Naujausios žinios

Globojamas vaikas turi teisę būti priimtas į ugdymo įstaigas

Renata BOREIKAITĖ

Niekam nepaslaptis, kad nauja vaikų globos forma – budinčiojo globotojo statusas – įneša sumaišties, nepasitenkinimo valstybinėse įstaigose bei kelia daug klausimų. Į „Širvio“ redakciją kreipėsi moteris prašydama pagalbos. Ji norėtų vesti savo laikinus globotinius į lopšelį-darželį „Boružėlė“, kreipėsi į Širvintų rajono savivaldybės administracijos priimamąjį, kurio darbuotoja, priėmusi prašymą, nukreipė moterį į Švietimo skyrių. Švietimo skyriaus darbuotojos liko ne itin patenkintos prašymu priimti vaikus į darželį ir pareiškė, kad laisvų vietų Širvintų darželyje nėra.

Mūsų redakcijos ir pačios moters šaltinių duomenimis, pati laikinai direktoriaus pareigas einanti Sondra Bartulienė per tėvų komiteto susirinkimą 2019 m. sausio 15 d. teigė, kad yra laisvų vietų. Norėdami visiško aiškumo ir konkretumo, pasiteiravome l.e. direktoriaus pareigas S. Bartulienės, kokio amžiaus grupėse bei kiek laisvų vietų turi Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“.

S. Bartulienė netruko atsakyti, kad Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ laisvų vietų yra šiose amžiaus grupėse: 2015 m. gim. vaikų amžiaus grupėse – 1; 2014 m. gim. vaikų amžiaus grupėse – 1; 2013 m. gim. vaikų amžiaus grupėse – 12; 2012 m. gim. vaikų amžiaus grupėse – 6. Laukiančiųjų eilėje šiuo metu yra 105 vaikai, gimę 2016–2017 metais.

Taigi kaip matome didžiosios daugumos darželinio amžiaus grupėse vietų yra, vietų trūksta tik mažiausiųjų grupėse.

Nerukus, po prašymo pateikimo, moteris sulaukė Širvintų r. savivaldybės administracijos direktorės rašto, kad pagal vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarką nurodytą Vaikų priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei mišraus amžiaus vaikų grupes tvarkos apraše, ji turi pateikti dokumentų, pagrindžiančių prioritetą priimant vaikus į švietimo įstaigą, kopijas. Bet konkrečiai kokių dokumentų reikia, nepaaiškinama. Todėl kreipėmės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau SOCMIN) prašydami išaiškinti šią situaciją.

SOCMIN teigimu, budinčių globotojų globojami vaikai turi pirmenybę, tai yra, turi būti pirmiausia įtraukti į laukimo eilę. Tačiau tai nereiškia, kad toks vaikas automatiškai gauna vietą darželyje, jei darželyje nėra laisvų vietų. Tačiau kada laisva vieta atsiranda, vaikas, esantis pirmas eilėje, patenka į darželį.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras. Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Paprastai Globos centras, perduodamas vaiką budinčiam globotojui, sudaro perdavimo-priėmimo aktą, taip pat gali būti sudarytas notariškai patvirtintas įgaliojimas, kurio pagrindu budintis globotojas atstovauja vaiko interesams sveikatos, ugdymo ir kt. įstaigose. Minėti dokumentai, patvirtinantys konkretaus vaiko globos faktą, gali būti pateikti savivaldybės kompetentingam skyriui siekiant pirmenybės laukimo į darželį eilėje. Jei minėtų dokumentų budintis globotojas neturi, jis turėtų kreiptis pagalbos į Globos centrą, kuris, būdamas globojamo vaiko įstatyminiu atstovu, turėtų pateikti visus reikiamus dokumentus įrašyti vaiką į eilę laukiančių vietos darželyje.

Iš ministerijos atsakymo galima spręsti, kad esant laisvų vietų darželyje jokių papildomų dokumentų Administracija prašyti neturėtų. Perdavimo aktus ar įgaliojimą budintis globotojas privalo pateikti tik tokiu atveju, jei vaikams ar kuriam nors vienam vaikui iš kelių nėra vietos darželyje. Pateikęs prioritetą įrodančius dokumentus, budinčio globotojo šeimoje augantis globotojas įrašomas pirmas eilėje ir tik atsilaisvinus bent vienai vietai, pirmas patenka į ugdymo įstaigą.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*