Naujausios žinios

Gerosios patirties besižvalgant

Straipsnis buvo išspausdintas  birželio 21 d. laikraščio „Širvis“ 25-ame šių metų numeryje.

Mes gyvename visuomenėje, kurioje esame stipriai susaistyti su kitais žmonėmis. Kiekvienas iš mūsų esame įtraukiami į vis glaudesnius tarpusavio santykius, kurie yra būtina sąlyga žmogui išlikti šiuolaikiniame pasaulyje, prisitaikyti prie nuolatinės kaitos, pasiekti karjeros aukštumų ar pajusti vidinį komfortą, pasitenkinimą savo veikla bei gyvenimu. Bendravimas, bendradarbiavimas su kitais mus lydi kiekvieną dieną. Ypač tai pasakyta apie mokyklos bendruomenės narius, konkrečiau – mokytojus. Siekiant kurti mokyklą kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, puoselėjant jos kultūrą, svarbu kurti mokyklų bendradarbiavimo tinklus ir veiksmingai juose mokytis. Glaudūs tarpusavio ryšiai sudaro galimybes mokytojams dalytis savąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti šių mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus. Birželio 15 d. 18 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų dalyvavo ir mokėsi dalykiniame susitikime „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesas ir jo veiksmingumas“ Molėtų rajono Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje. Direktorė Vilė Petkūnienė trumpai pristatė gimnaziją, Įsivertinimo grupei priklausančios mokytojos papasakojo, kam reikalingas įsivertinimas, akcentavo, kad tai puikus būdas mokyklai daugiau sužinoti apie savo galimybes. Įsivertinimo dėka galime nustatyti esamos veiklos būklę ir jos vertę, o rezultatai leidžia pamatyti ir analizuoti mokyklos pažangą ir jos tendencijas, numatyti ir planuoti pažangos strategiją. Susipažinome su įsivertinimo etapais ir turėjome galimybę patys praktiškai pabandyti.

Reiktų prisiminti lietuvių liaudies patarlę – „Vienas lauke – ne karys“. Taigi, taip ir mokytojai tik kartu bendradarbiaudami, vienas kitą palaikydami, gali pasiekti būtinų, trokštamų rezultatų visame kame.

Rita Česonienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė

Nuotraukų autorė Margarita Vaičelytė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*