Naujausios žinios

Laiškai iš Šonpilio

5. Sveiki,

Su amžiumi vis labiau supranti, kad nėra reikalo stengtis žmogų mokyti analizuoti stebimą, dabartinį, net ne praeitą istorinį laikotarpį. Žmogui paprasčiau paimti iš lentynos, kaip didcentryje, gražiai įpakuotą, aprobuotą nuomonę tuo ar kitu klausimu.

Rajone 2 laikraščiai. Tokiam mažam administraciniam vienetui – didelė prabanga. Ar jie abu „privatūs“ – nežinau. Daug ko nežinau. Taip nėra gerai. Lyg prie nežinomos kompanijos prisėdus ir čėrką kilnoju… O jeigu rašai ir žiauriai nepritari tam, kas šalia tavo rašliavos išspausdinta? Ir išvis, kokia prasmė dabartinio „popierinio laikraščio“? Savęs realizavimas? Bijant parašyti, ką galvoji… Ta baimė didesnė negu sovietmečiu… Ten buvo galima prabilti į sąžinę, net jeigu tu esi iškviesta KGB… Ne „šaukimas“, o būtent „Kvietimas“… Dabar „griebia“ – kitaip… Kaip Gebelso propagandos apdoroti…

Gavau, pagaliau, Vyt. Sinicos knygą „Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?“ (nuotrauka Nr. 1) Knyga visai nebrangi – apie 6 eurus. Labai prastas įrišimas, pigiausias popierius, minkštas viršelis. Matyt, populiari. Bet vėlgi – kokiam rate. 380 psl. Tiražas 1000 egz. 11 skyrių.

Trintukas1

Lytinių mažumų tema yra analizuojama kaip Lietuvos išlikimo sąlyga. Vienas trečdalis knygos – apie ano galo problemas. Aš vis blevyzgoju, o čia gryna pautų politika. Moksliškai. Temų pavyzdžiai: Valstybė žino geriau – tėvai vaikų nebeauklės. Pavilionienė – vaikų teisė žinoti. Abortai – rasei išgryninti. Dievo vieta virtuvėje. Pasirinkimas katalikams: dėtis prie tikėjimo naikintojų arba priešintis. Man nepriimtinos 11-o skyriaus tezės. „Signatarai Jurgis Jurgelis ir Rimvydas Valatka rašė straipsnį, kad partizanai buvo tiesiog banditai, siautėję miškuose, suvedinėję asmenines sąskaitas. Esą ir A. Sakalas teigia, kad egzekucijų be teismo vykdymas pagal tarptautinę teisę yra karo nusikaltimas“.

Trintukas2

Vyt. Sinica: „Neabejotinai neapykanta partizanams alsuoja gyvi nuo jų nukentėjusių kolaborantų ir išdavikų šeimų nariai… Partizanai gi laikė, kad jie buvo vieninteliai PASISKELBĘ laisvos Lietuvos atstovai ir pagal 1934 m. priimtą įstatymą už išdavystę galėjo bausti mirtimi“. Tokia autoriaus nuomonė, kad vyko partizaninis pasipriešinimas, o ne pilietinis karas, kad daug žmonių, kurie bandė prisitaikyti prie sovietų rėžimo, pagrįstai ir pelnytai patyrė partizanų represijas. Man jo mintys siaubingos. Ir dar – „pats tvirčiausias ir nepakeičiamas istorijos šaltinis žmonėms visada yra gyvoji atmintis – liudininkų, ypač artimųjų pasakojimai. Jų ugdomą supratimą pakeisti labai sunku. Ir valstybė nieko nedarė, kad tai pakeistų. Savo neveikimu ji leidžia klestėti pliuralizmui mūsų istorijos klausimais“.

Jo… Supratau. Turiu pamiršti, ką man sakė mano a. a. anyta, jos sūnus irgi a. a. Leonardas Valeiša ir jo du sūnūs: Valeiša Gintaris ir Valeiša Dainius: Leonardui buvo 8 m., kai jo senelės Marijos ir motinos Viktorijos (buvo nėščia 8-ą mėnesį) akyse miškiniai nušovė patėvį Stepą Katiną (Barzdžių k., Širvintų parapija). Patėvis sėdėjo už stalo, jo smegenys ištiško ant lango. Moterys apalpo, prieš laidotuves langą nuplauti teko mažam Leonardui… Po to, sako (miškiniai sakė?), kad buvo egzekucijos klaida, reikėjo Katino seserį, būk tai…

dav

Gana. Gal užpirkt mišias už autorių?

Lietuvos istorijos institutastas 2009 m. išleido monografiją „Kita mėnulio pusė: Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944–1953 metais“. Apie šios knygos pasirodymą autorius sako taip: „Ar mus supa geranoriški atlapaširdžiai kvailiai, iš tiesų nesuvokiantys, kokius tragiškus padarinius gali turėti ir kokią naudą Rusijos propagandos mašinai neša jų „tiesos paieškos“ apie visuomenei seniai žinomus faktus?“ Čia komentuoti atsisakau… Meluokim toliau! Tiesa – negalima. Viskas – okei, ponai. Mano pradžios mokykla Družuose nebuvo sudeginta?! Kada pradėsim gyventi sau – nesižvalgydami, kas darosi, ką kalba ar ko nekalba Maskva? Matyt, jau niekad…

Nijolė Ona BALIONIENĖ
2020.02.02
Šonpilis

P.S. 1944 m. iš Vokietijos į Lietuvą per fronto liniją desantu buvo permesta per 200 diversantų (miškinių?). Ten buvo karinė stovykla jiems rengti… Karas baigėsi po metų? Naciai atidarė antrą [stovyklą – red. pastaba] Lietuvos teritorijoj? Kaip suprast? Kas visgi sąmoningai rengė Lietuvos naikinimą – „kruviną košę“ – pasak Valatkos…

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*