Naujausios žinios

Kaip išlipti sausam iš baseino? Serialas neišrankiems

V. Sarpauskas

Tarybos narys V. SARPAUSKAS

2016-02-25 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SPORTO KOMPLEKSO ŠIRVINTŲ MIESTE ĮKŪRIMAS““

Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti projekto „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“, finansuojamo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Valstybės investicijų 2016–2018 metų programos lėšomis, įgyvendinimui.

2. Įgyvendinant projektą apmokėti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimo lėšos.

Balsavimo rezultatai: Valdančioji dauguma 11 „UŽ“. J. Purvaneckas J. Šiūkštienė „Susilaikė“, A. Jozonis, G. Jozonis, A. Kuznecovienė, V. Mateika, R. Tamošiūnienė „UŽ“, V. Šimonėlis ir K. Pakalnis nedalyvavo.

2016-03-05 15.30val. į viešųjų pirkimų svetainę įkeliamas paslaugų pirkimo skelbimas „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“.

2016-03-18 16.00 val. praėjus 13 dienų po skelbimo pasirodymo baigiasi pasiūlymų teikimo laikas. Laimingi yra tie, kurie žino, kur ir kada ieškoti pačių saldžiausių braškių. Tikri profesionalai, per 13 kalendorinių dienų parašyti ir pateikti beveik 7 milijonų eurų vertės pasiūlymą.
2016-08-23 Širvintų rajono savivaldybės administracija ir Jungtinės veiklos sutarties partneriai UAB „Irdaiva“ ir UAB „Tiksli forma“ pasirašo RANGOS SUTARTIS NR. S-274.

Bendra darbų kaina 6 849 568,00 Eur.

Statybos darbai pagal sutartį turėtų būti atlikti dviem etapais: I etapas apie 2 400 kv. m. baseino statyba, kurio vertė 4 668 664,00 Eur ir II etapas apie 2 600 kv. m. sporto salės statyba, kurios vertė 2 180 904,00 Eur.

Projektavimo ir darbų atlikimo terminas yra 28 mėnesiai nuo darbo pradžios. Tai reiškia, kad darbai turėjo būti baigti 2018-12-23.

2017-05-25 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą „DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ“.

1. Leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 289,5 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą šio sprendimo priede numatytiems investicijų projektams vykdyti.

Iš jų 189 500 Eur projektui „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“.

Balsavimo rezultatai: valdančioji dauguma 12 „UŽ“, K. Pakalnis „UŽ“. Kiti aštuoni „Susilaikė“.

2018-03-06 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą „DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ“.

1. Leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 318,3 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investicijų projektui „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“ vykdyti.

Balsavimo rezultatai: valdančioji dauguma 11 „UŽ“. J. Purvaneckas „Susilaikė“, kiti posėdyje nedalyvavo.

2018-11-30 papildomas susitarimas prie 2016-08-23 rangos sutarties Nr. S-274.

Šalys susitaria: atsisakyti dalies darbų, kurių bendra suma sudaro 10 845.81 Eur.

Atlikti papildomus darbus, kurių bendra suma sudaro 140 547,96 Eur.

Sutarties suma padidėja 129 702,15 Eur.

2018-12-23 pagal 2016-08-23 pasirašytą sutartį turėjo veikti ir baseinas, ir sporto salė.

2019-02-28 spektaklis neišrankiems, „#TUŠČIAVIETA murkdosi baseinėlyje“.

2019-03-03 #TUŠČIAVIETA garsiai skamba.

2019-01-17 papildomas susitarimas prie 2016-08-23 rangos sutarties Nr. S-274.

Šalys susitaria: atsisakyti dalies darbų, kurių bendra suma sudaro 28 873.52 Eur.

2019-08-30 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą „DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ“.

1. Leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 347,0 tūkst. Eurų ilgalaikę paskolą šio sprendimo priede numatytiems investicijų projektams vykdyti.

Iš jų 200 000 Eur projektui „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“.

Balsavimo rezultatai: valdančioji dauguma 15 „UŽ“. V. Šimonėlis, V. Sarpauskas, V. Mateika, A. Astikas „Prieš“, A. Skeberienė „Susilaikė“, A. Kuznecovienė „Nebalsavo“.

2019-08-22 papildomas susitarimas Nr. 4 prie 2016-08-23 rangos sutarties Nr. S-274.

Šalys susitaria pratęsti Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą 3 mėnesiniams, t. y. darbai tūri būti baigti iki 2019-11-22.

2019-09-17 Jungtinės veiklos sutarties pagrindinis partneris UAB „Irdaiva“ keičia pavadinimą į UAB „Active construction management“.

2019-10-08 UAB „Active construction management“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2019-10-28 Vilniaus apygardos teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą UAB „Active construction management“.

2020-02-20 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą „DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ“.

1. Leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 379,2 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą šio sprendimo priede numatytiems investicijų projektams vykdyti.

Iš jų 250 000 Eur projektui „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“.

Balsavimo rezultatai: valdančioji dauguma 13 „UŽ“, A. Astikas „Prieš“, V. Sarpauskas „Nebalsavo“, A. Skeberienė, I. Matukaitė A. Kuznecovienė „Susilaikė“.

Labai įdomu, kokią informaciją turėjo Tarybos nariai, kai 2016 vasario 25 dieną pritarė investicinio projekto „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“ įgyvendinimui? Ar Tarybos nariai išsamiai žinojo visas aplinkybes:

Kokiu būdu bus įgyvendinamas projektas?

Ar bus skelbiamas idėjų konkursas? Ar bus skelbiamas projektinių siūlymų konkursas? Ar bus perkama projektavimo paslauga kartu su įrengimu? Kokia numatoma projekto bendra kaina? Kiek pinigų bus skirta iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ programos? Kiek lėšų reikės skirti iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto, gal 100 000 Eur, o gal 2 000 000 Eur? Ar Tarybos nariai žinojo, koks būtent bus sporto kompleksas, visas faktines aplinkybes? Tai už ką jie tada balsavo? Už katę maiše? Tiek to, bent jau 2015 m. kadencijos opozicija tikrai nežinojo, tikriausiai balsavo, nes tikėjo, kad bus pastatytas tinkamas ir kokybiškas sporto kompleksas.

Aš tuo metu nebuvau Tarybos nariu, bet nuo 2016 metų aktyviai dalyvavau miesto ir rajono gyvenime. Mačiau, kaip vyko visų investicinių projektų įgyvendinimas. Esu pasidalinęs ne vienu pastebėjimu ir foto nuotraukomis su bendraminčiais apie sporto komplekso statybas, visa tai virto straipsniais.

Nuo pat statybų pradžios iki dabar, tiek svetainėje „Krašto naujienos“, tiek „Krašto žinios“ apie sporto komplekso baseino statybų peripetijas buvo parašyta keliolika straipsnių.

Kitas klausimas, ar Tarybos narys, jeigu jis yra bent kiek atsakingas už savo veiksmus, gali balsuoti nežinodamas, kaip yra išleisti anksčiau skirti pinigai? Ar Tarybos nariams buvo atsiskaitoma, kaip vyksta visi statybos etapai? Ar jie buvo informuojami apie pasirašytus statybos darbų pridavimo – priėmimo aktus? Ar buvo informuojami apie darbų kokybę? O kaip su ardomu betonu, kuris buvo išvežamas konteineriais? O jeigu mačiau, kas buvo ardoma, o gal šiaip žinau?

Pakalbėkim apie paskutinius įvykius. Praeitų metų pabaigoje keičia pavadinimą ir galiausiai bankrutuoja pagrindinis sporto komplekso rangovas. Spėkite iš vieno karto, ar Tarybos nariai buvo informuoti, kas vyksta ir kokios pasekmės bei kokia yra situacija?

Suprantu, kad #TUŠČIAVIETA norėtų kuo mažiau klausimų ir kuo daugiau nuolankumo. Galiu užtikrinti, niekada nedalyvausiu nešvariuose reikaluose.

Tai tiek apie „Nei nuomonės, nei pozicijos“.

Palangos miesto baseinas

2015-07-30 Palangos miesto savivaldybės administracija paskelbia paslaugų pirkimą: „Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru Kretingos g. 23, Palangoje, statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“.

Palangos miesto mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas teigė, kad: „Savivaldybė jau turinti karčios patirties, kai įmonės pradėjusios darbus bankrutuodavo, dingdavo ar tiesiog nereaguodavo į pastabas. Tokiu būdu siekiama išvengti tokių bėdų.“

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Staskonienė: „Dėl pasiūlymuose pateiktų labai skirtingų projektinių pastatų tūrių, energetinių poreikių skaičiavimų bei prognozuojamų statybos kainų, nebuvo galima adekvačiai palyginti ir įvertinti gautų pasiūlymų. Todėl buvo nuspręsta nutraukti baseino projekto pirkimo procedūras. Tam buvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“.

2016-08-04 pasibaigė naujas paskelbtas paslaugų pirkimas: „Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru statybos techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai.“

2016-11-30 tarp užsakovo ir rangovo pasirašoma sutartis: „Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru statybos techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai“ Nr. 150- PS.

Sutartis pasirašoma vėliau nei Širvintose. Per visą statybos laiką SVPP svetainėje nėra jokių papildomų darbų pirkimo sutarčių, jokių darbų pabaigos termino atidėjimo sutarčių. Bendra darbų kaina: 4 598 399 Eur.

2019-03-01 Palangos miesto baseinas su sveikatos centru visiškai pabaigtas, tinkamai įregistruotas ir atidaromas. Šventė Palangos gyventojams ir visai Lietuvai.

Kai Palangai vadovauja principingas meras Šarūnas Vaitkus – konservatorius, o ne #TUŠČIAVIETA, kaip kitur pasitaiko, tai iš tiesų dirbama žmonėms ir paisoma miesto interesų.

Tai tiek apie didžiausią Dievo bausmę neišrankiems – #TUŠČIAVIETA.

Susijusios publikacijos:

https://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/palangoje-atidarytas-siuolaikiskas-baseinas-kainos-ir-isskirtines-technologijos.d?id=80505227
https://www.krastonaujienos.lt/mere-jau-maudosi-baseine-kur-keliauja-sirvintu-sporto-kompleksui-skirti-pinigai/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=276206&HL=0&PS=1&PP=
http://www.palangostiltas.lt/pernai+pateikti+baseino+projektai+glumino+dydziais+rudeni++naujas+konkursas,7,2,7035.html

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*