Naujausios žinios

Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Ukmergės filialui 30 metų

Ukmergės kultūros centro salė sausakimša. Susirinko rajono politiniai kaliniai, tremtiniai, atvyko didelės sveikintojų delegacijos, svečiai.

Ukmergiškių tremtinių ir politkalinių inciatyvinė grupė susibūrė 1988 m. rugsėjo mėn. Susirinko Baldų kombinato salėje 10–15 žmonių ir nusprendė įkurti klubą. 1989 m. kovo 18 įvyko steigiamasis susirinkimas. LPKTS Ukmergės skyriaus pirmuoju pirmininku buvo išrinktas kunigas V. Aukštikalnis. Skyriaus pirmininką iškėlus į kitą parapiją, jį pakeitė Vorkutos lagerio politkalinys, buvęs Taujėnų krašto partizanų ryšininkas S. Žižys-Klajūnas. Nuo 2004 m. LPKTS tampa nevyriausybine organizacija, o skyriai pervadinti filialais. 2014 metais Ukmergės Politkalinių bei tremtinių filialui vadovauti buvo išrinkta Aldona Kalesnikienė, gimusi Krasnojarsko srityje, tremtinių šeimoje.

Filialas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Skyriaus atstovas V. Grušauskas buvo išrinktas rajono savivaldybės meru. Organizuojami įvairūs patriotinai renginiai miesto centre. Dukstynos kapinėse įrengti paminkliniai akmenys žuvusiems partizanams, negrįžusiems tremtiniams, kryžius stalinizmo aukoms atminti Vaižganto kapinėse, atnaujintas kryžius Pašilės kapinėse, kryžius žuvusiems partizanams Daržų gatvėje, atnaujintas kryžius išniekintų palaikų užkasimo vietoje Pivonijos šile, paminklas „Iš tremties negrįžusiems“ Vepriuose. Organizuota daug pažintinių kelionių į Lietuvos vietas, menančias laisvės kovas, kasmet vykstama į Ariogalą dalyvauti LTPK ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdyje“, rūpinamasi narių sveikatingumu, laisvalaikio praleidimu. Filialas didžiuojasi mišriu choru „Tremtinys“. Nuo 2016 metų leidžiamas Ukmergės filialo metraštis. O trisdešimtmečio proga „Valdo“ leidykla nemokamai išleido lankstinuką apie filialo veiklą. Ukmergiškiai dėkingi leidyklos vadovui Mikalajūnui. Savo veiklą stengiasi viešinti rajono spaudoje, savaitraštyje „Tremtinys“. Išleista knyga „Tremties vaikai“, kurios trečioje dalyje pateikti ir Ukmergės filialo narių prisiminimai. O 2017 metais išleistoje knygoje „Viltis sugrįžti“ rajono politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai, šiuo metu spaudai ruošiama šios knygos antroji dalis.

Šventė buvo graži, prasminga ir reikalinga. Ukmergiškių jubiliatų sveikinti atvyko Kauno delegacija su Arkikatedros bazilikos kunigu, poetu (poezijos rinkinių „Benamės svajonės“, „Kelias Lietuvon“, „Rekrūto atsiminimai“, „Dangus ir dykuma“ autoriumi) dalyvavusiu Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platinime ir Lietuvos Laisvės lygos veikloje Robertu Grigu, dalyvavo artimiausių kaimynų iš Širvintų delegacija. Sveikinimus per atstovus atsiuntė LPKTS pirmininkas G. Rutkauskas, Šilalės, Anykščių filialai, sveikinimo žodį tarė rajono meras R. Janickas, pabrėždamas, kad politkaliniai ir tremtiniai – tai Lietuvos druska, tai žmonės nešę išskirtinę naštą, sugebėję iškęsti ir atleisti, o dabar – liūdyti, sveikino Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, TS–LKD pirmininkė A. Balčiūnienė, D. Varnas, R. Pivoras, Neįgaliųjų draugijos pirmininkė D. Unikauskienė, Gėlininkų draugijos pirmininkė Z. Zarankienė, LPKTS tarybos pirmininkė V. V. Margevičienė. Filosofas, rašytojas Egidijus Dadžinskas-Duonys pabrėžė, kad mūsų aukos dėka išliko lietuvių kalba, papročiai, tradicijos, „… nors esame stumiami į paribį iš viešo gyvenimo įvairių pseudopatriotų“, kalbėdamas G. Uogintas pabrėžė, kokį vaidmenį suvaidino partizanų kova laisvei Lietuvoje atgauti. Įvertino M. Ivaškevičiaus romaną „Žali“, kuriame šmeižiami partizanai, o ši knyga įvetinta nacionaline premija. „Už nuopelnus Lietuvai“ II laipsnio žymeniu buvo apdovanota mūsų filialo valdybos pirmininkė Aldona Klesnikienė. III laipsnio žymeniu apdovanotos Danė Darulienė, Dangutė Izdonavičienė. Valdybos nariams įteiktos gėlės, padėkos raštai, dovanėlės.

Daugelio susirinkusiųjų akyse pasirodė ašaros stebint Anciūnų mėgėjų teatro spektaklį apie tremtį, primenantį tuos baisius laikus. Širdyje visi linkėjo ateities kartoms nepatirti tokių baisumų, kuriuos teko išgyventi politkaliniams ir tremtiniams. Visagalė muzika, daina, malda visais negandos laikais gelbėjo žmones nuo depresijos, stiprino dvasią ir padėjo išgyventi. Gražūs linkėjimai, jūra gėlių, sveikinimai, smagios Anciūnų kaimo kapelos išvinguriuotos melodijos privertė smagiai suktis šokio sukūryje, pamirštant negalavimus ir liūdesį.

Sveikatos Jums ir dar ilgai būti tų laikų liūdytojais, brangūs politkaliniai ir tremtiniai. Nuoširdžiai dėkojame visiems visiems dalyvavusiems mūsų jubiliejinėje šventėje.

LPKTS Tarybos narė, LPKTS Ukmergės filialo valdybos narė Tamara Reingardtienė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*