Naujausios žinios

Laiškai iš Šonpilio

Asociatyvi nuotrauka

Sveiki!

Kaip tai? Tiek dienų, tiek naktų nei kalbėjus, nei girdėjus apie vieni kitus ir taip paprastai prabilti „Sveiki“?!“

O ką? Taip gyvenime nebūna? Žėk, vyrukas išeina cigarečių pirkti ir… grįžta po 5 metų… Stovi duryse ant slenksčio kaip nušiktas: „Tai labas…“

Toks jis – gyvenimas, įvairiaspalvis, daugiabriaunis… Prieš porą dienų paskambinau bičiulei ir imituodama kažkada buvusio „Amerikos balso“ diktorių žurnalistą Romą Sakadolskį pašnekėjau: „Lietuvos balsas kalba į Ameriką… Jūs ten laikykitės! Mes tuoj susiruošim ir jus išvaduosim. Mes mokam savo piliečius skerst! Mūsų piliečiai buvo visi baltieji! (Kokiai spalvai reikėtų priskirti buvusius Lietuvos piliečius žydus?).

Prieš kiek dienų buvo nužudytas policijos pareigūnas iš ginklo, kuriuo galbūt buvo šaudomi žydai, naikinami Lietuvos eiliniai žmonės?

Labai stipriai pradėta eskaluoti miškinių, žaliukų, dabar vadinamų partizanais tema. Netgi „konservas“ Žyg. Pavilionis „Savaitėje“ riktelėjo: „Mes, kaip Lietuvos partizanai, susirinksim ir…“ Ką jis ten ruošiąs veikti? Prieš Astravą? Iš kur tie politiniai paliegėliai?! „Batkai“ „soliarka“ per Klaipėdą „po pigiąja“ varo tie patys amerikonai.

TRINTUKAS.IMG_20200608_104505

Paskutiniame „Respublikos“ numeryje žurnalistė Danutė Šepetytė kalbina žmogų, kurio nenoriu pirma laiko minėti nei vardo, nei pavardės, nei jo įkurtos viešos įstaigos „LDK palikuonys“. Tik man regis, šitas žmogus ieško su D. Šepetyte dantų ten, kur jie niekada nedygo… Kaip apsiverčia liežuvis: „…jei nebūtų 50 metų juodos skylės…“ Pagal naujas atmintines pradėjo veikti? Vėl reikia Lietuvą kraujyje skandint? Kokio velnio jis, Landsgabrys, Medalinskas ir kt. laksto į Ukrainą, Mariupolį, Avdejevką? Jau Audrius Butkevičius savo „atidirbo“? Ginklų užsisakyt? Ar instruktažo kaip įkurti privačią kariuomenę? Šiomis dienomis V. Zelenskis kaip tik Radai pakiša tokio įstatymo projektą. Ar nors kas nors kuria nors vieta galvoja? Kuo tai kvepia?

…dar praeitų metų pabaigoje Rados deputatai kėlė klausimą – ką daryti su „atošnikais“, tipo, partizanais… Vienas siūlo (turiu užsirašiusi ir pavardes, tik ką tai jums duos?) – statyti gyvenvietes šalia Kijevo, juk jų kitaip „neutilizuosi“, tarstelėjo netgi… Dirbti jie jau nieko nesugeba, tik žmones šaudyti, dabar – jau ir plėšikauti… Apkasuose – ir maistas, ir svaigalai, ir kt. O koks seksas, apšaudant kulkom! Ten yra „aptarnaujančių“ moterėlių netgi iš Širvintų… Net stena, kaip viskuo, viskuo kuo gali padeda… Vis tik paminėsiu aš to jauno žmogaus pavardę – kaunietis Gediminas Armonavičius… Tai dar neatsakytas klausimas. Ateitis parodys. Teks jums tą atlikt: suprast, padaryt išvadas…

TRINTUKAS.IMG_20200608_104421

Manau, kad žodis „laisvė“ yra suvokiamas be atsakomybės, su protine negalia, ar nevarginant savo galvos mąstymu… Apie brolius Plechavičius, gal kitą kartą, jeigu jis, tas kartas bus… Kiek Rusijos piliečių revoliucijos kraujyje yra paskandinę Plechavičiai?… Jie žudė po baltagvardiečių vėliava… Visi Rusijos Baltagvardiečių kariniai vadai nepripažino Pabaltijo valstybių kūrimosi, jie Leniną ir jo bolševikus už „tautų apsisprendimo teisę“ laikė Rusijos išdavikais… Plechavičiai, įgiję „įdirbį“ skerst varguolius Rusijoje, tai padarė 1918 m. grįžę į savo gimtą Žemaitiją…

„Su šaknimis išrovė“, – kaip dabar rašoma… Jis, vyresnysis brolis, 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo Lietuvoje vienas iš vadovų ir t. t.

…Kad nereiktų perrašinėti teksto, įdedu politinio kalinio Liudo Dambrausko knygos citatą… Matyt, mons. Vasiliauskas buvo teisus sakydamas, kad Sibiras kai kam suteikė galimybę išlikti gyvu. Lietuvoje, gi, apginkluoti beraščiai, dvasiniai fanatikai būtų nudobę… Kalbu iš savo šeimos patirties… Jiems buvo pasakyta – bus laisvė… Kas tai darė? Bijau pasakyti įtarimą – vokiečiai, slavai…

Girdėta frazė: „Išmokyk durnių Dievą garbint ir jis perskels tau galvą“…

Nijolė Ona Balionienė
Šonpilis
2020-06-08

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*