Naujausios žinios

Jau atsirūgsta švenčių ir eglučių spindesys

Šaltinis: www.fegda.lt

Nuo 2015 m. Savivaldybėje pradėjusios vadovauti Ž. Pinskuvienė ir I. Baltušytė-Četrauskienė stebino gyventojus prabangiomis šventėmis ir eglutėmis. Ne kartą vadovės tikino žiniasklaidos atstovus ir opoziciją, kad šventės mažai atseina Savivaldybei, o prie 2018 m. pastatytos eglutės Širvintų rajono gyventojai prisidėjo po vieną eurą.

Šių metų kovo 28 d., paskelbus Vilniaus apgygardos teismo sprendimą civilinėje byloje dėl nuostolių atlyginimo UAB „VAATC“ („Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ – red. pastaba), iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos priteista 211 411,43 Eur, taip pat 7 261 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Tapo neaišku, kodėl pinigų užtekdavo šventėms ir eglutėms, o įvykdyti įsipareigojimus ir prisidėti prie projektų – ne. Savivaldybės atsovas teismui aiškino, kad neprisidėjo prie UAB „VAATC“ įgyvendintų projektų, nes nėra sudarytos partnerystės sutarties. Deja, tokie teisiniai išvedžiojimai Vilniaus apygardos teismo neįtikino.

UAB „VAATC“, kurios steigėjai yra aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono), pateikė teismui ieškinį prašydama priteisti iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos 211 411,43 Eur nuostoliams atlyginti, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

2003 m. kovo 26 d. minėtos savivaldybės, įsteigė uždarąją akcinę bendrovę ir pasirašė Akcininkų sutartį, kuria įsipareigojo bendradarbiauti apjungiant į savo turtą, darbą, žinias, bendrai įdiegiant atliekų tvarkymo sistemą pagal Vilniaus atliekų tvarkymo planą. Pagal šią sutartį akcininkai visą atliekų tvarkymą finansuoja iš lėšų, surenkamų už atliekų tvarkymo paslaugas. Pastarosios buvo apmokestintos vienoda kaina visiems savivaldybių gyventojams. Kurdama bendrą atliekų tvarkymo sistemą, bendrovė, akcininkams pritariant ir sutinkant prisidėti savo lėšomis, pasinaudodama 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrine parama, įgyvendino projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ (Projektas Nr. 1). Įgyvendinant projektą Širvintų rajone, buvo uždarytas senasis Šniponių sąvartynas, pastatyta didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Įgyvendinant tęstinį projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Projektas Nr. 2), buvo pastatyti ir šiuo metu eksploatuojami mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai, o taip pat įsigytos individualaus naudojimo kompostavimo dėžės, kurias įsigyti galėjo kiekvienas gyventojo ūkis. Bendrovė projektams įgyvendinti ėmė paskolą, kurią iš dalies pagal susitarimą privalėjo grąžinti akcininkai ir pati bendrovė.

Širvintų rajono savivaldybės, kaip vienos iš akcininkių, nuosavų lėšų indėlis turėjo būti 15 proc.

2011 m. spalio 10 d. vykusio bendrovės valdybos posėdžio metu buvo svarstytas klausimas dėl prisidėjimo prie Projekto Nr. 2 finansavimo. Valdyba nusprendė prisidėjimo dalį tarp savivaldybių (akcininkių) paskirstyti proporcingai pagal turimų bendrovės akcijų kiekį. Visos savivaldybės akcininkės sutiko su įstatinio kapitalo didinimu.

Širvintų rajono savivaldybė pritarė projektams

Vadovaujant K. Pakalniui, Širvintų rajono savivaldybės taryba dėl Projekto Nr. 1 2010 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą, kuriame numatyta uždaryti Šniponių sąvartyną, jo vietoje įrengti Širvintų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ir Širvintų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

Vienu iš sprendimo punktu buvo nutarta skirti finansavimą (prisidėti) iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų ne mažiau kaip 15 proc.

2011 m. lapkričio 24 d. Taryba nusprendė skirti Projekto Nr. 2 įgyvendinimui 498 000 Lt savivaldybės biudžeto lėšų, taip didinant Širvintų rajono savivaldybei tenkančią UAB „VAATC“ įstatinio kapitalo dalį.

Analogiškus sprendimus dėl Projektams Nr. 1 ir Nr. 2 įgyvendinti skiriamų lėšų priėmė ir kitos akcininkės, kurios laiku įvykdė savo įsipareigojimus. Vienintelė Širvintų rajono savivaldybė iš esmės pasikeitus valdančiajai daugumai nesutiko primokėti papildomos pinigų sumos.

Įstatinis kapitalas Širvintų rajono savivaldybės pirmą kartą buvo padidintas 2017 m. sausio mėn. 14 447,80 Eur suma. 2017 m. gruodžio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nuspręsta dėl kitos papildomos įstatinio kapitalo dėl Projekto Nr. 2 didinimo sumos – 1 575 036,04 Eur, Širvintų rajono savivaldybei reikėjo prisidėti 28 895,50 Eur. Tuo metu Širvintų rajono savivaldybė jau balsavo prieš įstatinio kapitalo didinimą teigdama, kad jų balsavimas vis tiek neturės įtakos priimtam visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui. Be to, Savivaldybė argumentavo, kad UAB „VAATC“ gali pridėti trūkstamas lėšas paskolai grąžinti iš gaunamo pelno. Tačiau minima bendrovė savo paskolos dalį, kaip numatyta, taip ir moka neginčydama ir laikydamasi susitarimo, priešingai nei Širvintos.

Savivaldybės užsispyrimas gyventojams kainuos beveik 212 tūkst. Eur

Įgyvendinus projektus Nr. 1 ir Nr. 2, jau sukurta atliekų tvarkymo infrastruktūra veikia – uždarytas sąvartynas, įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, pastatyti Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai. Visomis šiomis paslaugomis naudojasi Širvintų rajono savivaldybės gyventojai. Atrodytų, kad visi turėtų būti patenkinti, telieka laikytis savo įsipareigojimų, nustatytų atliekų tvarkymo taisyklių. Savaime suprantama, kad ir kas vadovautų Tarybai ar kokie būtų primti sprendimai, juos įgyvendinti būtina, priešingai grėstų sankcijos.

Deja, naujai suformuota Savivaldybės administracija užsispirdama ir atsisakydama sumokėti jai priskirtų 182 515,83 Eur Projekto Nr. 1 finansavimui ir 28 895,60 Eur Projekto Nr. 2 finansavimui, pažeidė pasirašytą Akcininkų sutartį ir priimtus ankstesnės Tarybos sprendimus bei nesilaikė prisiimtų įsipareigojimų. Kas belieka teisinėje valstybėje esantiems dalininkams, krieptis į teismą, kuris išnagrinėjęs pateiktą medžiagą ir minėtas sumas priteisė iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos UAB „VAATC“ naudai.

Savivaldybė teisme savo sprendimą neprisidėti grindė tuo, kad nebuvo pasirašyta partnerystės sutartis, todėl pati Savivaldybė nėra projektų įtraukusi į vykdomas programas. Be to, pasak Savivaldybės, bendrovė galinti susimokėti trūkstamą sumą iš pelno. Tačiau tai buvo bergždžias išsisukinėjimas, arba bandymas kažkaip pasiteisinti, kuris teismo neįtikino. Vilniaus apygardos teismas Širvintų rajono savivaldybės atstovams išaiškino, kad jei Projekto Nr. 2 išlaidas bendrovė finansuotų iš savo pelno, tai prieštarautų jos ir taip prisiimtiems įsipareigojimams.

Vadinasi, ar partnerystės sutartis būtų pasirašyta, ar ne, vis tiek Savivaldybė turi vykdyti savo įsipareigojimus, numatytus Tarybos sprendimuose ir 2003 m. pasirašytoje akcininkų sutartyje.

Nors Savivaldybė teisinosi, kad negali prisidėti prie Projekto Nr. 1, finansuojamo biudžeto lėšomis, nes nėra jo įtraukusi į savo vykdomas programas, tačiau, teismo teigimu, šio Projekto neįtraukimas į Savivaldybės vykdomas programas nėra pretekstas nesilaikyti susitarimų ir nustatytų mokėjimų.

Vadovaujantis CPK 259 str., 270 str., teismas nusprendė UAB „VAATC“ ieškinį tenkinti ir priteisti iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos UAB „VAATC“ naudai 211 411,43 Eur, 5 procentų metines procesines palūkanas už šią sumą nuo 2018 m. birželio 15 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 7 261 Eur bylinėjimosi išlaidas.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Toks neatsakingas bandymas manipuliuoti ar savaip interpretuoti pasirašytus susitarimus kelia didelę abejonę Savivaldybės specialistų kompetencija ir kartu kelia nerimą žiūrint į ateitį. Ar nepradės atsirūgti didelė ketverių metų pompastika ir viešieji ryšiai per šiuos naujus ketverius Tarybos darbo metus. Juk sakoma, gera pradžia – pusė darbo, deja, pradžia nėra tokia sklandi, kokios norėtųsi. Belieka viltis, kad tai bus nemaloni, tačiau vertinga pamoka Savivaldybei, nes mokami pinigai yra mūsų visų, ne kažkieno kito.

„Širvio“ informacija parengta pagal 2019 m. kovo 28 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1091-565/2019.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*