Naujausios žinios

Lemties vingiai

Nomedos Drazdienės piešinys

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 17 d. laikraščio „Širvis“ 2-ame šių metų numeryje

Mūsų skaidriausioji, darbščiausioji, gražiausioji ir protingiausioji valdovė kiekviena pasitaikiusia proga vis valdiniams primena, kaip jiems pasisekė, kad ją išrinko miesteliui vadovauti ir kokie netikę buvo visi be išimties prieš ją viešpatavę valdovai. Ir ko tiktai jie, atseit, nedarė: ir miestelio gerove nesirūpino, ir trinkelių neklojo, ir gėlių nesodino, ir medžių nekirto. Be to, kad neieškojo investuotojų ir neskatino verslų kūrimo, net ir minėti nereikia. Žinoma, dar ir negražūs buvo, tikra miestelio gėda, ir ne kitaip. Deja, ašai, nors ir būdamas didžiausias valdovės grožio (ir proto, savaime suprantama) gerbėjas ir jos sprendimų palaikytojas, o kartais net ir įkvėpėjas ir šešėlinis patarėjas, turiu pripažinti: ir valdovei ne itin sekasi verslą plėtoti, ne itin. O pradžia buvo tokia daug žadanti: pritrauksim, prikviesim, sukursim, įdarbinsim, pastatysim… Tokie šūkiai iš valdovės tauriųjų lūpų skambėjo taip tvirtai ir įtikinamai. Deja, kadencija jau beveik tunelio gale vis labiau šmėžuoja, naujieji rinkimai artėja, o niekas nepritraukta, neprikviesta, nesukurta, neįdarbinta, nepastatyta… Metų pradžioje, bemintydamas apie šviesią miestelio ateitį, supratau, mielieji, vieną liūdną tiesą: mūsų miesteliui lemta ne kurti ir pritraukti verslus, o tik atsimušinėti nuo retkarčiais pasitaikančių pasiūlymų. Atsimenate, mielieji, kažkada visomis keturiomis atsimušinėjome nuo narkomanų ir puolusių mergelių prieglaudos įkūrimo. Ypač moteriškės piestu stojo, net pas mane varpinėn ne kartą ėjo ir varpais skambinti prašė, kad kiltų miestelėnai į kovą su blogio irštvos kūrimu. Atseit, priveš čia tų puolusių mergelių, pradės jos vietinius vyrus vilioti ir iš doros kelio vesti, prasidės tikra sodoma su gomora. Išvengėm vargais negalais puolusių mergelių, išvengėm pabėgėlių, pavyko atsikratyti sabalų bei ondatrų auginimo fermomis.

Tikėjomės pagaliau miestelyje taikos ir ramybės. Deja, prieš pat Naujuosius vėl neganda juoda miestelio link ėmė slinkti, šį kartą plastikinių atliekų perdirbimo fabriko pavidalu. Ir valdovė išmintingiausioji dabar ne su mumis barikadose stovi, o visomis keturiomis palaiko priešo pusę. Teigia jinai, kad ši neganda visai ne neganda, o aukso kiaušinis, tikras miestelio lobis. Šitiek darbo vietų sukurti žadama, miestelėnams nebus kada dykinėti ir politikuoti. Kai atkentės darbo pamainą nešildomame barake, tai ir po darbo nesinorės eiti liežuviu malti ir su vėjo malūnais kovoti. O miestelėnai, kurie tik lenkia nugarą už minimalų atlygį ir nepolitikuoja, yra tikriausias ir geriausias valdovės ramstis ir idealiausias balsuotojas per sparčiai artėjančius rinkimus. Žodžiu, gyvensim ilgai ir laimingai. O dėl blogų kvapų, visiškai nėra ko, anot valdovės, bijoti. Juk toje vietovėje, tarsi kokiame Bermudų trikampyje, vis kas nors vyksta, ten nuolat laužai dega, dūmai rūksta, o įtartini kvapai neretai irgi sklinda. Dar šiek tiek aromatų tikrai nieko nesugadins. Aišku, bene valdovei tie kvapai gyventi trukdo? Netrukdo. Ji, kai keliaudama į namus, sostinėn, pro tą vietą pravažiuoja, visus langus užveria ir nieko blogo neužuodžia, jokie kvapai jos netrikdo. Ji seniai suprato: kad ir kiek mes atsimušinėsim, vieną kartą teks kažkokią bjaurastį miestelin įsileisti, juk gero verslo niekas nesiūlo. Tokia jau, matyt, miestelio dalia (ar nedalia) – imtis to, ko kiti nė iš tolo nesiveržia. Tokie jau tie mūsų lemties vingiai vingiuoti. Na ir kas, kad kai kurie miestelėnai bando aiškinti, kad tokios gamyklos miško glūdumoje turėtų būti statomos, o ne šalia miestelio ir dar ten, kur naujakurių kvartalas suprojektuotas, valdovei nė motais. Ji apsisprendė ir pavaldiniai su tuo privalo sutikti ir susitaikyti. Kad ir kaip bevingiuotų tie miestelio lemties keliai, vis vien nuves prie šiukšlyno dar šioje kadencijoje. O horizonte šmėžuoja nauji rinkimai ir nauji šiukšlynai. Lemtis…

Jūsų Varpininkas – šiukšlinos lemties specialistas

1 Comment on Lemties vingiai

  1. Nepavydekit

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*