas turto savininko suteiktus įgaliojimus. Šiuo atveju [ merės Ž. Pinskuvienės facebook paskyroje minimu atveju – red. pastaba] hidrotechninis įrenginys – užtvanka – Širvintų mieste priklausė Vilniaus apskrities viršininko administracijai, kuri skelbė nuomos konkursą ir pasirašė sutartį (gali būti 2001 m.). Nuomos mokestis buvo mokamas turto savininkui – valstybei. Kokia Živilės Pinskuvienės straipsnelio pradžia, tokia ir pabaiga. Kas gi straipsnelį rašė? Smalsu būtų pamatyti bent 10 Živilės Pinskuvienės ranka parašytų sakinių. Tai kas tie troliai, kurie sėdi ir kurpia istorijas, kurias viešina laikraštyje „Širvintų kraštas“ ir socialiniuose tinkluose? Kas jiems moka? Sakoma, kad patyręs trolis be vargo atpažįsta kito trolio pasisakymus ir gali kooperuotis pradėti nesibaigiančią kaltinimų diskusiją. Taigi, turime trolių kooperatyvą – Pinskų šeimos laikraštį „Širvintų kraštas“ ir Širvintų rajono savivaldybės, vadovaujamos Živilės Pinskuvienės, atstovus socialiniuose tinkluose.“

Kęstutis Pakalnis, Lietuvos laisvės sąjungos narys, 2007–2010 m. Širvintų rajono savivaldybės meras:

„Pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad Živilės Pinskuvienės kritikuojami Elena Davidavičienė, Vincas Jasiukevičius ir kiti ūkiškai pažiūrėjo į problemą, suremontavo hidrologinį įrenginį ir tokiu būdu pasirūpino, kad būtų apsaugotas Širvintų miesto gyventojų, gyvenančių prie Širvintos tvenkinio, nekilnojamasis turtas. Kiek pamenu, tuo metu situacija buvo ekstremali ir kėlė realią grėsmę prie vandens stovintiems privatiems namams. Apie tai parašysiu atskirą straipsnį. Džiaugiuosi ir tuo, kad ankstesnių valdžių atlikti darbai ir vykdyti projektai negriūna taip, kaip dabar griūna dabartinės valdžios projektai. Vadinasi, tuomet buvo dirbta kokybiškai. Trumpai atsakysiu į Jūsų klausimą dėl straipsnio su gausybe kaltinimų. Užjaučiu merę. Sunkus yra darbas pūsti dulkes. Jos vos pakilusios vėl kur nors nusėda. Taip nutiko ir šį kartą. O jei rimtai, pasakius A, būtina pasakyti ir B. Kas kas, bet merė tikrai žino, kad meras gali pasirašyti nuomos sutartį tik dėl savivaldybei priklausančių objektų. O tuo metu merės minimas turtas – užtvanka – priklausė valstybei, kurios įgaliotas atstovas buvo Vilniaus apskrities viršininko administracija. Būtent savininko įgaliotas atstovas ir skelbė konkursą bei pasirašė sutartį. Nemanau, kad Živilė Pinskuvienė šio fakto nežinojo. O jei nežinojo, tai nupūtusi dulkes nuo dokumentų galėjo tai pamatyti. Nebent nenorėjo arba buvo nepatogu. Nematė greičiausiai dėl to, kad taip yra patogiau ir paprasčiau. Vienas pasirašė sutartį, bet apkaltino kitą, tą, kuris neparankus. Esu tikras, kad Jūsų minėtas straipsnelis, o aš jį pavadinčiau šmeižikiškais kliedesiais, yra ne kas kita, o parodymas, kad ši ponia jau ruošiasi rinkimams. Ir ruošiasi labai negarbingai – melagingai šmeiždama galimus oponentus. Kviečiu kiekvieną pagalvoti, ar tikrai norite matyti rajono valdžioje žmones, kurie melagystėmis renka sau balsus? Ar esate tikri, kad melagystės nesitęs ir po rinkimų?“

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*