Naujausios žinios

Lošėjams – teisė į gydymą

Tik susidūręs su problemomis ir ieškojęs pagalbos, žmogus žino, kaip beviltiškai pasijauti, kai galimybę gauti reikalingą gydymą riboja įstatymai. Taip iki šiol galėjo pasijusti ir problemų dėl azartinių lošimų priklausomybės turintys žmonės, kas ypač aktualu buvo dirbantiems. Tai neabejotinai stabdė patį žmogų ieškoti pagalbos, taip pat buvo kliūtis motyvuojant priklausomą asmenį gydytis.

Nuo šių metų sausio mėnesio situacija pasikeitė ir teisinių kliūčių gydymui nebeliko. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimui, besigydantieji nuo lošimų priklausomybės gauna teisę į laikinąjį nedarbingumą iki 28 kalendorinių dienų. Kaip rašoma įstatyme, apdraustiesiems asmenims, kurie asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarinio priklausomybės ligų gydymo paslaugas, savanoriškai gydosi patologinį potraukį į azartinius lošimus, ligos išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokama ne ilgiau kaip 28 kalendorines dienas vieną kartą per kalendorinius metus.

Tai reiškia, kad asmenys, kuriems nustatyta diagnozė pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos F63.0 kodą (įpročių ir potraukių sutrikimai), t. y. lošimų priklausomybė, turi teisę į laikinąjį nedarbingumą gydymosi specializuotame stacionare metu, lygiavertes kitų psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisėms. Tokiu būdu bus užtikrinta dar viena pagalbos priemonė liguistą potraukį azartiniams lošimams besigydantiems žmonėms, jiems taip pat bus užtikrinamos tokios pat teisės, kaip ir kitiems nuo priklausomybių besigydantiems asmenims.

Pavyzdžiui, viena sėkmingiausių lošimų priklausomybės gydymo programų Minesota trunka 28 dienas, tad naujųjų įstatymo pataisų dėka visą gydymo pagal Minesotos programą stacionare laikotarpį bus garantuojamas laikinas nedarbingumas ir nedarbingumo išmoka, kaip ir kitas priklausomybes turintiems asmenims. Tikimės, kad tai bus vienas iš svaresnių argumentų tiems, kurie dar dvejojo dėl kreipimosi pagalbos.

„Anksčiau į mus dėl pagalbos besikreipiantys asmenys ieškodavo alternatyvių gydymo būdų, dėl kurių kokybės kildavo daug abejonių. Žinome, kad yra asmenų kurie vykdavo net į Ukrainą arba Baltarusiją. Labai gaila, nes Lietuvoje turime tikrai gerų priklausomybės ligų specialistų. Manau, kad labai svarbu, jog problemų dėl lošimų turintiems asmenims pagaliau sudarytos lygiavertės galimybės, kaip ir kitų priklausomybių turintiems asmenims.“ – naująją tvarką komentavo Lošimų priežiūros tarnybos psichologas Olegas Mackevič.

Primename, kad tai yra viena iš pagalbos probleminiams lošėjams prieinamumo užtikrinimo priemonių, numatytų 2019 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtintame Probleminio lošimo prevencijos priemonių įgyvendinimo plane, pagal kurį atsakingoms institucijoms pagal savo kompetenciją įgyvendina jame nurodytas priemones. Kitos priemonės susijusios su visuomenės švietimu ir sąmoningumo ugdymu bei probleminio lošimo paplitimo mažinimas.

Lošimų priežiūros tarnyba tai pat yra viena iš Probleminio lošimo prevencijos priemonių įgyvendinimo planą įgyvendinančių institucijų ir aktyviai dirba šioje srityje (visuomenės informavimas, edukaciniai, socialiniai projektai, asmenų konsultavimas dėl pagalbos priemonių ir būdų).

Daugiau informacijos – mūsų interneto svetainėje http://lpt.lrv.lt/lt/pagalba-losejams.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*