Naujausios žinios

Kam skambina UAB „RetroPlast“ varpai“

V.Sarpausko nuotrauka iš „Širvio“ archyvo

Jau ne kartą Širvintose skamba UAB „RetroPlast“ pavadinimas. Pastaruoju metu kiek pritilęs, bet dar nepamirštas.

UAB „RetroPlast“, ketinanti Širvintų r. Beržės kaime (Beržės g. 1) užsiimti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamyba, kreipėsi į  Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išnagrinėti prašymą dėl papildomos medžiagos prijungimo dėl upės Beržė ištakų pakeitimo.

Taip taip, teisingai supratote – UAB „RetroPlast“ ketina siūlyti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre (toliau UETK) tikslinti upės Beržė ištakų padėtį, o dabartinį upės Beržė ruožą laikyti melioracijos grioviu. Ko tuo siekiama?  Pagal LR Aplinkos ministro patvirtintą aprašą šiam grioviui (dabar vis dar esančiam Beržės upeliui) paviršinių vandens telkinių apsaugos zona ir pakrančių apsaugos juosta nebūtų nustatoma.

Kiek anksčiau Agentūra kreipėsi į asociaciją „Širvintų miesto bendruomenė“ su prašymu, pateikti turimus duomenis apie Beržės upės ištakas.  Kėlėme senus dokumentus, žemėlapius. Pagal surastą medžiagą dar 1983 metais tuometiniame Žemės ūkio ministerijos Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute buvo suprojektuoti ir valstybės lygmeniu patvirtinti Širvintų rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų planai, pagal tuometinių kolūkių ir tarybinių ūkių teritorijas. Agentūrai nusiuntėme dalį šio plano, kuriame nurodytas Širvintų rajono, Širvintos kolūkio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų planas , kuriame yra Beržės upelio dalis su nustatyta 200 m. apsaugos zona ir nuo 5 iki 25 m. apsaugos juostomis. Šiame plane gerai matoma, kad Beržės upelis kerta kelią Širvintos – Rimučiai (Musninkai). Kita šio upelio dalis ir upelio ištakos yra kito kolūkio žemėlapyje. Šiame plane yra nurodytas ir Beržės upelio intakas, kuris įvardijamas kaip griovys K-6 (B-3), o jo ištakos prasideda kaip miško apsauginis griovys. Lygiai tokia pati situacija yra ir šiuo metu esančiuose registruose bei žemėlapiuose, tai įtvirtinta ir Nekilnojamo turto registro išraše.

Kitas Agentūrai mūsų nusiųstas dokumentas- nufotografuota 2003 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išleisto žemėlapio dalis, kuri  patvirtina ir antrina, kad Beržės upės ištakos pagal galimai UAB RETROPLAST prašymą  atlikto Gamtos tyrimo centro klimato ir vandens tyrimų laboratorijos pateiktos Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizės išvadas yra ne jų nurodomoje „šlapioje pievoje ties Beržės kaimu“, o ties Juodeliais.

Taigi, tiek senesniame, tiek ir naujesniame žemėlapyje nurodyta Beržės upelio ištakų vieta nesutapma su Gamtos tyrimo centro klimato ir vandens tyrimų laboratorijos nurodyta vieta. Tad kodėl aukščiau nurodytame dokumente griovys (pagal mūsų pateiktą planą K-6 (B-3), kuris prasideda palei mišką, kaip miško apsauginis griovys, įtekantis į Beržės upelį, norimas įvardinti Beržės upeliu, o Beržės upelio vagą siekiama įvardinti grioviu, lieka neaišku.

Šiuo metu, mūsų turimomis žiniomis, palei Beržės upelį  yra išdalinta nemažai žemės sklypų, jų dokumentuose įrašytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos su vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų  apribojimais. Žemės sklypuose, suformuotuose palei dabar esantį griovį, įtekantį į Beržės upelį, neįrašytos specialiosios sąlygos dėl vandens telkinių zonų ir juostų apribojimų. Kas praktiškai organizuos ir finansuos visų palei Beržės upelį ir griovį K-6 suformuotų ir privatizuotų žemės sklypų dokumentų pertvarkymo projektus, jei šis griovys bus įteisintas kaip Beržės upelis? Juk skirsis specialiosios sąlygos bei apribojimai. Manome, kad dėl to, sklypų savininkams nesutikus, gali prasidėti ir teisminiai ginčai.

Manome, kad mūsų pateikta informacija patvirtina, kad Beržės upelio ištakos atitinka kadastro duomenyse nurodytas koordinates ir jas keisti netikslinga.

Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja susitikimą dėl UAB „RetroPlast“ pateiktos Agentūrai papildomos medžiagos aptarimo bei dėl sprendimo dėl upės Beržė ištakų tikslinimo Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre bei Georeferencinio pagrindo kadastre priėmimo. Sprendimas bus priimtas įvertinus susitikime dalyvaujančių asmenų nuomonę. Agentūros kvietimu asociacija „Širvintų miesto bendruomenė“ ketina dalyvauti aptarime, todėl prašome gyventojų, turinčių informacijos šiuo klausimu ja pasidalinti telefonu 8 65 66 44 99 su Asociacija „Širvintų miesto bendruomenė“.

Planas

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*