Naujausios žinios

Kvietimas teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Asociatyvi nuotrauka. Šaltinis: www.udiena.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentas (toliau – Vilniaus departamentas) aktyviai kviečia gyvulių augintojus 2020 m. sausio 20 d.–vasario 18 d. teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Paraiškas galima teikti Vilniaus departamentui arba Vilniaus departamento teritoriniam Šalčininkų, Širvintų, Trakų ir Ukmergės skyriui (toliau – Teritorinis skyrius) priklausomai nuo to kur registruota pareiškėjo žemės ūkio valda. Paraiškos į Vilniaus departamentą ar Teritorinį skyrių gali būti pateiktos pristačius asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Parama už įsigytus grynaveislius ūkinius gyvūnus bus mokama iš valstybės biudžeto lėšų, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos.

Paraiškos priimamos vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Pareiškėjai, norintys gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti, gali būti fiziniai asmenys, turintys ūkininko pažymėjimus ir įregistravę valdas, arba juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai. Parama gali būti suteikiama tik grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų bandų laikytojams, siekiantiems pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

Pagalbos gavėjams, įsigijusiems grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų, kompensuojama iki 30 proc. gyvulių pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur; už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur; už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur; už grynaveislę avį – 65 Eur; už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur; už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Įsigyjami grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių veislių galvijų kilmės knygą. Buliai turi būti įrašyti į ne žemesnį kaip kilmės knygos A poskyrį (iš kitų šalių įvežti buliai – į aukščiausios kilmės skyrių). Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į ne žemesnį kaip B poskyrį (iš kitų šalių įvežtos telyčios – į pagrindinį kilmės knygos skyrių).

Grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne kaip I klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės avys ir avinai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase, avinai turi atitikti pirmąją ir antrąją „Skrepi“ rezistentiškumo grupę). Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai – tik aukščiausia klase). Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti.

Pažymime, jog trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidas už įsigyjamus grynaveislius gyvūnus, pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėse programose (kuriose buliai vertinami pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes), ūkinių gyvūnų banda turi veislyno statusą, ar kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę.

Paraiškos teikimo formą galima rasti http://vmvt.lt/sites/default/files/pagalbos_paraiska_0.pdf

Pareiškėjai turi teisę atšaukti ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti laikotarpiu. Raštu pranešus apie užregistruotos paraiškos atšaukimą, VMVT išregistruoja šią paraišką paramai gauti ir nutraukia vertinimo procedūrą.

Pareiškėjai, kurie Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu 2019 m. buvo patvirtinti paramos gavėjais, bet neįsigijo grynaveislių ūkinių gyvūnų ir negali pateikti dokumentų, pagrindžiančių neįsigijimo priežastis, netenka teisės gauti paramą pagal šią priemonę.

Norintys išsamesnės informacijos galite kreiptis į VMVT Vilniaus departamento vyriausiąją specialistę – valstybinę veislininkystės inspektorę Ireną Volkovą; el. paštu irena.volkova@vmvt.lt ar tel. (8 5) 2491691; 8 616 06 337.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*