Naujausios žinios

Laiškai iš Šonpilio

Nijolė Ona Balionienė

L. Dambrauskas

„Akuna matata“

Užsirašiusi esu iš klausos, ne nurašius iš kokio teksto. Tai inkų kalba – „Viskas bus gerai“… Ar tikrai? Vien nuvertus Kolumbo paminklą, negrįš inkų valstybė, kitos vietinių gentys irgi rezervatuose, šeimininkai – negroidinės masės, mišrūs.

„Šiandieninė Amerika (JAV) nėra taikių tikslų siekianti valstybė“, – savo paskutiniame laiške 2003 m. rašė politinis kalinys, LIT‘o (Lietuvos išlaisvinimo tarybos) įkūrėjas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, kėlęs pagrindinį uždavinį – kuo daugiau ištraukti žmonių iš miško, išgelbėti dar nesusitepusius krauju, tuo pačiu išgelbėti ir jų aukas, (ne tuos apie 200 iš lėktuvų permestus iki dantų ginkluotus desantininkus…). Jis buvo nuteistas aukščiausia bausme, vėliau pakeista lageriu. Ukmergiškis. Liudas Dambrauskas. Įdomu, ar koks akcentas jo atminimui yra Ukmergėje ar jos apylinkėse. Naivus mano klausimas… Ar kas kada kokiose viešose erdvėse pamatydavome pagerbiamus, kalbinamus politinius kalinius? Ar tik tuos su šautuvais? Kieno? Kam buvo ir YRA tai naudinga? KGB archyvai ne išvogti, o „apsaugoti“? Ir priimtas įstatymas 75 m. TYLOS!..

Grįšiu prie 2003 m. laiško ištraukos: „…Amerika nėra taikių tikslų siekianti valstybė. Tai pasaulio žydų hegemonijos garantas. …Irakas nėra vien tarptautinio terorizmo lizdas. Žydija puikiai suvokia, kad sėjant arabams neapykantą jų palankumo neužsitarnausi. TARP ŽYDŲ IR ARABŲ PRARAJA DIDĖJA. Man regis, Irako ir JAV kare slepiasi gilios tarptautinio sionizmo šaknys. ES ir globalizacijos procesai nėra laisvi nuo sionistų įtakos“. Na, su Iraku – jau baigta istorija: vadovas pakartas, valstybė – sunaikinta, dienotvarkėje kas? – Iranas… ateis eilė ir ES? Čia tai bus?… „Niekam neįdomu kas ta amerikoniška demokratija, jei ją reikia su raketom ir tankais gabenti“, – klausia laiške L. Dambrauskas. Viso pasaulio akivaizdoj Amerika subombardavo Serbiją prieš kiek metų? Ir ko lindom į tą teroristinį darinį – NATO?
„…vis dėlto su lietuvišku proteliu ne viskas tvarkoj. Ir kas galėjo pagalvoti, kad iš „kuklių tarybinių kadrų“ sukursime ateities Lietuvą, kurie brutaliai kovojo prieš tautinės kultūros išsaugojimo pastangas. Sąjūdžio idėja buvo kilni, tačiau tos idėjos įgyvendinimas pateko į organizuotų nusikaltėlių rankas. Buvę sovietinės nomenklatūros aktyvistai gana „vieningai“ veikė ir taip buvo sunaikintas, išparduotas paprastų Lietuvos žmonių sukurtas visuomeninis turtas, pelningi strateginiai valstybės pramonės objektai atsidūrė užsienio kapitalistų rankose. Einama prie valstybės sunaikinimo. 2003m. birželio 3 d.“

2020 m. birželis, kam dirba Kultūros ministerija atiduodama verslui Kultūros paveldą? Ko paklausti?… Kodas, skambutis, budintis. Durnas žmogau, tu jau seniai karantine, o gal – jie? Kodėl minime paeiliui ir 1940 m. birželio 15-ą ir 1941 birželio 14 d.? „Kas tai – nesibaigiančios mišios? – stebisi istorikas A. Kasperavičius. – Mūsų istorinė atmintis turi pareigą koreliuoti su kitų europiečių istorinėmis atmintimis, amžinai negalėsime būti Europos tauta, kuri neranda santarvės su savo istorija, tik gruboka istorijos politizacija – vis dar esame sovietinėje erdvėje ir toliau žygiuojam savotiškoje Raudonojoje aikštėje. [O gal tai mūsų Daukanto a-tė? – N.B.]. Kam minėti okupaciją? Užverstas istorijos puslapis. Austrai, čekai, lenkai, danai, norvegai irgi buvo okupuoti tuo pat metu. Jie nemini. Kasmet jie to nemini. O ir ką prisiminti? Vyriausybė pakėlė rankas „Už“ nusprendusi pasiduoti. Kapituliuoti. Dabar viskas retušuojama, renkama dalis istorinės tiesos, formuojamas tautoje amžinas politinis nepilnavertiškumas, perdėtas didybės jausmas ar revanšas? O kur lietuvių požiūris į 1939 metus: neįvykusi karinė sąjunga su latviais ir estais; [beje, dėl tokios idėjos Sąjūdyje globalistų buvo sutryptas Virgilijus Čepaitis… – N. B.], dilema eiti su vokiečiais į Vilnių ar neiti; vykti į derybas Maskvoje ir pasiimti Vilnių“…

Pirmadienį, birželio 15 d., jau nuo ryto virkavo, LRT – „Molotovo – Ribentropo paktas“, – tai dėl jo gavome Klaipėdos kraštą, Vilniaus kraštą – atiduokim iš ko tas, tipo „rusas“ atėmė ir tai bus mūsų „honoras“, ponai politiniai beraščiai….

Nijolė Ona Balionienė
Šonpilis
2020-06-15

1 Comment on Laiškai iš Šonpilio

  1. Baisu čia ką ir komentuot… Stipriai parašyta.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*