Naujausios žinios

Lapkričio 25 d. – Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena!

Andželika Bagočiūnienė

Asociatyvinė nuotrauka. Šaltinis: "pries smurta"

Lapkričio 25 dieną minima Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Kiekvienais metais šalies nevyriausybinės moterų organizacijos organizuoja 16 aktyvumo dienų renginius, kuriais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į svarbią problemą – į smurtą prieš moteris šeimoje. Nuo lapkričio 25 dienos visame pasaulyje vyks akcija „16 pasipriešinimo smurtui prieš moteris dienų“.  Akcija prasideda lapkričio 25 dieną Tarptautinę prievartos prieš moterį panaikinimo dieną, o baigiasi gruodžio 10 d. – Žmogaus teisių dieną. Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centre taip pat planuojamas renginys Tarptautinei kovos su smurtu prieš moteris dienai paminėti.

Smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas. 2011 metais Lietuvoje buvo priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Šiuo įstatymu smurtas šeimoje  reglamentuotas kaip visuomenės reikalas. Remiantis įstatymu apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo, prieinamumo ir kokybės, solidarumo, tinkamumo, koordinavimo, teisėtumo, asmens teisių ir laisvių apsaugos, proporcingumo, humaniškumo, teisingumo, veiksmingumo, objektyvumo ir efektyvumo.

Lietuvos policijos departamento duomenimis, priėmus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, paaiškėjo realus nuo šio nusikaltimo nukenčiančių žmonių skaičius. Daugiau kaip 20 tūkstančių registruotų pranešimų, 10 tūkstančių oficialiai pripažintų nukentėjusiaisiais – 2013 m. tai sudarė daugiau nei 10 procentų bendro šalies nusikalstamumo. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenis, susijusius su smurtu artimoje aplinkoje, rasite čia

2014 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimą Nr. XII-815, kuriame įtvirtintas baudžiamojo proceso kardomųjų priemonių bei šio įstatymo apsaugos priemonių taikymo atskyrimas, užtikrinama, jog teismo medicinos ekspertizės dėl smurto atvejų bus atliekamos skubos tvarka, patikslinta, jog policijos pareigūnai pradeda ikiteisminį tyrimą ir imasi priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas ikiteisminis tyrimas bei užtikrinta smurtą patyrusio asmens apsauga, o smurtą patyręs asmuo skundo teikti jau neprivalo, taip pat numatyta, jog nuo 2016 m. sausio 1 d. Specializuotos pagalbos centrai kompleksinę pagalbą teiks visą parą.

Specializuotos pagalbos centras – įstaiga, kurios veiklos tikslas yra suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

 • Centras, gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens ryšiams palaikyti duomenis, nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę: išsiaiškina esamą padėtį ir emociškai palaiko, informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą ir individualaus pagalbos priemonių plano sudarymą, su smurtą patyrusiu asmeniu suderina jam priimtiniausią tolesnės specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo būdą (telefonu, elektroniniu paštu ar susitikus).
 • Jei smurtą patyręs asmuo priima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaro individualų pagalbos priemonių planą, kuriame atsispindi smurtą patyrusio asmens padėtis, kritinės būklės įveikimo procesas ir abipusiai įsipareigojimai. Pagalbos planas gali būti tikslinamas pasikeitus aplinkybėms, pagal susitarimą su smurtą patyrusiu asmeniu. Pasitelkdamas kitas pagalbą smurto artimoje aplinkoje teikiančias organizacijas ar specialistus, specializuotos pagalbos centras suteikia teisinę, psichologinę pagalbą, kad asmuo įveiktų kritinę būklę, informuoja visais rūpimais klausimais ir konsultuoja, organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos, jei asmuo pageidauja, tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicinos pagalba. Siekdamas suteikti ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui, bendradarbiauja su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, teikiančiais apnakvindinimo ar apgyvendinimo paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.
 • Jei paaiškėja, kad smurto liudininkais buvo vaikai ir (ar) prieš juos buvo tiesiogiai smurtauta, specializuotos pagalbos centras apie tai praneša smurtą patyrusių asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai).
 • Specializuotos pagalbos centras privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei pagalbos teikimo konfidencialumą ir apie tai informuoti smurtą patyrusį asmenį. Informacija apie smurtą patyrusį asmenį gali būti perduodama kitiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei smurtą patyręs asmuo specializuotos pagalbos centro pasiūlytos pagalbos atsisako, pagalba jam pasiūloma pakartotinai.
 • Jei smurtą patyręs asmuo nesikreipė į policiją, bet kreipėsi tiesiai į specializuotos pagalbos centrą, centro darbuotojai, gavę smurtą patyrusio asmens sutikimą, apie smurto atvejį informuoja policiją.

Širvintų rajone veikia Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (SPC) krizių padalinys. Šis padalinys glaudžiai bendradarbiauja su Širvintų r. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų skyriumi, Širvintų policijos komisariatu bei medikais. Apie Širvintose veikiančio krizių padalinio teikiamas paslaugas galite skaityti čia

Širvintų SPC krizių padalinio vadovė – Asta Mikniūtė. Jos tel. nr. 8 (382) 53400, kuriuo pagalbos galima kreiptis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Šivintų SPC krizių padalinio  telefono numeris, kuriuo galima kreiptis visą parą be išeiginių – 8 (382) 54120.

Lietuvoje veikiančių  Specializuotų pagalbos centrų kontaktai

Policijos pareigūnų, koordinuojančių smurto artimoje aplinkoje apskrityse kontaktus rasite čia

„Pagalbos moterims linija“ emocinė parama telefonu 8 800 66 366 (kasdien 10–21 val.) ir internetu pagalba@moteriai.lt.

1 Comment on Lapkričio 25 d. – Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena!

 1. Pati smurto prieš moteris diena yra klasikinis moralinio smurto prieš vyrus pavyzdys, pažeidžiantis lygių galimybių principą. Prieš vyrus gali smurtauti ir smurtauja ne tik moterys, bet ir vyrai, dar skaudžiau, kai smurtauja valstybė ir/ar institucijos, neturinčios ir negalinčios turti lytinės tapatybės!
  Dažnai pasigirsta kvietimai kovoti su smurtu, lygtai pati kova įmanoma be smurto! Juk pats įstatymas yra suvaržymas visuomenės mažumai, todėl yra viena iš smurto rūšių. Kova visada yra dviejų priešiįkų jėgų susidūrimas ir visada baigiasi smurtu – bent jau teisių ar laisvių suvaržymu.
  Kai katalikai kviečia nuolankumui ir susitaikymui, jie vieninteliai tokiu būdu nesmurtauja ir platina meilės bei santarvės tiek su savimi, tiek tarp žmonių, tiek ir žmonijos santarvės su aplinka bei Pasauliu, dvasią. Šių problemų, deja, turi tik Šiaurės Airijos katalikai.
  Ar žinote kitą tokią religiją ar visuomeninį judėjimą, kuris mus vestų į Pasaulį be smurto?
  Noriu pabrėžti, kad nesu katalikas.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*