Naujausios žinios

Kaimiškose gyvenvietėse esančių daugiabučių namų administravimo ypatumai

Straipsnis buvo išspausdintas gegužės 2 d. laikraščio „Širvis“ 17-ame šių metų numeryje.

Į „Širvio“ redakciją kreipėsi Barskūnų bei Medžiukų daugiabučių namų gyventojai, kuriems visiškai neaiški naujai įvesta namo administravimo tvarka. Redakcija raštu kreipėsi į UAB „Širvintų šiluma“ prašydama atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus:

Kodėl būsimas administratorius nesuorganizavo susitikimo su kaimuose esančių daugiabučių gyventojais?

Gyventojams neaišku, kodėl jie gavo sąskaitas už kovo mėnesį, bet sutarčių nėra pasirašę?

Ar bus pasirašomos sutartys tarp namą administruojančios įstaigos bei kiekvieno gyventojo atskirai?

Gyventojams neaišku, kas ir iš kokių lėšų (kaupiamojo fondo ar asmeninių lėšų) mokės už prakiurusį stogą, jei dar nebus sukaupta reikiama remontui suma?

Kur kreiptis gyventojui, jei prakiūra vandentiekio vamzdis, išlaužtos pagrindinės durys ar įvyksta panašūs gedimai?

Kaip bus išieškomas administravimo mokestis iš tų gyventojų, kurių butai jau senokai stovi tušti ir ten niekas negyvena arba tų, kurie nemokūs?

Paaiškinkite, ar mokiems ir sąžiningai mokantiems gyventojams nebus užkrauta nemokių gyventojų skolos už administravimą našta?

Gyventojai prašo smulkiai ir žmogui (ne valdininkų) suprantama kalba paaiškinti, ką dar daugiabučių gyventojai turėtų žinoti įvedus naują administravimo tvarką.

UAB „Širvintų šiluma“ neskubėjo pateikti atsakymų. Prašymą atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus išsiuntėme balandžio 18 dieną, o atsakymą gavome tik antrą kartą paraginę atsakyti bei primindami, kad pagal Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 6 str.1,2 ir 3 dalis, Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą jie privalo atsakyti. Kitu atveju ketinome kreiptis į Seimo kontrolierių. Pagaliau balandžio 25 dieną per Širvintų rajono savivaldybės Viešųjų ryšių vyriausiąją specialistę gavome UAB „Širvintų šiluma“ atsakymą ir pateikiame skaitytojams:

„Gavome paklausimą dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Vyriausybės priimtuose norminiuose teisės aktuose numatyta, kad bendrojo naudojimo daugiabučių namų patalpos privalo turėti administratorių.

Informuojame, kad daugiabučiai gyvenamieji namai administruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais.

Vykdant šias tvarkos nuostatas, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 9-425 UAB Širvintų komunalinis ūkis paskirtas daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi. 2017 m. spalio 10 d. UAB Širvintų komunalinis ūkis buvo prijungta prie UAB „Širvintų šiluma“ ir UAB Širvintų komunalinio ūkio veikla nutraukta. UAB „Širvintų šiluma“, perėmusi UAB Širvintų komunalinio ūkio teises ir pareigas, toliau tęsia veiklą.

Visi daugiabučių namų gyventojai apie bendrųjų patalpų administravimą 2017 m. gruodžio mėn. buvo raštu informuoti. Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai turi galimybę teisės aktais nustatyta tvarka patys pasirinkti administratorių.

Minėtuose nuostatuose nenumatoma pareiga sudaryti bendrųjų patalpų administravimo sutarčių su butų savininkais ir tokios sutartys neplanuojamos sudaryti.

Už daugiabučio namo bendrųjų patalpų (stogo) remontą gyventojai apmoka iš sukauptų lėšų, o kai darbams atlikti nepakanka surinktų lėšų, yra didinamas kaupimo tarifas su gyventojais suderintam laikotarpiui.

Įvykus gedimui bendro naudojimo patalpose, reikia kreiptis į administratorių, t. y. UAB „Širvintų šiluma“. Už paslaugas turi mokėti patalpų savininkai (nuomininkai, kai tai nustatyta sutartyje).

Galimybės perkelti nemokių gyventojų skolų kitiems namo gyventojams nenumato teisės aktai.

Gyventojams išsamią informaciją gali suteikti UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus pavaduotojas Rimantas Nugaras, tel. Nr. 8 607 88 452.“

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*