Naujausios žinios
balandžio 24th, 2020

Religija

Neužmirškime savo Širvintų bažnyčios

2020 balandžio 24 16:15 // 0 Comments

Šv. Mišios, bendros Rožinio, už Teofilių Matulionį maldos, širdį virpinančios giesmės, bendrystė – štai ko jau tikriausiai kiekvienas tikintis pasiilgo ir nori [...]

Širvintų parapijoje naujas kunigas

2019 rugpjūčio 29 1:44 // 0 Comments

Šį sekmadienį Čiobiškio bažnyčioje Šv. Baltramiejaus atlaidai. O Bagaslaviškio Švento Kryžiaus Atradimo bažnyčioje nemažesnis įvykis. Šv. Mišias aukojo [...]

ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

2019 rugpjūčio 22 7:29 // 0 Comments

Žolinė – rugpjūčio 15 d. – Lietuvoje paskelbta nedarbo diena. Tai Marijos dangun ėmimo diena. Kaišiadorių vyskupijoje, Pivašiūnuose, vyksta pagrindiniai [...]

Išlydėjome kunigą Povilą Slaminį

2019 liepos 31 2:01 // 0 Comments

„Jau šiandien išvykstu į kitą parapiją – į Punską. Man buvo gera pas Jus“, – prieš palaimindamas po liepos 28-osios sekmadienio šv. Mišių, tarė kunigas [...]

DERMĖS balsai skambėjo Merkinėje

2019 birželio 29 13:37 // 1 Comment

Į nuostabų Dainavos kraštą Lietuvos didžiųjų kunigaikščių takais, pasveikinti Merkinės krašto žmones birželio 2 d. į koncertinę kelionę leidosi Širvintų [...]

Istorinis įvykis Širvintų parapijoje

2018 spalio 9 5:17 // 0 Comments

Straipsnis buvo išspausdintas spalio 3 d. laikraščio „Širvis“ 38-ame šių metų numeryje. Jo Ekscelencija vyskupas Jonas Ivanauskas Širvintų bažnyčioje per [...]
1 2 3 4 7