Naujausios žinios

Klanų karai

Nomedos Drazdienės piešinys

Sveiki, mielieji mano, su prabėgusiomis šventėmis, su artėjančiais Naujaisiais Metais. Tiesą sakant, nieko gero iš tų ateinančių metų ašai nesitikiu. Baigiam Šuns metus ir, deja, turim pripažinti, kad šuniški jie ir buvo. Tai ko tuomet galim sulaukti iš Kiaulės metų? Teisingai – krūvos kiaulysčių, ir ne kitaip.

Jei jums, mielieji mano, įdomu, kaip ašai praleidau šventes ir kokių dovanų sulaukiau, tai geriau jau nesmalsaukite. Ašai per šventes nepatyriau jokio džiugesio, buvau įsitempęs, vis laukiau triukšmų ir pavojų. Klausiate, kodėl? Taigi viskas dėl valdovės pareiškimų, dėl globėjų klano keliamo pavojaus. Kai valdovė visai Lietuvai papasakojo, kaip jai, gležnai moteriai, tenka kovoti su globėjų – niekadėjų klanu, tai mano buvę plaukai iš nuostabos ir siaubo pasišiaušė. Ir dabar piestu tebestovi, niekaip savo vieton nesugula – viskas iš baimės dėl valdovės saugumo. Gal, sakau, reikia kokį protesto mitingą organizuoti, tuos niekadėjus pasmerkti ir sugėdinti, kaip manote?

Deja, manau, nepavyks. Juk patys savo ausimis girdėjote, kad jie savo tarpe turi pareigūną. Įtakingą pareigūną, dėl kurio jie jaučiasi ramūs skriausdami ir žalodami savo globotinius. Tasai įtakingasis nugesina visus gaisrus, anuliuoja visus skundus ir ieškinius, veikia geriau, nei koksai brangiai apmokamas advokatas. Deja, jo valdovė neįvardino ir ašai ją puikiai suprantu: negalima tokio vardo garsiai tarti be reikalo – jau vien už tai gali būti nubaustas.

Ak, tie globėjai – niekadėjai! Nemokyti, reikiamų kursų (valdovės išrinktų ir aprobuotų) neišklausę, pas kažkokius neaiškius docentus ir profesorius koridoriuose, matyt, pasitrynę ir neaiškiais keliais baigimo pažymėjimus gavę, puolė ieškoti globotinių ir… gavo per nosį – valdovė miestelio beglobių jiems nė iš tolo nepatikėjo. Ir ašai jai visiškai pritariu: miestelio vaikus turi globoti mokyti žmonės, pačios valdovės ir josios komandos ištikimų žmonių parengti, instruktuoti ir pasiruošę vykdyti visus nurodymus. O tie niekadėjai dar ir valdovės užvaduotojai ir dešiniajai rankelei nemalonumų pridaryti nusprendė: pasitelkę kažkokias tamsias jėgas, jie apšmeižė dorą moterį, beje, globojamų vaikų reikalus kuruojančią, ir pasiekė, kad ji būtų gėdingai pašalinta iš josios partijos. Va, kaip jie sugeba, pasirodo, va, kokia galinga jųjų įtaka, kaip toli siekia jų rankos. (Gal, sakau, dar ir kokį komitetą patyliukais užregistravo ir į rinkimų sūkurį žada įpulti? Va čia tai būtų kalėdinė staigmena). O dabar tie niekadėjų klano baisūnai prisirinko vaikų iš sostinės ir josios apylinkių, gauna didžiulius pinigus už juos (matyt, ir tam įtakingam pareigūnui pakanka, ir dar partijos veikėjams lieka) ir gyvena kaip inkstai taukuose. O valdovė liko visiškai beteisė: kad vaikams pas tuos niekadėjus blogai, jinai girdi ir jai širdį skauda, bet josios rankos surištos, (gerai dar, kad burna atvira ir tribūna suteikta atitinkama, tuomet visai niekas nežinotų, kas miestelyje vyksta, juk ir mes, miestelėnai, iki šiol nieko nežinojom), ir imtis nieko negali. O kai tų niekadėjų atstovas į valdovės viešpatiją koją įkelia, tai josios ištikimų valdinių kabinetuose virsta baldai ir skraido dokumentai – va, kas ten darosi. Vargšė valdovė, vargas ir josios valdinėms – užjaučiu, bet padėti negaliu.

Ir vėlei ašai negaliu valdovei ne tik padėti, bet nesumoju ir ką bepatarti. Gal todėl jinai ir į „Metų geradario“ šventę manęs nepakvietė ir garbingo vardo suteikimui nenominavo. Čia vėlgi didi neteisybė: juk ašai tiek gero esu valdovei pataręs ir padaręs, nuo visokių niekadėjų ne kartą gynęs. Na, kaip sakoma, nėra ir nereikia, palauksim „Metų patarėjo“ titulo, gal tada laimė nusišypsos. Jei vėl kokie klanai kelio nepastos, juk kiekvienas valdovės šalininkas dabar tarsi po didinamuoju stiklu, tad būkime budrūs, nesnauskime ir kovokime už miestelio gerovę. O ją sukurti gali tik patikimi žmonės, susibūrę į teisingą klaną, komitetu (ar gal judėjimu?) pavadintą. Kas prieš valdovę, tas ir prieš mus, mielieji mano. Klanams – ne! Valdovės klanui – taip! Ir kitąmet viskas liks kaip buvę. Atia.

Jūsų Varpininkas – valdovės idėjų šalininkas ir gynėjas, neteisingų klanų priešas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*