Naujausios žinios

Laiškai iš Šonpilio

Nijolė Ona Balionienė

Sveiki,
Turiu tokį negudrų įprotį, lyg burtą – griebiu, kas pirmas paklius į mano nagus – vyriškis, poezijos posmas, rimtas ar – ne visai – literatūros šaltinis. Šįkart ieškojau knygos apie Pirmąją Lietuvos vyriausybę (po Atgimimo, kuris pavirto išsigimimu) – reikėjo finansų ministro Romualdo Sikorskio atvaizdo, nes norėjau pacituoti jo, ministro, reik manyt, nevilty ištartą frazę: „…lietuviai – veršių tauta…“ Su tuo visiškai sutinku… Geri genai išnaikinti? Ar patys mutavosi? Kaip mums „pavyksta“ išrinkti (?) toookius prezidentus?! Na, kaimo japas, žagsėdamas vakarykščiu alumi prie parduotuvės ir laukdamas nesulaukdamas 10-os valandos, taip neišbliautų: „Tai jau buvęs Baltarusijos prezidentas. Reikalaujam naujų rinkimų!“ Nekomentuosiu. Yra tokia lenkiška patarlė: „vielki jak drong, durny jak bonk“… Kokį mirties šokį suka ratais apie Baltarusiją Lenkija – kas domisi politika, tai aišku jau daugiau kaip 10 metų. O gal daugiau?… Ieškant minėtos knygos, visa jų kaugė virto ir paviršiuj liko seni, apdriskę leidiniai… ranka pati atvertė prieš 100 metų (1923 m.), Juozapo Albino Herbačiausko (1876-10-20 Vilkaviškis – 1944-12-03 Krokuva) parašytą tekstą. Autorius – lietuvių rašytojas, literatūros kritikas, esė pradininkas lietuvių literatūroje, daug dirbo kultūros baruose to meto Lenkijoje ir Lietuvoje… Dabar cituosiu ne Rusijos Prezidentą Putiną (negi jis skaitė Herbačiauską?! …betgi mintys tos pačios…): „Vakarų Europai Rusija rodo tik jos civilizacijos didžiausią niekybę… Rusija tai Vakarų Europos veido baisus negatyvas… Iš tiesų kosmogoninė ironija!..

Tačiau pasauly nieko naujo neatsitiko. Tą pačią istoriją jau pergyveno Babilonas ir Rymas. Šiais laikais tą, tik intuicijos žmogui tesuprantamą, ironiją turi būtinai pergyventi visas Europos kontinentas. O gal ir visas pasaulis… Kuo buvo Babilonas kadaisia? Kuo buvo Rymas? Klauskim griuvėsių, klauskim kapų… Kuo gali tapti visi tie Berlynai, Paryžiai, Londonai, New Jorkai ir t.t.? Drįskim klausti, nebijokim!… Visi pasaulio žmonės negali gyventi gyvenimo liuksusu… Štai dėl ko žūva civilizacija…, nes jau veik nieks dirbti nebenori…

Keistai juokinga yra pono Pilsudskio ir jo šalininkų tragedija!… atstovauja vien tik brutalinį Lenkijos militarizmą ir imperializmą, Vokietijos junkerių įtakoj išauklėtą… Jis taip mylėjo ir myli Lietuvą, Ukrainą, Baltgudiją, jog nori visas jas praryti – variacijos tema: „Polen, Polen über alle Besten…“ …lenkas – šventas žmogus… O jeigu jis nėra šventas, tai tam kalti tik žydai, lietuviai, vokiečiai ir t. t.“ Tekstuose – apie lietuvius, „kurie yra šiandien žudomi ir persekiojami visam Vilnijos krašte!… Kada lenkai supras, kad jie dar aršiau elgėsi su lietuviais Vilniuje, negu carų tarnai su lenkais Adomo Mickevičiaus „Vėlinėse“… Ir visai šiuolaikiškai skamba: „O, tas nerangus romumas gali labai kenkti mūsų nepriklausomybei – tapsim Europos pastumdėliais! Nieks iš tarpo Europos bestijų mūsų nepasigailės“…

Tai labai aktualu dabar. Taip, Herbačiauskas, Oskaras Milašius (būtent Oskaras, o ne globalistų ir Adamkievičiaus proteguojamas Česiukas…) buvo pranašiškų vizijų apie Lietuvą autoriai… Aktualu, kada lyg vilkų ruja iš Lenkijos, sorosistai iš Rusijos gviešias Baltarusijos… ir lyg paskutinis baltų žynys Lukašenka pasiryžęs mirti už savo sulipdytą M. K. Čiurlionio „Karalių pasaką“… Nausėda, sakei, suremkim pečius (?!) negaliu su tavim… Nepasitikiu…

…Eina du girti namopi. Prispyrė ant didelio. Abu. Raptum. Atsitūps – pargrius… Sako, suremkim pečius… Taip ir padarė… Abiem palengvėjo… Tik vienas parėjo su švariom apatinėm, o kito kelnėse – lyg visas sodžius būt prišikęs… Mat, kai surėmė pečius – sugėrovas jo kelnių kraštą sau po subine pasikišo…

Bet gana šiai dienai…

Nijolė Ona Balionienė
Šonpilis
2020-08-17

Redakcija pasilieka sau teisę, esant reikalui, redaguoti tekstą ir kartu nekeisti jo esmės. Be to, redakcijos nuomonė gali nesutapti su straipsnio autoriaus nuomone.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*