Naujausios žinios
kovo 14th, 2019

Iš mano varpinės

Skambėk, pavasarėli

2019 kovo 14 5:05 // 0 Comments

Tai ką, mielosios ir mielieji, pavasarėlis. Sulaukėme šventos dienelės ir saulelės išsiilgtosios spindulėlių. Oi kaip širdis džiaugiasi nuplėšus paskutinį [...]

Pasaka ne pasaka

2019 kovo 7 5:26 // 0 Comments

Mielieji mano, nusibodo vis mokyti, aiškinti, patarinėti mūsų puikiajai valdovei. Kai kada mano pasiūlymai, pasvarstymai virsta kūnu, o kitąsyk lieka tuščiu garsu. [...]

Meno labirintuose

2019 vasario 28 5:23 // 0 Comments

Ir kas per laikai, ir kas per žmonės. Vos spėjau ašai suagituoti praeitą savaitę visuotinę dėkavonę, kaip iškyla nauji reikalai ir savo padėkavones reikia [...]

Ačiū Jums…

2019 vasario 21 5:38 // 0 Comments

Na va, vos kelios savaitės ir teks susipažinti su naujai išrinkta rajono taryba ir jos galva. Baigsis vieniems lažo dienos, o kitiems amžino paklusnumo įžadų davimo [...]

Apdovanojimų viražai

2019 vasario 14 5:21 // 0 Comments

Gyvenimas mūsų smagus ir nenuspėjamas. Va, jau mintijau ašai, kad teks rinkiminius reikalus aptarti, tinkamų kandidatų ieškoti, o čia va, naujas įvykis ant mūsų [...]

Rinkimų traukinys

2019 vasario 7 5:49 // 0 Comments

Kuo rinkimai į tarybas artyn, tuo mano jau ir taip nužilusioj galvoj žilų plaukų daugyn. Matyt greitu metu patapsiu visai baltas, kaip tas šiąmetis sniegas. Kas tik [...]

Ravas, griovys … upelis

2019 sausio 31 5:31 // 0 Comments

Visos upės teka į jūras ar vandenynus ir nesustabdysi jų tekėjimo. Taip jau Dievulio surėdyta ir žmogui tik belieka priimti tokią tvarką. O jau kuo tas vandenėlis [...]

Įžvalgos

2019 sausio 24 5:34 // 0 Comments

Nekvailas žmogus buvo tasai, kuris pasakė, kad liaudžiai reikia duonos ir žaidimų. Na, duonos kąsniu tenka pasirūpinti patiems, o štai žaidimų (kaip ir rūpesčių [...]

Kilnūs tikslai

2019 sausio 17 5:55 // 0 Comments

Praūžė, prašvilpė, prašventė visos taip lauktos ir smagiausios metų šventės. Prilinkėjom, prisidovanojom ir prisisveikinom vieni su kitais ir vieni kitiems. Ir [...]

Klanų karai

2019 sausio 10 5:43 // 0 Comments

Sveiki, mielieji mano, su prabėgusiomis šventėmis, su artėjančiais Naujaisiais Metais. Tiesą sakant, nieko gero iš tų ateinančių metų ašai nesitikiu. Baigiam [...]
1 2 3 4 5 20