Naujausios žinios
kovo 7th, 2016

Užuojautos

Užuojauta Skolastikai Jasiukevičienei

2016 kovo 7 7:52 // 0 Comments

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus, Gal maža dalele ji lengvesnė Jums bus. Dėl dukters Gražinos mirties nuoširdžiai užjaučiame Skolastiką Jasiukevičienę ir [...]
1 2