Naujausios žinios

Gegužės 31 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės 2018 gegužės 24 d. potvarkiu Nr. 6-27, 2018 m. gegužės 31 d. 15.00 val sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano priemonių

įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2017 m. ataskaitai pritarimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės nusišalinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perdavimo UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ įstatų tvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl kainų nustatymo už UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ teikiamas paslaugas.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. 1-96 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-02-20 sprendimo Nr. 1-35 „Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl patalpų panaudos pratęsimo Kiauklių kaimo bendruomenei.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ 2018–2020 metų veiklos plano tvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo UAB „Širvintų vandenys“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Kęstutis Vaškevičius, UAB „Širvintų vandenys“ direktorius.

 1. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Raimondas Ragauskas, UAB „Širvintų šiluma“ direktorius.

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos metinei ataskaitai.

Pranešėjas – Gintaras Pumputis, Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius.

 1. Dėl pritarimo 2017 metų UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ direktorė.

 1. Dėl pritarimo 2017 metų UAB Širvintų knygyno vadovo veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, UAB Širvintų knygyno direktorė.

 1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, laikinai einanti viešosios įstaigos Širvintų ligoninės direktoriaus pareigas.

 1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Liudmila Braškienė, viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė.

 1. Dėl komisijos sudarymo.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovaujančio darbuotojo atlyginimo kintamosios dalies nustatymo nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės vadovaujančio darbuotojo atlyginimo kintamosios dalies nustatymo nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės reorganizavimo.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl 2018 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, patvirtinimo.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos 26 punkto pakeitimo ir programos priedo naujos redakcijos patvirtinimo.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė.

 1. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos

efektyvumo didinimas Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centre“.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl pavedimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti) socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

 1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2018 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl lėšų naudojimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-30 „Dėl Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. 38. Dėl leidimo Širvintų sporto centrui neteikti paslaugų.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo Širvintų lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ laikinai nedirbti vasarą ir leidimo

nemokėti mokesčio.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja

 1. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo.

Pranešėjas – Jonas Purvaneckas, Kontrolės komiteto pirmininkas.


Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją galėsite stebėti čia.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*