Naujausios žinios

Juodiškių ūkininkas – Danielius Galinis

Valda Patinskienė

Straipsnis buvo išspausdintas šių metų rugpjūčio 24 d. laikraščio „Širvis“ 33-ame numeryje.

Vasara – atostogų metas. Tik ir girdi: vieni važiuoja į Palangą, kiti skrenda į Turkiją, treti dar kitur. Vasarą atostogos. Tik ne ūkininkams. Štai ir dabar, apsilankius Juodiškiuose pas Danielių ir Rimą Galinius, pasitvirtino sena taisyklė – vasara žemdirbiams įtempčiausias darbymetis. Vykau pasikalbėti su ūkininkais nesutarusi nei dienos, nei laiko – žinau, vis tiek rasiu, jei ne namie, tai laukuose. Ir beveik atspėjau, nes Rimą Galinienę radau namie, o Danielius Galinis – laukuose, jau pradėjo kulti avižas.

Jaunai atrodanti maloni šeimininkė Rima tik spėja suktis darbų verpete: namų ruoša, dailiai sutvarkyta namo aplinka, dar norisi pakalbinti mažąjį keturių mėnesių anūką Matą. „Kaip greit bėga laikas. Neseniai mano Vitalijus toks buvo. Sūnus gimė, kai mes gyvenome Gelvonų seniūnijoje. Vėliau vyrą  paskyrė Vlado Žvirblio kolūkio pirmininko pavaduotoju, neilgai trukus vėl perkėlė į Juodiškių tarybinį ūkį direktoriumi. O tas direktorius tada buvo vos dvidešimt penkerių metų, pats jauniausias Respublikoje tarybinio ūkio direktorius. Į Juodiškius atvykome, kai Vitalijui buvo vos devyni mėnesiai. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, neilgai trukus, vyras nutarė imtis ūkininkavimo,“ – pasakojo Rima Galinienė. D. Galinis tapo vienu pirmųjų ūkininkų šalyje, nes ūkininko pažymėjimo tik septintas numeris. Pradžia kaip visada sunki. Trūko ne vien technikos, darbus trukdė įvairūs reikalavimai, instrukcijos, tačiau, jei jau ko nors imasi Danielius, niekada darbo nemeta pusiaukelėj. Dabar jau viskas praeity, viskas susidėliojo į savo vietas. Galiniai šiuo metu dirba apie 400 ha žemės, technika yra, o dirbti padeda sūnus Vitalijus. Vitalijus su šeima gyvena Vilniuje, tačiau per darbymetį jis tampa juodiškiečiu, prie ūkio darbų pratinami ir Vitalijaus vaikai – Gabija ir Domas. „Mažieji ūkininkai,“ – juokauja močiutė. Duktė Indrė baigusi Vilniaus universiteto mokslus ir tapusi ekonomikos magistre su vyru Andriumi bei keturių mėnesiu Matuku ūkininkauja savame ūkyje. Nuo jų neatsilieka ir jauniausias Galinių sūnus Tomas. Malonu klausyti, kai jauni žmonės nebėga svetur kažkam tarnauti, o dirba savo tėviškėje, savo žemę. Kartu dirbdami, pasitardami visada randa geriausią išeitį. Žinoma, vyrų pasitarimui visada vadovauja tėtis Danielius, jo žodis lemiamas, tačiau įsiklauso ir į jaunimo nuomonę. Štai prieš trejus metus Galiniai ėmėsi sėti maistines avižas vietoj pašarinių, kurių kaina buvo juokinga – tesiekdavo 70–100 litų ( 20–30 eurų). Iš pradžių apsėjo keletą hektarų, bandymas pasiteisino, todėl šiemet maistinėmis avižomis jau apsėta 60 ha. Rugpjūtis šiais metais žemdirbių nelepina gerais orais, vos pradėjus kulti avižas atslinko lietus ir laikinai kūlimo darbai buvo nutraukti. Dabar, kai leidžia gamtos sąlygos, visa technika laukuose. Derlius geras, kokybė irgi gera. Grūdai atitinka I ir II klasės reikalavimus. Jau beveik pusė derliaus nuimta.

Ko palinkėti šiai gražiai, draugiškai ūkininkų šeimynai? Susiklausymas, santarvė yra, o kur darna, ten ir darbus nesunku dirbti, darbščios rankos didelę naštą pakelia. Turi Rima ir Danielius vieną marčią, vieną žentą ir tris vaikaičius. Su geriausiais linkėjimais linkiu dar vienos marčios ir daugiau anūkų. Tegul garsina ir gausina žemdirbių Galinių giminę.

1 Comment on Juodiškių ūkininkas – Danielius Galinis

  1. Didžiuojamės savo krašto žmonėmis. Visa Rimos šeima, visi jos nariai – darbštūs, pavyzdingi, draugiški.
    Gelvonų mokykla

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*