Naujausios žinios

Jei dovanoti, tai iš širdies

Valda Patinskienė

Straipsnis buvo išspausdintas  gruodžio 20 d. laikraščio „Širvis“ 49-ame šių metų numeryje

Kalėdos Kalėdos. Jau prieš gerą mėnesį radijas ir televizija reklamose pradėjo agituoti apsirūpinti dovanomis. Prekybininkai rengia šventines muges, skelbia šventines nuolaidas. Įžiebiamos eglutės, atrodo, net ore tvyro šventinė nuotaika ir Kalėdų laukimas. O štai Parapijos globos namuose ramybė, susikaupimas – adventas. Vakarais į koplytėlę kas nori, kas gali susirenka sukalbėti vakarinių maldų. Toks dabar laikas – rimtis, laikas maldoms ir apmąstymams. Globos namų personalas gudriai šypsojosi – jie jau žinojo, kad greitu laiku jų namus užgrius „nykštukai“ iš Vilniaus, tačiau tai buvo laikoma paslaptyje. Staigmena seneliams.

Iš ryto buvo visiems pranešta, jog po pusryčių reikia susirinkti salėje – bus puošiama kalėdinė eglutė. Pasidabinę, puikiai nusiteikę rinkosi senoliai prie salės durų, tačiau keista, jos, kaip niekad, buvo uždarytos. Kažkas čia ne taip. „Kodėl neleidžia į salę puošti eglutės?“ – rūpinosi gyventojai. Ir staiga plačiai atsivėrė durys, prieš akis – jauni, gražūs, besišypsantys nepažįstami jaunuoliai. Tai štai tieji nykštukai su kalnais dovanų. Parūpo sužinoti iš kur, kaip šie jauni žmonės sužinojo apie Širvintų parapijos globos namus, kodėl jie čia atvyko? Maloniai nustebino, kad tai labai jauni žmonės, kurie supranta ir užjaučia neįgalius, ligotus senjorus.

Susiradau šios delegacijos atstovą, departamento vadovą Aurimą Biržį. Pasirodo, tai „Credit info Lietuva“ penkiasdešimties narių komanda. Kasmet departamentas švenčių proga sveikindavo savo verslo klientus. Šiemet nutarta jų nesveikinti, o tas lėšas panaudoti dovanoms globos namų gyventojams, juos pasveikinti ir nudžiuginti. Tai ne pirmi globos namai, kuriuose lankosi „Credit info Lietuva“. Nuo šiltų svečių žodžių, šypsenų, daugelio senelių akyse sužibėjo ašaros. Gal prisiminė, kaip ruošdavo šventes namuose, kaip patys rūpindavosi dovanomis, o gal kai kam tai buvo pirmas kartas, kai juos taip maloniai nustebino toks jautrus jaunų, nepažįstamų žmonių dėmesys. Pirmiausia nykštukų atstovė, pagrindinė šios akcijos iniciatorė ir organizatorė Dalia Mažeikaitė paaiškino, kokias dovanas atgabeno širvintiškiams. O jų galybė: dėžės su stalinėmis lempomis, radijo imtuvai, vežimėliai, vaikštukai-treniruokliai. Užgirdę, jog dovanojamas krepšinio stovas, susirinkusieji ėmė ploti – ir šiuose namuose gausybė krepšinio sirgalių. Socialinė darbuotoja Asta pažadėjo, kad bus sukomplektuota krepšinio komanda. Toks stovas gali būti naudojamas uždarose patalpose ir lauke. Svečiai, žinodami, koks globos namuose gyventojų kontingentas, negalintiems daug judėti padovanojo stalo žaidimą, kanceliarinių prekių – užimtumo darbeliams. Įvairių kvėpiklių ir dar daug ko, kas bus panaudota kasdieninėms senelių reikmėms. Kai mėgstantys skaityti senjorai pamatė daug daug grožinės literatūros knygų, tuoj sukruto tartis, kas kokią knygą pirmiausia ims skaityti. Kai buvo apžiūrėtos dovanos, reikėjo atlikti tai ko susirinko – puošti eglutę. Visi senoliai kartu su svečiais kabino žaisliukus, o kai eglutė buvo padabinta, garsiai suskaičiavo nuo trijų iki vieno ir globos namų valdytojas S. Kirtiklis įžiebė eglutę. Ir vėl plojimai, ir šypsenos salėje esančiųjų pragiedrėjusiuose veiduose. Valdytojas nuoširdžiai padėkojo atvykusiai vilniečių komandai už puikias dovanas, už jautrumą ir supratimą, o Genovaitė Varkauskienė, išreikšdama padėką, padeklamavo savo kūrybos eiles. Neišvyko departamento darbuotojai neaplankę senolių kambariuose, nepasikalbėję asmeniškai su kiekvienu gyventoju ir pažadėdami, jog tai pirmas, bet tikrai nepaskutinis kartas. Įspėju jauną „Credit info Lietuva“ komandą, kad senjorų puiki atmintis, tad jie tikrai neužmirš pažado ir vėl lauks atvykstant. Tad iki naujų susitikimų, linksmų šv. Kalėdų ir įspūdingų pasiekimų Naujaisiais metais naujiems draugams linki globos namų gyventojai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*