Naujausios žinios
lapkričio 3rd, 2018

Užuojautos

Nuoširdžiai užjaučiame

2018 lapkričio 3 10:06 // 1 Comment

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės eina ir palieka Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka. Dėl ilgametės vaikų [...]

Nuoširdžiai užjaučiame

2018 spalio 11 13:12 // 0 Comments

Gyvenimas – negailestingas, nežiūri amžiaus, nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir Artimiausius iš visų… Amžinojo poilsio išlydėdami [...]

Užuojauta Vytui Šimonėliui

2018 birželio 25 17:43 // 0 Comments

Visada mama liks su Jumis, Nors žodžiais ir neprakalbės. Pavasarį – žieduos švelniuos, Rudenį – lapų šlamesy. Nuoširdžiai užjaučiame Vytą Šimonėlį [...]

Nuoširdžiai užjaučiame

2016 gruodžio 10 15:08 // 0 Comments

Dėl netikėtos bendraklasio Boleslovo Biloto mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Moniką, dukterį, sūnų.   Širvintų vidurinės mokyklos XXV-os laidos [...]

Užuojauta Bilotų šeimai

2016 gruodžio 7 16:16 // 0 Comments

Išeiname po vieną mes visi Per skausmą, ašaras  į Amžinąją būtį…. Bet kaip sunku paskutinįkart  ištart Sudiev – Dar taip reikėjo mums visiems kartu [...]

In memoriam Kristinai Miselienei (1941-2016)

2016 lapkričio 14 17:22 // 0 Comments

Vėlyvą rudenį, kai žiemos miegui ruošiasi gamta, sustojo Kristinos Miselienės širdis, į Amžinybę iškeliavo buvusi Janiūnų mokyklos Direktorė, Mokytoja, nuostabi [...]

Užuojauta Martinaičiams

2016 spalio 19 18:23 // 1 Comment

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės eina ir palieka Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka. Brangūs Janina, Albertai, Rasa, [...]
1 2 3