Naujausios žinios

Kviečiame bendrai veiklai, bendram tikslui, bendram gėriui

„Širvis“ sveikina savo ištikimiausius ir naujai prisijungusius skaitytojus. Laikas nenumaldomai žengia pirmyn kasdien atnešdamas vienokius ar kitokius gyvenimo įvykius. Šis laikraštis skaičiuoja jau savo ketvirtuosius gyvenimo metus. Iš tikrųjų, pradėję leisti laikraštį nelabai žinojome kas ir kaip, kada ir kodėl. Tačiau didelis noras skelbti ir ginti laisvą piliečių žodį suteikė ypatingų jėgų, didelio pasitikėjimo savimi, idėja, be kurio nebūtume tvėrę ir taip ilgai išgyvenę.

Esame kartu su savo skaitytojais beveik Širvintų rajono tarybos kadencijos laiką. Kiek ir kaip mums pavyko nušviesti dar kol kas esamos Tarybos darbus, spręsti Jums, mielieji skaitytojai. Tačiau galime pasidžiaugti, kad posėdžiai tapo viešai prieinami, kad mūsų laikraštis rajone tapo žinomas ir pripažįstamas. Smagu ne tiek dėl savęs, o dėl to, kad esame ištikimi prieš ketverius metus suformuotai savo deklaracijai:

 Mes niekada nebūsime tiesiogiai ar netiesiogiai priklausomi ir veikiami vienos politinės partijos ar veikėjo. Todėl mes esame ir būsime iš tiesų nepriklausoma piliečių žiniasklaida.

 Mes netapsime dar vienu rajoninės žiniasklaidos leidiniu, kuris visada ir visomis išgalėmis juodina oponentus ir liaupsina savus. Pasistengsime pamatyti pozityvą net ir priešininkų darbuose ir veiksmuose ten, kur jo yra. Mes būsim kitokie.

 Mūsų jėga bendruomenėje. Nesvarbu, kas tu – moksleivis, verslininkas ar pensininkas, – esi labai laukiamas ne tik kaip skaitytojas, bet ir kaip autorius. Mes esame tavo laikraštis.

Kas ir su kuo tik mūsų, liaudiškai tariant „neženijo“: tai su viena ar kita politine partija, tai su vienu ar kitu fiziniu asmeniu, tai su kokia nors organizacija. Smagu, kad esame vertinami ir į mus atkreipiamas dėmesys. Norime patikinti, kad ryžto ir idėjų turime, kad pakankamai yra drąsos ir užsispyrimo išlikti. Vadinasi, dar būsime su Jumis, dar, nežiūrint įvairių bandymų mums kaišioti pagalius į ratus, skleisime laisvą, kiek įmanoma objektyvų ir teisingą žodį, mintį, tekstą.

Nesiruošiame konkuruoti su vietinės žiniasklaidos atstovais, atvirkščiai, bendradarbiavimas ir abipusė pagalba yra naudinga visoms pusėms, bet pirmiausia – skaitytojui. Ne garbės ir ne šlovės, ar politinės jėgos siekiame rašydami ir leisdami „Širvį“. Norime tikėti, kad atsiras jaunų, drąsių ir žurnalistiką mėgstančių jaunuolių, galvojančių savo galva, nebijančių išsakyti savitą požiūrį į gyvenimą.

Norime tikėti, kad atsiras atsakingų ir savo galva mąstančių Tarybos narių, kurie nebijos bendrauti ir su pilietine žiniasklaida, drąsiai išsakys savas mintis bei pastebėjimus dėl svarstomų sprendimų ir nutarimų. Norime tikėti, kad merės vedina ir Savivaldybės administracija bus atviresnė, bendradarbiaus su „Širviu“. Nes liaudies išmintis mus moko, kaip šauksi – taip atsilieps. Kuo mažiau informacijos gausime iš oficialių šaltinių, tuo mažiau jos paskleisime savo skaitytojams. Juk kiekvienas nori, kad jo geri darbai būtų matomi ir žinomi, o nuo blogų norėtų apsisaugoti. Todėl siūlome Jums visiems: BENDRAUKIME, IŠGIRSKIME ir KLAUSYKIMĖS vieni kitų ir BENDRADARBIAUKIME, nes daug rankų, o juo labiau galvų, didžią naštą pakelia.

Daug gerų darbų rajone jau padaryta, dar daugiau daroma, o kiek suplanuota?! Tikėtina, kad nemažiau. Todėl reikia džiaugtis ir skelbti ne tik apie žydinčias gėlytes (kas yra irgi gerai), ar kad miestas gražėja. Taip, miestas keičiasi, tačiau dar nematome galutino vaizdo. Svarbi ir kita šios kaitos pusė – tarpusavio santykiai tarp gyventojų, pagarba vienas kitam, laisvos minties sklaida, o šito mums dar labai trūksta. Galutinai pasikeitęs ir manytina išgražėjęs miestas savaime neatneš tarpasmeninių santykių pasikeitimo į geresnę pusę, to siekiant reikia dar daugiau investuoti ne pinigų, o savęs, savo nuoširdumo, savo laiko, savo noro. Todėl kviečiame bendrai veiklai, bendram tikslui, bendram gėriui. Kas su mumis?!

Gražaus ir šilto pavasario, o naujai Tarybai ir nemenką patirtį turinčiai ir perrinktai merei stiprybės ir sėkmės. Mes irgi čia gyvename!

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*