Naujausios žinios

Kitoks Tarybos posėdis

Širvintų r. tarybos narė Alytė Skeberienė

Asociatyvi nuotrauka Šaltinis:https://dailyiowan.com

Įsisukęs ir vis didesnį pagreitį mūsų rajone imantis Covid-19 virusas ir su juo susiję susirgimai pagaliau privertė ir savivaldybės vadovybę imtis veiksmų, kuriuos jau pavasarinės pandemijos metu siūlė opozicijos nariai – organizuoti nuotolinius posėdžius. Nors tada į mūsų siūlymą buvo atsakyta, kad neva įsigyti papildomos įrangos organizuoti posėdį nuotolinės konferencijos būdu nėra biudžeto lėšų, bet džiaugiamės, kad dabar tų lėšų iš kažkur atsirado. Gal nuo rinkiminių plakatų ar žurnaliukų liko? Bet ne apie tai šitas straipsnis.

Šiame tarybos posėdyje buvo numatyta svarstyti 16 sprendimų projektų ir vėliau buvo pateikti dar 2 papildomi klausimai. Posėdžio pradžioje sprendimo projektas dėl pritarimo siūlymui keisti Širvintų ir Jauniūnų seniūnijų ribas buvo išimtas.

O dabar apie kitus sprendimų projektus.

Tai ar atleisti, ar ne uab‘us nuo mokesčių?

Daug diskusijų sukėlė klausimai, susiję su prašymais atleisti nuo valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių. Tokius prašymus pateikė UAB „Širvintų hidroenergija“ (dėl žemės nuomos 50 proc. mokesčio dalies sumažinimo, kas sudaro 738 Eur), UAB „Širvintų šiluma“ (dėl nekilnojamo turto mokesčio atleidimo, suma beveik 47 tūkst. Eur, dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio, suma sudaro daugiau nei 2.6 tūkst. Eur), UAB „Širvintų vandenys“ (dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio, beveik 10 tūkst. Eur), ŽŪB „Žirgynas“ (dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio, beveik 7,5 tūkst. Eur.). Patenkinus visus šiuos prašymus Savivaldybės biudžeto sąskaita, sumažėtų atitinkamų mokesčių pajamos į biudžetą, kas sudarytų apie 89 tūkst. Eur. O ir kai kuri, prašymuose pateikta informacija, reikalavo patikslinimų. Pavyzdžiui, UAB „Širvintų šiluma“ savo prašyme nurodo aplinkybes, dėl kurių prašoma atleisti nuo mokesčių. Viena iš jų, kad bendrovė 2019 m. buvo pateikusi paraišką „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ ir gavo finansavimą. Ji keičia 5 MW galios vandens šildymo biokuro katilą nauju ir prie to projekto prisideda dalimi savo lėšų. Taip pat nurodo, kad patyrė išlaidų įsigydama teleskopinį krautuvą. Atkreipiau dėmesį, kad ir 2019 m. lapkričio mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje svarstomame klausime dėl prašymo atleisti nuo šio mokesčio, „Širvintų šiluma“ nurodė tas pačias aplinkybes (katilą ir teleskopinį krautuvą). Nors šio posėdžio metu man buvo atsakyta, kad to nebuvo, bet panagrinėti senesni dokumentai rodo kitką. Ir jei Jūs manote, kad atleisdami nuo mokesčių, aukodami dalį nesurinktų mokesčių į Savivaldybės biudžeto sąskaitą ir dėl to turėdami kažkur kažką apkarpyti, galėsite tikėtis mažesnės šilumos kainos, Jūs klystate. Šitos suteiktos lengvatos įtakos kainai neturės. Tad balsavau PRIEŠ tokius sprendimus.

Priešmokyklinis ugdymas

Klausimų turėjau ir dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo. Gal informacija bus svarbi ir priešmokyklinukų tėveliams. Dabar šis ugdymas vykdomas pagal tris modelius:

I-asis – kai vaikai ugdomi grupėje, kurios veiklos trukmė – 10 val. 30 min. per dieną. Veiklos pradžia – 7 val., veiklos pabaiga – 17 val. 30 min. Grupės formavimo vieta – Širvintų pradinė mokykla ir Širvintų lopšelis darželis „Boružėlė“. Dabar šiose įstaigose šiuo modeliu ugdoma po 20 vaikų. Noriu atkreipti dėmesį, kad nors vaikų atostogas rekomenduojama organizuoti pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką, bet jei tėvai tokių atostogų metu neturi kur palikti vaikų, gali ir toliau naudotis šios grupės paslaugomis.

II-asis – kai vaikai ugdomi grupėje, kurios veiklos trukmė 8 val. Veiklos pradžia – 7 val. 30 min., veiklos pabaiga – 15 val. 30 min. Grupės formavimo vieta – Širvintų pradinė mokykla.

III-asis – kai vaikai ugdomi mišrioje vaikų grupėje, kurios veiklos trukmė – 10 val. 30 min. per dieną. Šis ugdymo organizavimo modelis taikomas, kai grupėje yra mažiau nei 10 priešmokyklinio ar ikimokyklinio amžiaus vaikų.

Tai bus ar nebus muziejus Kernavėje?

Sudomino ir vienas sprendimo projekto dėl turto perėmimo iš Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos (pastatai, esantys adresu Šiaučiūno g. 3) sakinys. Aiškinamajame rašte rašoma, kad „bus sprendžiamas klausimas dėl efektyvesnio turto naudojimo“. Bet juk ankstesniame posėdyje (2020 m. kovo mėn.) jau esame priėmę sprendimą dėl šio pastato ateities. „Širvintų krašto kovų už laisvę muziejų numatoma įkurti buvusios mokyklos pastate adresu J. Šiaučiūno g. 3“ – buvo rašoma aname aiškinamajame rašte. Ar vėl iš naujo spręsime turto naudojimo klausimus, ar, kaip visada, pirma padarome, o tada „popierius sutvarkome“?

Motiejūnai II

Nustebino valdančiųjų pozicija dėl gyventojų apklausos rezultatų. Šios apklausos metu buvo apklausiami Motiejūnų kaimo gyventojai dėl jų kaimo pavadinimo keitimo, nes Širvintose yra ne vienas kaimas Motiejūnų pavadinimu. 21 žmogus dalyvavo apklausoje ir pasirašė už pavadinimo į „Motiejūnai II“ keitimą. Čia lyg viskas ir gerai. Tai žmonių, kurie gyvena tame kaime, sprendimas ir aš tam pritarčiau. Bet, Ingai Matukaitei paklausus, koks procentas žmonių buvo apklaustas, buvo atsakyta, kad tokios informacijos neturima, neva gal 15 proc. Tada, sutikite, kad 15 proc. nuo visų kaime gyvenančių žmonių priimtas nutarimas kelia abejonių. Jau po posėdžio suradus informaciją, kad kaime gyvena tikrai ne tiek daug žmonių, kad 21 sudarytų tik 15 proc., lengviau atsikvėpta, kad šiuo klausimu priimtas teisingas sprendimas. O juk nesunku ir suklysti, neturint tikslios informacijos.

UAB „RetroPlast“ vėl bando

Šį posėdį ir vėl svarstytas klausimas, susijęs su UAB „RetroPlast“. Primenu, kad dar 2019 m. rugsėjo mėn. buvo gautas UAB „Urban line“, veikiančios projektavimo rangos darbų sutarties su UAB „RetroPlast“ (užsakovo) sąlygomis, prašymas, kuriame numatyta, kad gamybinei veiklai funkcionuoti būtina techninius ir eismo saugumo reikalavimus atitinkanti susisiekimo infrastruktūra, todėl numatoma sutvarkyti vietinės reikšmės kelio atkarpą nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 3,39 km iki Užsakovo valdomo žemės sklypo, įrengiant 3,5 ir 4,5 m asfalto dangos važiuojamąją dalį, kelkraščius bei inžinerines eismo saugumo priemones (kelio apsauginius atitvarus). Vėliau, tikslinant prašymą, nurodyta, kad Užsakovo valdomame žemės sklype yra planuojama vykdyti sandėliavimo veiklą. Jau 2020 m. gegužės 28 d. Tarybos posėdžio metu dalyvavę bendrovės atstovai bandė patikinti, kad patys čia nieko nesandėliuos, o patalpas atiduos nuomai. Posėdžio metu buvo nutarta atidėti sprendimo projekto svarstymą iki kol UAB „Retroplast“ Širvintų rajono savivaldybės tarybai pateiks papildomus dokumentus, kuriuose bus aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog nuomininkui išnuomotose patalpose bus draudžiama sandėliuoti pavojingas ar kitas atliekas. Šio posėdžio metu man paklausus, ar bendrovės pateiktoje planuojamos nuomos sutartyje (su kuria opozicijos nariai, beje, neturėjo galimybės susipažinti) yra punktas, kad čia nebus sandėliuojamos pavojingos atliekos, iš merės gautas atsakymas, kad tokio įrašo nėra. Todėl ir vėl balsavau PRIEŠ.

Keliai ir melioracija

Nubalsuota „UŽ“ sprendime dėl savivaldybės 2020 m. melioracijos darbų prioritetinių darbų programos pakeitimo. Smagu, kad sutaupius lėšų, mažėja sumos ir sąrašą papildo nauji objektai.

Klausimų kėlė sprendimo projektas dėl vietinės reikšmės kelių tiesimo, taisymo, priežiūros 2020 m. objektų sąrašo pakeitimo. Čia net galimybė paklausti Tarybos posėdžio metu nebuvo suteikta. Tad teks nagrinėtis ir aiškintis patiems. Bet čia jau atskira tema. Balsuojant SUSILAIKYTA.

Štai toks Tarybos posėdis. Kokie įspūdžiai? Supratau, kuo nuotoliniu būdu organizuojami posėdžiai gali būti patrauklūs merei. Juk taip lengva išjungti mikrofoną klausiančiajam ar teikiančiam pastabą, kai ta informacija jai nepatinka ir kai nenorima, kad ją išgirstų kiti.

Širvintų r. tarybos narė Alytė Skeberienė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*