Naujausios žinios

Į svečius pas Kalėdų Senelį

Mažieji globotiniai žinojo ir laukė gruodžio 12-osios pavakarės: galės žaisti ir dūkti „Pipire“. Juos į renginį atvedę suaugusieji (rajono globėjai, rūpintojai ir įtėviai) turės kitos veiklos.

Paskirtą dieną dalis globėjų, rūpintojų, įtėvių su globojamaisiais atvyko į Globos centro suorganizuotą susitikimą Vaikų žaidimų erdvėje „Pipiras“. Mažieji liko pirmajame aukšte „Pipire“ – jų iš ten norėdamas neišvesi, nes animatoriai „Pušku pušku Mes“ juos labai vilioja, žaidžia ir kartu išdykauja. Ko daugiau vaikams reikia? Didesnieji vaikai Jaunimo erdvėje žaidė stalo žaidimus. Išraudę ir įsiaudrinę kiekvienas norėjo laimėti, tačiau nugalėtojas visada esti vienas, o visi ir norėjo būti tuo vienu – nugalėtoju. Suaugę elgėsi visai kitaip. Seni pažįstami, seniai nesimatę turėjo apie ką pasikalbėti, pasidalinti savo rūpesčiais ir džiaugsmais. Visiems šilumą ir bendrumo jausmą skleidė globėja Svetlana Pukinienė. Edukatorė Oksana Graužinienė aprūpino susirinkusius salėje modelinu ir įvairiomis pagalbinėmis priemonėmis tam, kad į susitikimą atėję besikalbėdami pasidarytų sagę ar pakabutį. Pradžioje nedrąsiai, Oksanos pamokytos, globėjos ėmėsi minkyti, šildyti modeliną. Vienas lapelis po kito ir visų rankose „pražydo“ rožytės. Dar vienas kitas edukatorės Oksanos pataisymas ir gaminys atrodė idealiai. Tada jau reikėjo rožytėms džiūti.

Per būtiną „gamybinę pertraukėlę“ Socialinių paslaugų direktorė Neringa Lubytė pasveikino globėjas, joms įteikė dovanėles ir pakvietė kavos, arbatos puodeliui. Vaišių stalą puošė didžiulis tortas. Jis buvo ne tik didelis, bet ir labai skanus. Tepasigaili tie globėjai, rūpintojai ir įtėviai, kurie buvo pažadėję dalyvauti ir neatvyko. Po vicemerės padėkos globėjams ir sveikinimų su artėjančiomis Kalėdų ir Naujųjų metų šventėmis vaikai susiruošė eiti ieškoti Kalėdų Senelio. Ir kur gi ne! Suaugę jau turi dovanas, o vaikai ne.

Netoli teko eiti. Iš tolo matėsi eglutė, o kur gali rasti Senelį – tik ten. Geraširdis Senelis paklausinėjo, ar vaikai geri buvo per šiuos metus, ar daug paaugo, ar moka eilėraščių. Smarkuolė Paulina skardžiu balsu taip išpylė eilėraštį, kad nieko kito neliko tik jai garsiai paploti. Neatsiliko ir kiti mažyliai. Visi laimingi, gavę dovanų, dar susibūrė bendrai nuotraukai. O dalyvavusių globėjų, rūpintojų, įtėvių vardu belieka padėkoti Globos centro darbuotojams už dėmesį ir gražų vakarą.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*