Naujausios žinios

Merei Ž. Pinskuvienei negalioja nei reglamentai, nei nuostatai

Andželika Bagočiūnienė

2016 m. lapkričio 29 d., Tarybos posėdžio metu, merė Ž. Pinskuvienė, pasitelkusi asmens elektroninį laišką, skirtą teisininkei D. Maleckaitei dėl Etikos komisijos dokumento tyčinių ar netyčinių klaidų, nusprendė, kad ji turi teisę atšaukti Etikos komisijos pirmininką Vidmantą Mateiką iš pareigų dėl „informacijos nutekinimo“ ir skirti sau naudingą atstovą iš valdančiosios daugumos – D. Valkauską.

Kadangi posėdyje svarstomas Etikos komisijos klausimas buvo užbaigtas ir apie priimtą sprendimą raštu informuotas skundo teikėjas, nė vienas Etikos komisijos narys neprivalo laikytis „tylėjimo įžadų“. Etikos komisijos veiklos nuostatų 22 ir 23 punktuose teigiama: „Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę apie tai pateikti informaciją. Informaciją apie Komisijos sprendimus visuomenės informavimo priemonėms teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys. Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę apie tai pateikti informaciją.“

Etikos komisijos pirmininkas, kuris nekeliaklupščiauja valdančiajai daugumai ir laikosi komisijos nuostatų, yra neparankus ir nepakenčiamas įpratusiai prie visiško pavaldinių paklusnumo merei Ž. Pinskuvienei. Tik įstatymų privalo laikytis ir ji.

  • Širvintų r. savivaldybės tarybos reglamente  teigiama: „Savivaldybės taryba Etikos komisijos pirmininką Savivaldybės mero teikimu skiria iš Savivaldybės tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą Savivaldybės meras teikia Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Etikos komisijos pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių Savivaldybės tarybos narių dauguma.“
  • Širvintų rajono savivaldybės Etikos komisijos veiklos nuostatuose teigiama: „Komisiją sudaro Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui.“

Tarybos narys Z. Miselis viešai posėdyje pareiškė, kad žino Etikos komisijos veiklos tvarką, išsakė nusistebėjimą dėl asmens prašymo, pateikto Komisijos atsakingam sekretoriui pataisyti tyčia ar netyčia neteisingai užpildytą dokumentą, atskleidžia visišką situacijos nesuvokimą, nežinojimą, kad Komisijos dokumentaciją tvarko Komisijos atsakingasis sekretorius bei sudaro įspūdį, kad šis Tarybos narys nėra matęs Etikos komisijos užpildytų dokumentų.

Pagal jau minėtą teisės aktą Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Šiuo atveju D. Maleckaitė. Šios funkcijos įrašomos į tarnautojo pareigybės aprašymą ir šios tarnautojos parengtuose raštuose nurodomi būtent jos kontaktiniai duomenys, kuriais suinteresuotas asmuo gali kreiptis informacijos dėl gauto Etikos komisijos dokumento.

Ši situacija sudaro įspūdį, kad valdančioji dauguma bando visokiais būdais išsisukti nuo mero pavaduotojos Irenos Vasiliauskienės elgesio tyrimo.

Ko taip išsigando Savivaldybės „galvos“, skaitykite gruodžio 14 d. laikraščio „Širvis“ 48-ame numeryje.

Merės Ž. Pinskuvienės savivalę galite pamatyti vaizdo įraše:

3 Comments on Merei Ž. Pinskuvienei negalioja nei reglamentai, nei nuostatai

  1. kad si karta irasas apie ratus, o straipsnis apie batus…kaip suprantu, zurnaliste galimai nurodinejo, kad butu pataisytas kazkoks protokolas, o ne atsakymas jai…

  2. Baisu, kokia nekompetencija, aišku kad neįtinka, norisi daugiau savų proteguoti.

  3. Oi zose zosele tikrai tikrai apie protokolą tai girdisi įraše, kad jame suklastotas balsavimo rezultatas. Oijojoi kaip ne kas. Va ko tų ponių veideliai ištysę. Klastojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Ojojoi žurnaliste, jūs gavote neįkainuojamą daiktą.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*