Naujausios žinios
liepos 9th, 2019

Užuojautos

Užuojauta

2019 liepos 9 6:49 // 1 Comment

Širvintų kraštas neteko šviesuolio, kultūrinio paveldo puoselėtojo ir populiarintojo Sauliaus Vadišio. Krašto žmonės dėkingi jam už milžiniškus darbus [...]

Padėka

2019 balandžio 29 5:36 // 0 Comments

Užbertos smiltele, motule, tavo akys, Po žemiškų vargų jau ilsisi širdis. Tik blaškos vėjyje liepsnelės žvakių, Bet tu, geroji mano, negirdi… …O laikas [...]

PADĖKA

2019 kovo 30 5:33 // 0 Comments

Išeiname po vieną mes visi per skausmą, ašaras į Amžinąją  būtį… Nuoširdžiausiai dėkojame  Širvintų  Šv.  Arkangelo Mykolo bažnyčios Dekanui [...]

In memoriam Vandai Vaskelaitei (1929-2019)

2019 kovo 27 9:00 // 0 Comments

„Diena tuščia kaip nupjauta pieva, Kurioje galvą nuleidęs stovi liūdesys“                          ( Justinas Marcinkevičius) 2019 metų [...]

In memoriam Antanui Piškinui (1936-2019)

2019 sausio 28 6:20 // 0 Comments

Man visi čia sakė, kad esu tik svečias… Ir lelijos žiedas ir laukų gėlė, Žemės balti sodai, žemės pievos plačios Tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė [...]

Nuoširdžiai užjaučiame

2018 lapkričio 3 10:06 // 1 Comment

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės eina ir palieka Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa, Ir atminty gyvi išlieka. Dėl ilgametės vaikų [...]

Nuoširdžiai užjaučiame

2018 spalio 11 13:12 // 0 Comments

Gyvenimas – negailestingas, nežiūri amžiaus, nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir Artimiausius iš visų… Amžinojo poilsio išlydėdami [...]

Užuojauta Vytui Šimonėliui

2018 birželio 25 17:43 // 0 Comments

Visada mama liks su Jumis, Nors žodžiais ir neprakalbės. Pavasarį – žieduos švelniuos, Rudenį – lapų šlamesy. Nuoširdžiai užjaučiame Vytą Šimonėlį [...]
1 2 3