Naujausios žinios

Gera Širvintose gyventi. Ar? Ar! Ar …

„Širvio“ redakcija

Straipsnis buvo išspausdintas  spalio 11 d. laikraščio „Širvis“ 40-ame šių metų numeryje.

Gera vakare prieš miegą pasivaikščioti. Pasiimi prožektorių, kad būtų smagiau, ir eini tyliomis miesto gatvėmis, kai kur apšviestomis, kai kur – ne (greitai to tikriausiai nebebus, įgyvendinus numatytus projektus). Gražu, mūsuose, galbūt net primena nedidelį Italijos miestuką. Su malonumu pereini romantišką alėją, vedančia į prekybos centro šventovę. Tik dvasia ne itališka. Nėra žmonių, net šuniukus bevedžiojančių. Nė gyvos dvasios, tik girdėti savi žingsniai: tuk tuk tuk. Atrodo, kad miestas „miręs“. Apokaliptinė nuotaika. Bet matai šviesas languose, už aukštų, tankių, rūpestingai apkarpytų tvorų. Vadinasi, miestas gyvas, tik lindi susigūžęs kas sau. Bet juk „Gera Širvintose gyventi“ – skelbia išplėšta širdis pagrindinėje miesto aikštėje prieš savivaldybę. Gera, o kam? Ogi jums ir mums, tikriausiai, bent jau taip turėtų būti.

Ir susimąstai apie mūsų bendruomeniškumą, sąmoningumą, patriotiškumą ir pilietiškumą. Labai skambūs žodžiai? Ne tiek skambūs, kiek dažnai deklaruojami ir nusivalkioję, nes mažai įgyvendinami. Tačiau vis tiek, negali likti abejingas šiems žodžiams, jie sukelia jausmus. Tai kur šie jausmai dingsta, kodėl tik žodžiais galime rodyti savo bendruomeniškumą, sąmoningumą, patriotiškumą ir pilietiškumą?

Ir pradeda lįsti įvairios mintys. Mąstai, kodėl mes tokie užsidarę, nebendruomeniški, kodėl mažai šypsomės ir juokiamės, kodėl daugiausia gėlių kapinėse, o ne mūsų rankose, kodėl nemokam pasidžiaugti savo ir kitų sėkmėmis, o linkstam į visokį negatyvą, su malonumu kritikuojam kitų iniciatyvas, bet patys ne tik nieko nedarom, bet neprisidedam net kitų kviečiami. Užuot prisidėję, bėgam iš savo miestų, iš Lietuvos, ieškodami kur geriau. Bet tas „geriau“ sukurta kitų. Kas trukdo mums tą „geriau“ kurti čia, vietoj?

O iniciatyvų yra. Štai vyksta rimtosios, klasikinės muzikos koncertas. Niekur nereikia važiuoti, viskas kitų suorganizuota, bet klausytojų vis tiek mažai. Ar organizatoriams to reikia? Juk mums, kad miestas būtų gyvas, turėtų savo tradicijas, savo dvasią. Kad būtų kur nueiti, susiburti, pasilabinti, nusišypsoti vienas kitam, paklausti: „Kaip gyveni?“ Ne, mes nesivarginam nueiti, nes sakom, kad neįdomu. Bet jeigu būtume bendruomeniški ir patriotiški, juk vien dėl to verta būtų ateiti, ar ne?

Gyvenime daug kur tenka pabuvoti. Ne visur vienodai būna įdomu, bet džiaugiuosi, kad aktyvūs žmonės stengiasi įpūsti miestui gyvybės. Džiaugiuosi, kad verslininkai dar nenuleido rankų ir dar turi svajonių, kad ir apie vietą, kurioje širvintiškiai galėtų pasimėgauti karštais kebabais ar kvapnia kava. Vakarinių pasivaikščiojimų metu mielai suvalgytum kokį vieną, kad ir nelabai sveika. Gal dar ką susitiktum, pasilabintum, persimestum vienu kitu žodeliu ir apokaliptinė vakarinio miesto nuotaika išsisklaidytų?

Keletas minčių, kurios kilo beklaidžiojant Širvintomis, gal kas pasinaudos, mieli verslininkai, į sveikatą ! Ilgais žiemos vakarais rodyti retro kiną. Tikrai užsuktum, gal ir kiti prisijungtų.

Smagu būtų, kad, ir pačiame miesto centre, atsirastų, atgaivinus seną istorinį pastatą, meno galerija, kurioje vakarais būtų galima rengti edukacinius vakarus. Mums – kad ilgi žiemos vakarai neprailgtų.

Dar yra tų iniciatyvų, kurios stengiasi pabudinti mus iš snaudulio, ištraukti iš krėslų prie televizorių, išvilioti iš už aukštų uždarų tvorų. Tik pabuskim iš miego, nesusiviliokim iliuzija, kad kas nors už mus ką nors padarys ir staiga gyventi pasidarys įdomu ir gera, o perkamoji galia padidės. Tokių iliuzijų skatinama, atidavusi iniciatyvą į vienas rankas ir joms patikėjusi savo likimą, mūsų tauta ne kartą jau suklupo ir vis dar klumpa.

Nejaugi atsipeikėsim tik tuomet, kai išsivaikščios dar vienas milijonas? Gal patriotizmo dvasia mumyse atgims, kai gražinamame Širvintų miesto centre nebe tradiciniai kermošiai šurmuliuos, o baltarusiai folklorinį savo šokį „Liavonicha“ šoks ar tolimesni kaimynai ukrainietiškus barščius virs?..

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*