Naujausios žinios

Gerumas neturi tautybės, politinių pažiūrų ar religijos

Straipsnis buvo išspausdintas šių metų gruodžio  21 d. laikraščio „Širvis“ 49-ame numeryje.

Asociacija Šeimos pagalbos centras „Lašelis“ (ŠPC) bendradarbiaudamas su ADRA (Adventistų plėtros ir paramos agentūra), jau antrus metus Širvintų rajono globėjų draugijos narių globojamiems vaikams, vienišų mamų bei nepasiturinčių šeimų vaikams atvežė dovanų. Šios gerumo akcijos metu ŠPC „Lašelis“ (pirmininkė A. Bagočiūnienė) dėka dovanų gavo net 53 mažieji Širvintų rajono vaikai. ADRA projekto dovanėlės ypatingos tuo, kad jas sudeda į dėžutes vaikai, gyvenantys ekonomiškai stipriose šalyse. Todėl akcija dar vadinama „Vaikams nuo vaikų“. Tam tikslui su ADRA organizacija bendradarbiauja didieji šalių prekybos centrai, kuriuose norintys paaukoti dovaną nepasiturinčioje šeimoje augančiam vaikui gali gauti specialią ADRA ženklais pažymėtą dėžutę, į ją prikrauti prekybos centre siūlomų prekių, skirtų vaikams, bei įteikti ADRA atstovams. Dovanėlėse lietuvaičiai gali rasti piešimo priemonių, drabužėlių, žaislų bei gausybę saldumynų.

ADRA yra pasaulinė humanitarinė organizacija. Per tarptautinį tinklą ADRA pristato paramos asmenims, daugiau nei 130 šalių – nepriklausomai nuo jų tautybės, politinių pažiūrų ar religijos. ADRA misijos skleidėjai yra įsitikinę, kad per sutelktą bendradarbiavimą patirtų teigiamus pokyčius tie žmonės, kurie vis dar gyvena skurde ar dėl netikėtos nelaimės gyvena sunkiomis materialinėmis sąlygomis. Tikslams siekti organizacija sutelkia vietos bendruomenes, įstaigas bei aktyvius vietos gyventojus tam, kad parama ir pagalba pasiektų tiesiogiai tuos, kuriems to labiausiai reikia. Ji dirba tiek su nevyriausybinėmis, tiek su valstybinėmis įstaigomis, kad įgyvendintų ilgalaikį pokytį šalyje.

Lietuvoje ADRA jau dvidešimt metų bendradarbiauja su Septintosios dienos adventistų bažnyčia, kuri padeda išskirstyti skirtą paramą nepasiturinčioms šeimoms. ADRA projekte „Vaikams nuo vaikų”  Lietuva dalyvauja jau ketvirtus metus ir dalina po visą šalį kalėdines dovanėles. „Šiemet gavome 2 869 dovanėles, o ankstesniais metais Lietuvoje išdalindavome daugiau kaip 3 000 dovanėlių bei  drabužių,“ – apie ADRA paskirstomą paramą Lietuvoje pasakojo Bertoldas Hibneris, Adventistų bažnyčios vyskupas – „Širvintų rajone dovanėles skirsto trys nevyriausybinės organizacijos, kurios šiame rajone pradžiugino 162 vaikučius. Šiais metais keliais ekipažais aplankėme 90 Lietuvos vietų.“

Šiemet ADRA atstovai iš Moldovos, Ukrainos bei Lietuvos: Jurijus Zachvataevas ir Anna Karmazeniuk kartu su Septintosios dienos adventistų bažnyčios vyskupu, kilusiu iš Širvintų, Bertoldu Hibneriu bei Vilma Vanagiene, Leidyklos „Amžinoji Uola“ direktore, aplankė kelias Širvintų rajono sunkiai besiverčiančias ir nesulaukiančias pagalbos iš Širvintų rajono valdžios šeimas. Vienišos trijų vaikų mamos Dianos rūpestis – griūvanti namus šildanti krosnis. Šeimoje net trys ikimokyklinio amžiaus vaikučiai, iš kurių jauniausiam vos vieneri metai. ADRA atstovai į šeimą atvyko ne tuščiomis. Jie atvežė vaikams akcijos „Vaikams nuo vaikų“ dovanėlių bei išklausė mamos rūpestį. Svečiai konkrečių pažadų šeimai neišsakė, bet išvyko su tikslu ieškoti šiai šeimai pagalbos.

Antroje aplankytoje Aliaus ir Skaistės šeimoje dovanų sulaukė net septyni jų vaikai. Sunku šiai šeimai ne tik dėl gausiai Dievo duotos šeimos, bet ir dėl to, kad mama serga. Jos galvoje yra neoperuotinas auglys, dėl kurio jai sparčiai silpsta klausa, dėl nuolatinių svaigulių ji negali pasilenkti ar ką nors dirbti, o ir vienai pasilikti namuose nėra saugu. Alius visuomet optimistiškai nusiteikęs, nemėgsta skųstis ir pasakoti apie užklupusias bėdas. Pavyko sužinoti, kad žiemos metu jis neteko darbo ir, įsirašęs į darbo biržą, prieš šventes liko ne tik be pajamų, bet ir dėl įstatymo spragų šeima palikta be valstybės paramos. Atvykę svečiai suskubo finansiškai paremti gausią šeimą. Be to, rasti atvežtose dovanų dėžutėse saldumynai bus puikios vaišės ant šventinio Kalėdų stalo.

Trečioje, Jūratės, šeimoje Adventistų bažnyčios atstovai lankosi jau ne pirmą kartą. Neringos Čerkesienės įkurtas labdaros paramos fondas „Malonė tau“ pagal išgales padeda atnaujinti šeimos socialinio būsto sienas bei grindis, o Albina padeda bendrauti su valstybinėmis institucijomis ir jos tarpininkavimo dėka Jūratės namuose buvo suremontuotas senas šildymo pečius. Jūratė viena augina šešis vaikus, neturi nei tėvų, nei giminių, kurie jai galėtų padėti. O pagalbos šeimai tikrai visuomet reikia. Todėl bet koks dėmesys ar bent menkiausia pagalba bei patarimas šios šeimos mamos sutinkamas su nuoširdžiu dėkingumu.

Aplankę šeimas Širvintų rajone ADRA atstovai pasakojo, kad skurdas tiek Moldovoje, tiek Ukrainoje, tiek kitose jų lankytose šalyse yra vienodas, vienodos ir tų žmonių godos bei kasdienybė, todėl vienų kitiems pagalba ir parama neturi būti tik mados reikalas per Kalėdas. Į skurdo ir nepritekliaus problemą turi būti kreipiamas dėmesys visas 365 metų dienas.

„Nuo manęs prašau perduoti kuo geriausius linkėjimus ir sveikinimus mieliems mano žemiečiams! Sveikatos, laimės, džiaugsmo ir gausių Viešpaties Jėzaus Kristaus palaimų!“ – susitikimo pabaigoje sveikinimus išsakė Bertoldas Hibneris.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*