Naujausios žinios

Laikraščio „Širvis“ gegužės 9-osios numeryje skaitykite

Kitas  laikraščio „Širvis“  numeris pasirodys 2018 m. gegužės 16 d.

Laikraštį „Širvis“ nuo kiekvieno trečiadienio galite įsigyti parduotuvėse „Maxima“ ,„IKI Cento“, „Norfa“, „Šrilana“, Jauniūnų parduotuvėje, Širvintų vartotojų kooperatyvo „Veivera“ bei L.Lebedinskienės IĮ visose rajono parduotuvėse. 

2018 metų gegužės 9 dieną laikraštyje „Širvis“ skaitykite:  

„Naujas asfaltas sutrūko už jį dar nesumokėjus“ Jauniūnų kaimo gyventojai paklausti, kur Pievų gatvė, iš kart atsako: „A, tai jūs ieškot naujos sutrūkiusios gatvės? Tą gatvę nuo sovietų laikų vietiniai „Pasiolku“ vadina“. Išties Pievų gatvė yra šiek tiek atokiau nuo Jauniūnų kaimo, kitoje pagrindinio kelio pusėje. Kai nuvykome, naujojo asfalto įtrūkimai jau buvo „užlopyti“, užlieti smala. Sutrūko nė metų neatlaikęs naujai išlietas asfaltas Jauniūnų kaime ir prieš dvejus metus išlietas asfaltas Družų kaime…

(Andželika BAGOČIŪNIENĖ)

„Alytė Skeberienė – vilnietė, atradusi Širvintas“ Su Širvintų miesto bendruomenės įkūrėja ir ilgamete pirmininke Alyte Skeberiene teko bendrauti ne kartą ir kalba vis sukdavosi apie bendruomenės veiklą. Šiandien pokalbis bus kitoks, kalbėsimės apie pačią Alytę ir apie tai, kaip jos gyvenime atsirado Širvintos…

(Janina Pukienė)

„Širvintų transformacija – iki 2015 m. ir po jų“ Žmonių ištrynimas iš nuotraukos, esančios 2017 m. Širvintų merės Živilės Pinskuvienės ir savivaldybės veiklos ataskaitoje, tapo žanro klasika. Viena nuotrauka ir penki ištrinti žmonės, tiesa, du iš jų – aplinkybių aukos – pasako daug, bet ne viską. Ataskaitoje – 506 nuotraukos. Panaši situacija kaip su Vladimiro Putino metine kalba. Politologai V. Putino kalboje ieško ne tik tai, ką jis pamini, pasako, tačiau kur kas svarbiau – ko nepasako ir nepamini…

(Virginijus SARPAUSKAS)

„Motinos diena“ Gal nuo giedrų šypsenų, gal dėl šventinės nuotaikos toks gražus šio – pirmojo gegužės – sekmadienio rytas. Gal ne blogesnė buvo ir šeštadienio diena, tačiau nesimatė gausiai perkančių- jų gėles, aptarinėjančių, kuriuo metu vykti į tėviškę pas mamą. O pas ją visuomet atviros durys vaikams, tik vaikai ne visada randa laiko į tas duris pasibelsti…

(Valda PATINSKIENĖ)

„A. Skeberienė perrinkta asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ pirmininke“ Balandžio 20 d. įvyko asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime bendruomenės pirmininkė A. Skeberienė pristatė savo ataskaitą. Taip pat ataskaitą pateikė ir bendruomenės finansininkė bei revizorė. Visos ataskaitos buvo patvirtintos…

(Asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ informacija)

„Buitinių atliekų išvežimo naujovės“ Į „Širvio“ skaitytojų klausimus atsako UAB „VSA Vilnius“ vadybininkas Alvydas Želnys…

„Fotografijų paroda „Mes gyvi““ Penktadienio popietę Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje buvo atidaryta Simo Glumbako fotografijų paroda „Mes gyvi“. Susirinkusiems į atidarymą Simas pasakojo, kad pavadinimas mintyse kilo spontaniškai. Tik vė- liau pats sau pradėjo svarstyti, kodėl būtent toks pavadinimas jam šovė į galvą…

(Andželika BAGOČIŪNIENĖ)

„Man pavyko“ Pagaliau mamą išleidau atostogų, o aš gyvenau namuose savarankiškai! Tačiau viską noriu papasakoti nuo pradžių. Šiais metais norėjau mamai gimtadienio proga padovanoti kažką ypatingo. Todėl jai už- sakiau kelionę į Maltą. Užsakiusi šią kelionę, mamai pranešiau. Pradžioje mama mane įkalbinėjo vykti kartu, tačiau atsisakiau. Kodėl atsisakiau? …

(Aldona VACHMISTROVIČIŪTĖ)

„Spausdinto žodžio galia“ Mielieji mano, su džiaugsmu konstatuoju, kad laisvo žodžio padėtis miestelyje sparčiai gerėja. Gerai pamenu, kai valdovės kadencijos pradžioje netikėtai, nelyg Pilypas iš kanapių, išdygo naujas laikraštukas, tai valdovės valdomas ir godojamas, beigi finansiš- kai iš biudžeto dosniai remiamas oficiozas vardu „Varnalėšų istorijos“ juodu ant balto parašė, kad tai tualetinis popierius…

(Jūsų Varpininkas – netariantis žodžio be reikalo ir leidimo)

„Ar normalūs tik dirbantys asmenys?“ Nemenką šurmulį jaunų širvintiškių šeimų tarpe sukė- lė naujovės vaikų darželiuose. Tiksliau – darželyje, juk jis dabar vienas, tik per dvi vietas išsidėstęs. Jei anksčiau vasarą buvo jungiamos grupės darželio viduje, tai šiemet einama toliau: abu darželiai paeiliui bus visai uždaryti. Tokios visuotinės atostogos. Tėvelių, kurie neturi kitų alternatyvų, tik vaikų darželį, laukia tikri iššūkiai…

(Jonė LIEPONĖ)

„Kaimas vilios edukacijomis ir degustacijomis“  Rankų darbo avių ir ožkų sūrio degustacija, verpimas verpstuku, jodinėjimas žemaitukais, lėlių gamyba… Visa tai ir dar daugiau kaimo kasdienybės spalvų galės pamatyti kiekvienas, nusprendęs gegu- žės 11–13 d. savaitgalį praleisti kaime. Akcijoje „Atviros dienos kaime“ šiais metais dalyvauja net 200 įvairių paslaugų teikėjų…

„Negalia ir asmeninis asistentas“ Asociacijos „Savarankiš- kas gyvenimas“ tikslas šviesti visuomenę apie savarankiško gyvenimo priemones. Šiandien – asmeninis asistentas! Didžiausia problema Lietuvoje yra ta, kad ši sąvoka dar nėra suvokiama taip, kaip ji suvokiama kitose Europos Sąjungos valstybėse…

„Ūkininkai kviečiami sudaryti žemės valdymo sutartis “ Prasidėjus pasėlių deklaravimui vis dažniau susiduriama su problema, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis. „Žodinės žemės nuomos sutartys – tai plačiai paplitusi praktika, tačiau ūkininkas visuomet rizikuoja. Siekdami juos apsaugoti, raginame visus sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis. Taip sumažinsime riziką, kad žemės savininkas gali bet kada nutraukti žodinę sutartį. Šiandien daugiau kaip 50 tūkstančių ūkininkų yra panašioje situacijoje, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis “, – sakė buvęs žemės ūkio ministras Bronius Markauskas…

„Gaminantys produktus mažais kiekiais neprivalės ant pakuočių nurodyti maistingumo deklaracijų“ Atsižvelgusi į bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus nustatantį Europos Sąjungos (ES) dokumentą, kuriame numatyta, kad kiekviena valstybė narė gali pati nustatyti tam tikras išimtis, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patvirtino paprastesnius maisto produktų ženklinimo reikalavimus…

Savaitgalis su spauda. Rajoninės, nacionalinės ir užsienio spaudos apžvalgą jums pateikia „Širvio“ skaitytoja.

Šiame numeryje taip pat rasite:

Rubriką „Kas? Kur? Kada?“

Širvintų policijos komisariato suvestinę;

Orkaitėje keptų bulvių receptas.

Paskutiniame laikraščio puslapyje rasite skelbimus, reklamą, padėkas, užuojautas, sveikinimus bei kitą naudingą informaciją.

Laukiame jūsų skelbimų, užuojautų, sveikinimų, padėkų, reklamų. Sąlygas bei kainas rasite čia

Laikraštį „Širvį“ jūs taip pat galite užsiprenumeruoti Širvintų rajono pašto skyriuose bei tiesiogiai pas mus.

Numerio kaina 0,55 Eur, prenumeruojant:

1 mėn. – 2 Eur,

3 mėn. – 6 Eur,

6 mėn. – 10 Eur,

11 mėn. – 18 Eur.

prenumerata.2018

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*