Naujausios žinios

Juodoji zona

Varpininkas

N. Drazdienės koliažas

Feljetonas paskelbtas laikraštyje „Širvis“ 2021 m. kovo 25 d.

Jau kad tave, kur devyni galai suimtų, ar zuikis subadytų, kai nesiseka, tai nesiseka. Kalbu, kaip visada iš savo varpinės, nors jos ir neturiu. Taip neblogai mums čia sekėsi, jau ir dar gal būtų geriau besisekę, o čia kad nori, bac ir ant menčių. Esam juodojoje zonoje, esame prie labiausiai sergančiųjų visoje Lietuvoje. Kas toliau bus, kolei kas neaišku, bet dabar liūdesėlis suima, o ypač matant, kaip kitos savivaldybės gyvena. Va, sakykime, kaimynai, ukmergiškiai, rodės, sugrius ir nebeliks artimos mums aplinkos su turgeliais, parduotuvėmis, ligonine ir kitais malonumais. O viskas apsivertė aukštyn kojomis. Dabar mes esame juodoje zonoje, o ukmergiškiai sparčiai lipa iš jos. Girdėjau kalbantis, kad į parduotuves mūsų karalystės gyventojai kažkaip visgi pralenda Ukmergėn. Visgi, mes savo laiku jų privengėm, net valdovė skaidriausioji prašė, kad ukmergiškiai verslininkai pas mus nevažiuotų, o dabar pažiūrėsim, ką kaimynai pasakys.

Kad ir kaip mūsų valdovė skaidriausioji stengėsi, kad ir kaip agitavo ar kitaip protino, mūsiškiai varguoliai nelabai išgirdo. Sako, kad mūsų karalystėje vos ne keturi šimtai sergančiųjų. Baisu ir iš tiesų nelabai norisi važiuoti čia pas mus. Žinoma, reklamos apturėsim, bet daugiau jokios garantijos, kad bus geriau. Girdėjau, kad valdovė skaidriausioji griežtai prisakė visiems karantino reikalavimų laikytis, tikrintis, bet argi kiaulei apie debesis išmanyti. Gyvenom, kaip norėjom, va ir prisigyvenom. Taip valdovė skaidriausioji rūpinosi, gražino ir gražinosi, visus į ragą buvo švelniai suėmusi ir kaip dūmelis visi josios kerai išsisklaidė. Esame juodojoje skylėje ir tuo patenkinti. Atvirai sakant, mielieji mano, nelabai iš tos skylės ir buvom išsikrapštę, čia tik josios dėka, šiek tiek pasilypėjom, betgi, kiek vilką bešersi, vis tiek miškan žiūri, taigi, kiek tos kultūros varguoliams bedrėbsi, vis tiek savo autkojai bus arčiau kulno. O vėlgi, gerai pamieravus, tai anokios jau čia kultūros sulaukėme per karantiną: sėdėk ir bez… dovanokit, orą gadink, va ir visa kultūra. Taigi, paleistas virusas tik visas užmaskuotas ir užgražintas vietas dar labiau paryškino ir parodė, kad nelabai mes ir tepajudėjom iš vietos. Aplinka gal ir pasikeitė, bet varguolių mentalitetas tikrai ne.

Kitas reikaliukas, ogi valdovės skaidriausiosios antroji puselė, pasirodo, ne tokia jau šventa ir nekalta, kaip čiauškėjo prieš rinkimus. Ėgi matai, dabar pradėjo galai lįsti apie visokias nelegalių cigarečių kontrabandas ir grynų pinigų gabenimus iš Anglijos ar kažkur ten. Sakau, dar kiek ir, neduokdie, sužinosim daugiau kokių naujienų. Bijau ir pagalvoti, kaip reikės valdovei skaidriausiajai su susiteršusiu vyru gyventi. Žinote, sako, vyras anokia čia giminė, bet vis tik, pati gyrėsi, kad su Seimo nariu miega. Vadinasi, jei šešėlis krenta ant jojo, tai ir josios skaidrumas pasidarys drumzlinas, sutikite, kad nelabai skamba valdovė drumzliniausioji. Brr… O priešai visi dantis iššiepę tik ir laukia kaulo, o čia jau ne kaulas, o visas kumpis gali iš dangaus nukristi. Štiš štiš tokias mintis, šalin. Sakau, gal reiktų valdovei skaidriausiajai vis dar kokias mišeles užsipirkti ar kokių atlaidų užprašyti, kad atitolintų tos juodosios zonos šešėlį. O ir mes galėtume, mielieji mano, kokią nors akaciją surengti, siekdami palaikyti valdovės skaidriausiosios vis dar šeimą. Manau, kad mažų mažiausiai galėtume kokią parašų ar kokių pėdsakų rinkimą paskelbti, kad turėtume, kuo josios ir jojo nekaltumą įrodyti, savo ištikimybę prisiekti. Jeigu taip ilgiau, ta juodoji zona mūsuose išsilaikys, bijau ir pagalvoti, kokių naujienų dar sužinosime. O kaip man, vis dar įtikėjusiam valdove skaidriausiąja, Varpininkui, reikės gyventi, kaip į akis jums pažiūrėti, kaip savo išmintimi su jumis, mielieji mano, dalintis, jei juodoji zona ims plėstis. Apie savo kaimynėlę Prancišką nebešneku, žinoma, jinai bus stipri, nors kuolą ant galvos tašyk, tikės viskuo, ką valdovė skaidriausioji vis dar skleis ir skelbs. Gal ir gerai taip gyventi, pasirinkai vieną gyvenimo tiesą juodojoje zonoje ir gyveni niekuo kitu nesidomėdamas, nematydamas ir nesistengdamas suprasti, pagalvoti. Viena tavoji tiesa yra tau teisinga ir amen, o visi kiti žiopliai šito nesupranta. Viskas tai viskas, bet kaip reikės mums visiems likusiems gyventi, kai, duokdie, iš juodosios zonos išlįsime, o atsiradę šešėliai neišnyks ir pradės virsti į dideles dėmes ant valdovės skaidriausiosios drabužėlio. Siūlysiuosi kažkaip šitą padėti ištaisyti, gal kokiu skalbėju, lygintoju ar kitokiu drabužėlio taisytoju įsidarbinsiu. Juk net Lietuvos Prezidentas savo komandą perkratė, gal ir mūsiškė skaidriausioji, vis dar valdovė, pakratys ir nubyrės netikri pranašai. O man vietelė rasis.

Tiesiogiai iš juodosios zonos
Jūsų Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*