Naujausios žinios

Meninio skaitymo popietė ,,Dieviškas Gailestingumas“

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 4 d. laikraščio „Širvis“ 1-ame šių metų numeryje.

Praūžus Kalėdų šventėms, mokinių atostogų metu vėlyvą rytmetį buvo neįprasta matyti pulkeliais traukiančius mokinius į Širvintų parapijos senelių globos namus.

Gruodžio 28 d. Širvintų rajono dorinio ugdymo metodinio būrelio iniciatyva vyko mokinių meninio skaitymo popietė ,,Dieviškasis Gailestingumas.“ Popietėje dalyvavo Bagaslaviškio I. Šeiniaus pagrindinės mokyklos, Gelvonų vidurinės mokyklos, Musninkų A. Petrulio gimnazijos,

Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos, Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos skaitovai ir dainininkės bei Širvintų meno mokyklos muzikantai.

Metodinio būrelio pirmininkė R. Blusevičienė popietę pradėjo malda prašydama, kad ,,…būtume gailestingi kaip dangiškasis Tėvas…“, kad kiekvienas sugebėtume pajusti Dievo atleidimą. Kunigas Povilas Slaminis suprantamai ir aiškiai paaiškino, kas yra gailestingumas, apie jo aktualumą šiandien, priminė apie Gailestingumo metų prasmę. Kunigo žodžius įprasmino parodytos pateiktys iš Šv. Faustinos dienoraščio.

Pirmieji savo paruoštas mintis skaitė Širvintų pradinės mokyklos mokiniai, kuriems padėjo vyr. tikybos mokytoja D. Lapinskienė. Po jų sekė Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokinių programa, kuriems pasiruošti padėjo tikybos, etikos mokytoja metodininkė R. Blusevičienė. Mokytoja taip pat padėjo pasirinkti ir pristatyti tekstą Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagr. mokyklos mokinei. Vyr. tikybos mokytoja J. Mačiulienė į popietę palydėjo du jaunuolius iš Gelvonų vidurinės mokyklos ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos. Pabaigoje savo paruoštas mintis skaitė Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai, kuriuos konsultavo vyr. tikybos mokytoja N. Drazdienė.

Nors popietėje dalyvavusių mokinių amžiaus skirtumas didelis: nuo trečiokų (Širvintų pradinė mokykla) iki abiturientų (Musninkų A. Petrulio gimnazija), visi mokiniai skaitė įvairių autorių gražius, prasmingus, verčiančius susimąstyti tekstus apie dievišką gailestingumą.

Skaitovų išsakytas mintis pagyvino meno mokyklos jaunieji akordeonistai, smuikininkės, kanklininkės su savo mokytojomis bei Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dainininkės.

Pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais bei dovanėlėmis.

Širvintų pradinės mokyklos vyr. tikybos mokytoja D. Lapinskienė

Nuotraukos Andželikos Bagočiūnienės

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*